Lean & Six Sigma conferentie: “Sustaining Results”

april 2013

Op 4 en 5 maart had de jaarlijkse Lean & Six Sigma conferentie van ASQ (American Society for Quality) plaats in Phoenix, Arizona. Ook Amelior was vertegenwoordigd op deze door ruim 600 deelnemers bijgewoonde topconferentie.

Het thema van deze conferentie was “Sustaining Results”, m.a.w. het doel was aan te tonen hoe de methodieken en technieken van Lean en Six Sigma leiden tot resultaten en welke stappen er dienen genomen te worden om de resultaten te borgen.

Het voorgestelde programma was ontegensprekelijk indrukwekkend: maar liefst 55 sessies (workshops, thematische spreekbeurten en simultane presentaties) op twee dagen is een behoorlijk omvangrijk aanbod . En het plaatst elke deelnemer ogenblikkelijk voor moeilijke keuzes: welke van de zes mogelijke sessies ga je bijwonen en bijgevolg welke vijf sessies moet je onvermijdelijk aan je neus laten voorbijgaan.

Misverstanden rond Lean

De start van het congres was alvast een schot in de roos met dr. Jeffrey Liker.
Deze boeiende spreker is auteur van diverse bestsellers over Lean (o.a The Toyota Way: 14 Management Principles From the World's Greatest Manufacturer), waarvan er maar liefst 11 een Shingo Prijs voor Operationele Uitmuntendheid in de wacht hebben gesleept.

Hij omschreef Lean als Wholistic Health, te vergelijken met het dagdagelijks deelnemen aan de Olympische spelen als werknemer, in plaats van naar het werk gaan, koffie te drinken en naar huis gaan. Ook de valkuil “Lean staat gelijk met het wegwerken van de huidige verliezen” werd vergeleken met het wieden van onkruid: weinig effectief als je niet de wortels (de oorzaken van de verliezen) elimineert. Het wegsnijden van werknemers uit de organisatie heeft dan ook niets met Lean te maken. Dit leidt enkel tot anorexia manufacturing, aldus Liker. Door integendeel elke dag aan de conditie van de organisatie te werken en in vorm te blijven, zul je automatisch gewicht (overtolige ballast) verliezen. Uiteraard is het absurd om te beginnen met het onkruid wieden in het heden zonder een duidelijke toekomstvisie te hebben.

Liker sloot af met het opsommen van de vijf waarden van Lean, ook wel “True North values” genoemd:

  • Challenge 
  • Kaizen mind (continu verbeteren in alle lagen van de organisatie) 
  • Go & See 
  • Teamwork 
  • Respect

Getuigenissen uit de zorgsector

De sessies die volgden op deze spreker waren vrij divers van aard. Ze vielen echter allemaal in één van de volgende categorieën of deelthema's:

  1. Nieuwe/unieke toepassingen met Lean en Six Sigma en de bijhorende technieken
  2. Lean en Six Sigma in Diensten
  3. De toekomst van Lean en Six Sigma
  4. De menselijke kant van Lean en Six Sigma

Opmerkelijk was het aantal sessies dat verband hield met Lean & Six Sigma in de wereld van de zorg. Diverse getuigenissen van gerealiseerde projecten toonden aan dat de vertaling van de principes van Lean uit een assemblage-omgeving voor massaproductie (Toyota) naar de wereld van de zorg voor individuele patiënten eigenlijk probleemloos kan gebeuren. Projecten die allemaal leiden tot een verhoogde waarde voor de klant: een betere en snellere zorgverlening voor de patiënt.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs