ISO 17025 voor Sonorcontrol

juni 2012

Begeleid door Amelior haalde het jonge Sonorcontrol het ISO 17025-certificaat. Daardoor geniet het labo meer aanzien in de akoestische wereld en stijgt het vertrouwen van grote en internationaal opererende klanten.

Sonorcontrol (Hooglede-Gits) is gespecialiseerd in het oplossen van geluids- en trillingsproblemen. Het bedrijf werd opgericht in 2007 en telt vier medewerkers. Sonorcontrol is zowel actief in industriële geluidsbeheersing als in bouwakoestiek, en als labo. Als studiebureau – en met het labo als competentiekern – ontwikkelt het ook producten voor bouwakoestische en industriële lawaaibeheersing.
Het ISO 17025-certificaat van het labo slaat op transmissiemetingen (meten van geluidsweerstand), contactgeluidsmetingen (van bijvoorbeeld vloeren), geluidsabsorptiemetingen (van materialen) en het meten van absorptie in offline toestellen.
Els Meulemans, hoofd labo en kwaliteitsverantwoordelijke van Sonorcontrol: “ISO 17025 is een certificaat voor een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001, maar dan een stuk strenger. In die zin dat er een aantal technische eisen, gericht op beproevingslaboratoria, zijn toegevoegd.”

Internationale erkenning

Net zoals keuringsinstellingen en kalibratielabo's kreeg Sonorcontrol het certificaat na een audit door Belac, dat in de kwaliteitswereld vooral bekend is als de overheidsinstelling (binnen de FOD Economie) die certificatie-instellingen (AIB-Vinçotte, Lloyd's, SGS enz) accrediteert. De opdracht van Belac is dan ook te verifiëren of de laboratoria, de inspectie- en certificatie-instellingen hun werk naar behoren en volgens de geldende standaarden verrichten, zodat de bedrijven vertrouwen kunnen hebben in de analyse-attesten en certificaten (voor producten, personen en kwaliteitssystemen) die deze organisaties uitreiken.
Sinds 2010 is het zo dat een bedrijf dat een product op de markt brengt of een dienst levert die door een geaccrediteerde instelling is gekeurd of goedgekeurd, er zeker van kan zijn dat het overal in Europa met dat product of die dienst op de markt mag, zonder dat dubbele controle nodig is. En dat is meteen de reden waarom Sonorcontrol voor ISO 17025 ging: de internationale erkenning. Els Meulemans: “We werken immers voor grote klanten die ook in het buitenland vestigingen hebben en/of hun producten ook internationaal verdelen.”

Strenge technische eisen

Voor aanvang van het traject overlegde Sonorcontrol intern of het voor een ‘gewone' ISO 9001 zou gaan dan wel voor de ISO 17025. Maar dat was vlug beslist, voor een labo is de 17025 belangrijker en een aantal klanten hadden er al naar gevraagd. Els Meulemans: “Dan zijn we begonnen met het beschrijven van onze processen en procedures en hebben Amelior gevraagd ons daarbij te begeleiden. Consultant Lieven Snauwaert had al ervaring met het begeleiden van labo's naar ISO 17025 en ook ik had de oefening al gedaan bij een vorige werkgever. De verdienste van Lieven is dat hij heeft aangereikt hoe we op een haalbare manier, met een niet te zwaar systeem, aan de eisen van de norm konden beantwoorden. Voor het technische luik van het certificaat hebben we wel ook bijstand gevraagd van technische specialisten op het vlak van akoestiek. De eisen op het vlak van bijvoorbeeld meetonzekerheid en reproduceerbaarheid zijn immers streng. Zo hebben mijn collega en ik dertig keer hetzelfde glas gemeten, de resultaten vergeleken, dan nog eens vergeleken met externe resultaten… Dit om zeker te zijn dat we binnen de meetonzekerheid vielen die in de norm staat. Bij metingen moet je met zeer veel invloedsfactoren rekening houden. Er is het materiaal, de inbouw in het labo, de temperatuur, de persoon die de testen uitvoert … Je moet kunnen aantonen dat je al die parameters – een twintigtal voor al onze geaccrediteerde activiteiten – bestudeerd hebt of de reden geven waarom je ze niet hebt bestudeerd. Ook de eisen op het vlak van traceability liggen hoog. Je moet onder meer kunnen aantonen op welke dag door welke persoon en op welk toestel een meting is uitgevoerd.”
De manier van werken is door het traject naar het certificaat niet echt veranderd. Van bij de opstart van het labo had Sonorcontrol immers al rekening gehouden met de eisen van ISO 17025. Wel zijn een aantal zaken uit het algemene kwaliteitsmanagementsysteem, het ISO 9001-luik, als bijvoorbeeld opvolging van leveranciers en bevragingen van klanten, toegevoegd of verfijnd. Voor de jaarlijkse interne audits van dat algemene luik blijft Amelior zorgen, de technisch verantwoordelijke van Sonorcontrol of medewerkers van andere laboratoria auditeren het technische gedeelte. De eerste vier jaar komt Belac jaarlijks een hercertificatie-audit uitvoeren. Na vier jaar vermindert de frequentie tot anderhalf jaar.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs