Amelior blog betreffende Managementsystemen

Artikel

Impact van de corona-pandemie op de lucht-en ruimtevaartsector

Het coronavirus legt de productie van Airbus stil, NASA laat haar werknemers van thuis werken, de herstructurering bij Brussels Airlines wordt “geïntensiveerd”, de lancering van de Europese Marsrover wordt uitgesteld, Embraer legt haar productie nagenoeg stil...en ga zo maar door.

14/04/2020 - De Paepe Dirk
Blogpost

GOCA haalt in een recordtijd het vernieuwde ISO 9001-certificaat

Het behalen van de vernieuwde ISO 9001-norm zou een race tegen de tijd worden. Enkel met een ervaren consultant zou de strakke deadline nog kunnen gehaald worden. Amelior-collega Dirk De Paepe did it! “Dirk reikte ons op het juiste moment de juiste tools aan. Nauwelijks vier maanden later hadden we het certificaat al beet. Straf!”

02/11/2018 - Amelior
Artikel

Wie zijn onze experten? - Patrick Canoot

Zoals Six Sigma destijds zijn wereld heeft geopend, zo wil hij vandaag ook anderen het licht laten zien. Via trainingen en begeleidingen op maat heeft Patrick Canoot al ettelijke organisaties ‘leren verbeteren’. “Six Sigma wijst de weg op momenten dat je dreigt te verzuipen.”

18/09/2018 - Amelior
Blogpost

Voedselveiligheid: opleidingen om de waakzaamheid op de werkvloer te verhogen

De voedingssector is zonder twijfel een van meeste gereglementeerde van ons land. Terecht, weet ook Eveline Notebaert van Q-Support. Zij hielp als consultant al ettelijke bedrijven aan een voedselveiligheidsplan. Dit najaar geeft ze er opleiding over bij Amelior. Een voorsmaakje daarvan krijg je hier.

18/09/2018 - Amelior
Artikel

Wie zijn onze experten? - Dirk De Paepe

Al sinds de jaren tachtig is Dirk De Paepe met ISO bezig. Hij beheerst de verschillende normen intussen zo goed dat hij moeiteloos combinaties maakt en oplossingen op maat van de bedrijven kan bedenken.  

24/08/2018 - Amelior
Blogpost

De nieuwe versie van ISO/IEC 17025 is gepubliceerd!

ISO 17025 was de nog oudste bestaande norm van de ISO 17000-serie (accreditatienormen voor o.a. inspectie (ISO 17020), kwaliteitssysteemcertificatie (ISO 17021), laboratoria (ISO 17025), productcertificatie, ….) en heeft nu eindelijk een facelift gekregen.

08/12/2017 - Devos Paul
Blogpost

EN 9100 voor luchtvaart, ruimtevaart en defensie: helemaal mee met de nieuwe vereisten dankzij Amelior

Amelior ondersteunt bedrijven in luchtvaart, ruimtevaart en defensie bij de transitie naar, implementatie en het auditeren van EN 9100: 2016.   In september 2018 vervallen alle bestaande EN 9100 certificaten. Bedrijven actief in luchtvaart, ruimtevaart en defensie moeten tegen dan aan de nieuwe norm EN 9100: 2016 voldoen. Medewerkers voorbereiden doe je makkelijk via de open en bedrijfsinterne opleidingen van Amelior.  

28/08/2017 - De Paepe Dirk
Case

ISO is geen last meer, wel een handig werkinstrument

AutoJet Technologies is een van de eerste bedrijven in ons land die een ISO 14001- én ISO 9001-certificaat versie 2015 op zak heeft. De specialist in spraysystemen kon daarvoor rekenen op de hulp van Amelior. Hoe evalueren de betrokkenen het traject? En welke impact hebben de nieuwe normen op de organisatie?

16/12/2016 - Vanoost Hermien
Blogpost

De 6 voordelen van ISO 9001:2015 volgens drukkerij Unit

Voor de omschakeling naar de 2015-versie riep Unit de hulp in van Amelior-consultant Kürt T’Kindt. Yannick Cauwenbergh: “Met hem heb ik maandelijks samengezeten om het handboek aan te passen. Ik ploos ter voorbereiding de procedures in detail uit en werkte ze uit op papier. Kürt stelde vanuit zijn ervaring heel gerichte vragen, wat hielp om het geheel verder te verfijnen. Toen het handboek er lag, heeft hij een interne audit gedaan en hier en daar nog opmerkingen geplaatst. Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij die aanpak en de onderbouwde feedback van Kürt sneller tot een goed resultaat zijn gekomen. Kürt heeft ons ook doen inzien dat we het niet per se ingewikkeld moeten maken. Terwijl we vroeger alles in volzinnen uitschreven, werken we nu in kolommen en vindt iedereen er snel zijn weg in terug. Die structuur, daar zijn we Kürt heel dankbaar voor. In de toekomst vragen we hem zeker terug om ons verder in deze materie te begeleiden.”

22/11/2016 - Vanoost Hermien

Amelior gaat markt met ISO 13485, ISO 27001 en Aerospace trainingen van BSI bedienen

Amelior breidt haar training portfolio uit met diverse leergangen die door het British Standards Institution (BSI) worden verzorgd. De leergang Aerospace bevat een training EN 9100 Implementatie, Intern auditen en een Lead Auditor training. De leergang ISO 27001 Informatiebeveiliging bestaat uit een training Introductie, Implementatie en Intern auditor. Voor de ISO 13485 trainingen worden de introductie, transitie en intern auditor training aangeboden. De trainingen staan vanaf september 2016 in Gent ingepland.

19/07/2016 - Bastiaannet Karin

Nieuwe ISO 9001 introduceert ‘risicodenken'

Dat de nieuwe ISO 9001 (versie 2015) ruim aandacht besteedt aan risicobeheersing is niet meer dan logisch. Risicobeheersing is immers essentieel en een goede bedrijfsvoering. Maar wat houdt het begrip risico feitelijk in? En welke hulpmiddelen bestaan er voor het uitvoeren van een risicoanalyse?

14/03/2016 - Demeulenaere Ivo

Overgangsbepalingen van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015

Dit artikel brengt klaarheid in de overgangsbepalingen die van kracht zijn nu er een nieuwe versie is gepubliceerd. Hoeveel tijd is er om de upgrade naar ISO9001:2015 te doen en wat indien u nog geen certificaat heeft en nu de stap zet naar ISO-certificatie?

01/02/2016 - Anckaert Pascal

ISO 9001:2015 eist aandacht voor kennisbeheer

Vroeger was ISO 9001 gericht op het borgen van de kwaliteit van het geleverde product of dienst. De nieuwe versie mikt echter op de kwaliteit van de organisatie. Het is dan ook logisch dat in de ISO 9001:2015 een aantal thema’s voor het eerst opduiken. Die nieuwigheden zullen we in een artkelenreeks nader toelichten. We starten de reeks met kennisbeheer.

10/11/2015 - Demeulenaere Ivo

Tijd voor een kwaliteitsinventaris

Wie vandaag nog niet bezig is met wat ISO 9001 morgen vraagt, brengt zijn concurrentiepositie in gevaar. Het is dan ook belangrijk na te gaan hoe ver uw organisatie al staat op het vlak van ‘best practices’. We reiken u daarvoor graag een aantal werkpunten aan.

08/04/2015 - Demeulenaere Ivo

Een nieuwe versie voor ISO 17025 onderweg!

ISO 17025 is nu 9 jaar oud en de oudste norm in de ISO 17000-serie, alle andere zijn al herzien.

08/12/2014 - Devos Paul

NMBS CSS : Een goede voorbereiding is het halve werk

NMBS CSS (Corporate Security Service), de entiteit die instaat voor de veiligheid en beveiliging in en om de Belgische stations, treinen en andere spoorweginfrastructuur, haalde eind vorig jaar het ISO 9001-kwaliteitssysteemcertificaat. “Structuurveranderingen zoals we die nu in onze groep meemaken, doorsta je beter indien je werking op ISO 9001- leest is geschoeid”, menen de kwaliteitsverantwoordelijken. Die overtuiging, samen met een doordachte planning, een gedreven ondersteuning door de stuurgroep en een vlotte medewerking van de agenten op het terrein, brachten vaart en visie in het traject.

02/06/2014 - Huyghe Christine

De nieuwe ISO9001 versie 2015 komt dichter bij !

Wie het nog niet weet mag nu toch wakker worden: de moeder aller systeemnormen, ISO 9001, is terug aan een revisie toe. Versie 2008 wordt vervangen door versie 2015, te verwachten in het 4de kwartaal van dat jaar.

19/05/2014 - Demeulenaere Ivo

Uniforme processen via ISO 9001

Begeleid door Amelior haalde de groep Sportoase een ISO 9001-certificaat. Niets bijzonders zal u zeggen, zo zijn er zoveel. Maar voor een sportorganisatie verspreid over zeven locaties is die certificatie geen evidentie.

08/01/2014 - Verrept Guido

ISO9001:2015, De Committee Draft is er, hoever staan we nu ?!

Het wordt beetje bij beetje duidelijk wat er wijzigen zal …

03/07/2013 - Canoot Patrick - Demeulenaere Ivo

Het nieuwe ISO-managementsysteemmodel.

De HLS moet ervoor zorgen dat ISOmanagementsystemen beter aansluiten op de strategie en ‘governance' van organisaties en onderdeel gaan uitmaken voor ‘normale' bedrijfsvoering. Hiermee kunnen de ISO-managementsysteemnormen van de toekomst werkelijk bijdragen aan de uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben.

26/06/2013 - Uyttenhove Thierry

Risicoanalyse van bedrijfsprocessen

Kwaliteitssystemen werden/worden al te vaak opgebouwd met de twintig ISO-hoofdstukken en hun eisen in het achterhoofd. Het waarom achter die verplichtingen wordt daarbij bijna systematisch uit het oog verloren.

26/06/2013 - Demeulenaere Ivo

FSSC 22000 in opmars

Nog steeds hebben heel wat bedrijven in de voedingssector problemen om het bos door de bomen te zien in de wirwar van normen en eisen. Een greep uit de bestaande normen: ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, IFS, BRC, ACS, …

13/06/2013 - Amelior

ISO 9001: veel meer dan een ‘diploma' aan de muur

Door de integratie van ISO 9001 in het ERP-systeem is het kwaliteitshandboek van Hera een dagdagelijks werkinstrument geworden, waardoor de organisatie efficiënter werkt en meer werkvolume aankan.

13/06/2013 - Edelynck Frank

De vernieuwde ISO9001:2015 norm komt er aan!

Herschikken van documenten of een nieuw elan voor het kwaliteitsdenken?

15/05/2013 - Canoot Patrick - Demeulenaere Ivo

Amival haalt FSSC 22000

Beschutte werkplaats Amival uit Turnhout haalde op één jaar tijd het meest allesomvattende certificaat voor voedselveiligheid, de FSSC 22000. “Zonder de hulp van Amelior zou dat traject veel meer tijd en moeite hebben gekost”, getuigen algemeen directeur Jan Boeckx en kwaliteitsverantwoordelijke Bieke Sels.

12/04/2013 - Edelynck Frank

FSSC 22000: meest veelomvattende voedselveiligheidsnorm

Het FSSC 22000-certificaat neemt niet alleen de vereisten van de ISO 22000-norm over, maar ook specifieke vereisten voor de voedingssector (PRP's), zoals ISO/TS 22002-1 en Publicly Available Specification (PAS) 223.

12/04/2013 - Amelior

Uitbesteden van kwaliteitstaken: een zinvolle optie.

Uitbesteden van ondersteunende taken en processen is in veel sectoren al lang ingeburgerd. Ook het uitbesteden van taken in de context van kwaliteitszorg kan overwogen worden. In dit artikel wordt gefocust op de kritische succes factoren in deze materie.

29/01/2013 - Demeulenaere Ivo

Vernieuwde VDA 6.3-norm sluit aan bij vernieuwde systemen

De VDA 6.3 past volledig in de procesgerichte aanpak van interne audits, en ook in ISO/TS 16949. Bestemd voor de automobielsector, kan de standaard evenwel door elke organisatie worden gebruikt.

26/09/2012 - Snauwaert Lieven (werkinstr.)

ISO 17025 voor Sonorcontrol

Begeleid door Amelior haalde het jonge Sonorcontrol het ISO 17025-certificaat. Daardoor geniet het labo meer aanzien in de akoestische wereld en stijgt het vertrouwen van grote en internationaal opererende klanten.

08/06/2012 - Edelynck Frank

IBIS: ISO 9001 als ‘verplicht nummertje'

Omdat het Koninklijk Werk IBIS maritieme opleidingen geeft moest de instelling een gecertificeerd kwaliteitssyteem opbouwen. Dankzij Amelior bleek die op het eerste gezicht loodzware opdracht nog mee te vallen en ook meerwaarde te bieden.

08/06/2012 - Edelynck Frank