De nieuwe versie van ISO/IEC 17025 is gepubliceerd!

december 2017

De nieuwe versie van ISO/IEC 17025 is gepubliceerd!

ISO 17025 was de nog oudste bestaande norm van de ISO 17000-serie (accreditatienormen voor o.a. inspectie (ISO 17020), kwaliteitssysteemcertificatie (ISO 17021), laboratoria (ISO 17025), productcertificatie, ….) en heeft nu eindelijk een facelift gekregen.

(iso.org)

De nieuwe ISO / IEC 17025 houdt rekening met de huidige manier van werken binnen de hedendaagse laboratoria. De meest substantiële veranderingen zijn: • De scope is herzien om alles te dekken: alle laboratoriumactiviteiten, inclusief testen, kalibraties en de bijbehorende monstername.

  • De norm heeft een nieuwe structuur gekregen, waarbij de waarbij de hoofdstukken gealigneerd zijn met de andere bestaande normen voor conformiteitsbeoordeling (ISO 17000-serie).
  • De procesbenadering komt nu overeen met dat van nieuwere normen zoals ISO 9001, ISO 15189 (eisen voor medische laboratoria) en ander normen van de ISO 17000-serie. De nadruk wordt gelegd op de resultaten van een proces in plaats van een gedetailleerde beschrijving van taken en stappen.
  • De norm heeft een apart onderdeel voor informatietechnologie en omvat eisen voor bevat het gebruik van de computersystemen, elektronische bestanden en de flow van elektronische resultaten en rapporten.
  • Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over 'risk-based thinking' naar analogie met ISO 9001:2015 en de meeste andere normen van de ISO 17000-serie.

De nieuwe ISO 17025:2017 - Welke zijn de verschillen? Ontdek deze opleiding.

 

(iso.org)