Deliconstruct : Eerst kwaliteit, dan pas ISO

april 2011

Jezelf en vervolgens je medewerkers overtuigen van het nut van kwaliteit vindt zaakvoerder Lieven Depraetere van Deliconstruct tegelijk het belangrijkste en het moeilijkste aspect van een traject naar ISO 9001.

Deliconstruct uit Ruiselede (40 medewerkers) is een toeleveringsbedrijf van metalen onderdelen en richt zich vooral op plaatbewerking en projectbouw. “Wij hebben beslist om voor een ISO 9001 te gaan omdat we ook aan grotere klanten willen toeleveren,” zegt zaakvoerder-eigenaar Lieven Depraetere. “Die klanten voeren kwaliteit hoog in het vaandel en soms eisen ze ook ronduit het kwaliteitscertificaat van hun leveranciers.”
Toeleveranciers als Deliconstruct ondervinden heel vlug de gevolgen van een economische recessie. Bedrijven gaan dan immers zelf zaken doen in plaats van uit te besteden. Lieven Depraetere: “Nu draait de business weer uitstekend, we waren ook bij de eersten die de heropleving voelden. Toen de crisis uitbrak hebben we ervoor gekozen om geen kaders en bedienden te ontslaan of te laten stempelen, maar hun vrijgekomen capaciteit te benutten om naar een ISO 9001 toe te werken: mensen opleiden, atelier volledig herinrichten, kwaliteitscontroles bijstellen, cursussen volgen, enz.”
Om het bedrijf tijdens het ISO-traject te begeleiden werd Amelior gekozen. “Dat is prima verlopen,” stelt Lieven Depraetere, die meteen ook een waarschuwende vinger uitsteekt naar bedrijven met ISO-ambities. “Als je de consultants vraagt om ervoor te zorgen dat je een certificaat aan de muur kunt hangen, ben je verkeerd bezig. Als je het kwaliteitssysteem niet zelf implementeert kun je er donder op zeggen dat het geen lang leven beschoren is. Je kunt er gif op innemen dat je bij de eerste de beste onaangekondigde audit tegen de lamp loopt. Meer nog, als het bedrijf, van hoog tot laag, niet overtuigd is van kwaliteit, doe het dan niet. Want het kost geld, tijd en energie.”

Kwaliteitskosten

Die energie heeft Lieven Depraetere onder meer gestoken in het motiveren van zijn medewerkers. Daarvoor werden zelfs externen ingeschakeld.
Bewustmaking van en motivatie voor kwaliteit groeide ook na een door Amelior uitgevoerde kwaliteitsanalyse, de allereerste stap van het certificeringsproces. Aan de hand van de resultaten konden de kosten van niet-kwaliteit zwart op wit worden aangetoond.
“Vanuit die analyse, nu een zestal jaren geleden, zijn we dan vertrokken en gaandeweg zijn we als het ware ‘verliefd' geworden op het kwaliteitsgebeuren. Stap voor stap hebben we aan kwaliteit gewerkt, waarbij we uit het brede arsenaal van technieken en methodieken, zoals lean en 5S, die zaken hebben geplukt die bij ons konden worden geïmplementeerd. Onze stelregel is: procedures moeten én goed én betaalbaar zijn. En je moet ze ook zelf opstellen, want ze moeten leven in het bedrijf. Amelior heeft natuurlijk wel het raamwerk aangereikt en ervoor gezorgd dat ze toegankelijk waren voor de certificatieauditors. Zo hebben we verder gewerkt tot we vonden dat we rijp waren voor certificatie.”

Blijvende aandacht

Een en ander betekent niet dat kwaliteit nu automatisch loopt. “Je moet altijd op je hoede blijven,” stelt Lieven Depraetere. “Bijna dagdagelijks merk je dat mensen de weg van de minste inspanning kiezen. En dan moet je er zijn om hen ervan te overtuigen dat niet te doen, maar de procedures te volgen. Regelm atig hebben we vergaderingen waarin we bespreken wat verkeerd gegaan is, wat dat kost, en hoe we een herhaling kunnen voorkomen. Medewerkers die de procedures niet volgen krijgen trouwens een schrijven van ons. Anderzijds krijgen we van de werkvloer ook wel verbetersuggesties, zeker in het begin van ons kwaliteitstraject. Nu alles loopt komen er minder suggesties. Maar toch krijgen we nog opmerkingen over bijvoorbeeld taken die te veel tijd vergen. We hebben dan ook een kwaliteitsverantwoordelijke die regelmatig procedures vereenvoudigt. Vooral op het vlak van papierwerk. Daar houden de mensen niet van.”
Bij Deliconstruct is er ook veel aandacht voor veiligheid. Het kwaliteitshandboek bevat dan ook veiligheidsinstructies. Lieven Depraetere volgde zelfs een cursus veiligheidscoördinator. “ISO en veiligheid zijn in principe twee verschillende dingen, maar waarom zou je veiligheid niet meenemen? Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van een nieuwe werknemer.”

Deliconstruct heeft in Tielt een zusterbedrijf, met name Spiessens, dat actief is in de machinebouw. Het is gespecialiseerd in transportbanden. Ook in Moldavië is er een zusterbedrijf, dit voor de productie van grote series.