Heropleving van de FMEA-aanpak

september 2011

Potential Failure Mode & Effect Analysis staat voor het analyseren van mogelijke faalwijzen, de gevolgen voor product of proces, en het nemen van de nodige maatregelen. FMEA, oorspronkelijk ingevoerd in de lucht-en ruimtevaart en later door de automobielsector overgenomen, wordt nu ook in groeiende mate in andere sectoren toegepast.

Klanten zien in dat leveranciers die een FMEA uitvoeren, robuustere producten en productieprocessen afleveren. Maar niet alleen de klanten zien dit in, ook de organisaties zelf beseffen dat het toepassen van een goede design-FMEA of proces-FMEA hun organisatie ten goede kan komen.
Deze techniek voor het analyseren van risico's, zowel in het productontwerp als in het ontwerpen van de productieprocessen, biedt zeker voordelen. Zo zijn meer en meer organisaties ervan overtuigd dat zij, voor ze een nieuw ontwerp op de markt zetten, een design FMEA moeten maken. En dit in een team, om zo alle aanwezige kennis te kunnen verzamelen. Hetzelfde zien we gebeuren in de typische productieorganisaties, waar de bestaande processen aan een grondige studie worden onderworpen, via een FMEA, of waar nieuw te ontwerpen productieprocessen via een FMEA worden geanalyseerd.
Deze trend is ook door het AIAG (Automotive Industry Action Group) opgemerkt, en zij hebben dan ook hun FMEA manual (versie 3 van 2001) een facelift gegeven en in juni 2008 gepubliceerd.

Nieuw in versie 4

AIAG wil met deze manual een duidelijker en overzichtelijker boek maken, met visuele hulpmiddelen om uw weg te vinden. Verder wordt een sterke nadruk gelegd op de uiterst noodzakelijke ondersteuning door het management. Meer nog, men stelt eigenlijk het management als eigenaar van het FMEA-proces voor, om zo het belang van deze techniek aan te duiden. Verder zijn nog volgende wijzigingen, vernieuwingen belangrijk om aan te halen:

  • FMEA is een proces, niet het invullen van een document
  • Een verduidelijking van de verbanden tussen design- en proces-FMEA, alsook tussen het systeem-, subsysteem- of componentenniveau

  • FMEA's moeten niet noodzakelijk op één standaardformulier, er staan in de annex verschillende mogelijke alternatieve formulieren, afhankelijk van het gebruik en de situatie 
  • Meer mogelijkheden tot het robuuster maken van de FMEA via voorbereidend werk, met technieken zoals het “Boundary Diagram” en het “P of Parameter Diagram” 
  • Een vernieuwde methodiek voor het scoren van de severity, occurence en detection, met zeker een verstrenging op de detection-score 
  • Meer nadruk op het feit dat de berekende prioriteitsscore (RPN: Risk Priority Number) slechts een middel is om prioriteiten te stellen in het nemen van acties. Het RPN is dus geen doel op zich 
  • Alternatieve methodes voor het berekenen van de prioriteit, zoals het SOD, waar de waarden niet worden vermenigvuldigd, maar naast elkaar geplaatst. Zo krijgt dan ook de Occurence 10 maal meer waarde dan de Detection, en de Severity 100 maal meer waarde dan de Detection.

Drie paden

Al deze verschillen moeten ertoe leiden dat het nemen van maatregelen die een faalwijze elimineren of verminderen, of het optreden van een oorzaak verminderen, de bovenhand krijgt op het meer of beter detecteren van een faalwijze.
Ook de grote nadruk op het uitvoeren van een FMEA volgens 3 paden komt de organisatie ten goede omdat via deze werkwijze ten allen tijde de juiste volgorde wordt gekozen. Zich vergissen van kolom wordt bijna onmogelijk. Vooraleer te beginnen met pad 1 komt de stap waarmee de meeste organisaties nog altijd worstelen: het bepalen van de functies/eisen en het doel. Eens dit is bepaald wordt de rest bijna kinderspel.
Pad 1 is het bepalen van de faalwijzen (Failure Mode) en de effecten ervan, om zo de ernst van een faalwijze te kunnen bepalen. Hieruit kunnen reeds acties komen bij ernst-scores van 9 of 10.
Daarna komt het tweede pad, met het bepalen van de oorzaken en de mogelijkheid dat deze optreden (score van optreden of occurence). Ten slotte komt pad 3, het bepalen van de huidige controles, zowel preventief als detectief. Met de detectiescore kan het Risk Priority Number worden bepaald.
Het einddoel van de FMEA komt nu aan de beurt, zijnde het bepalen van de acties, met de nadruk op het preventief werken.
De FMEA-aanpak, met een vernieuwde nadruk op het strikt toepassen van de systematiek en de bijhorende tools, zorgt ervoor dat organisaties hun producten en processen nauwkeurig onder de loep kunnen nemen, en op een hoger niveau kunnen brengen.
Dit alles onder de voorwaarde dat de methodiek strikt wordt gevolgd, en wordt uitgevoerd door een team uit de organisatie met voldoende kennis van product en proces.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.