Voedselveiligheid: opleidingen om de waakzaamheid op de werkvloer te verhogen

september 2018

Voedselveiligheid: opleidingen om de waakzaamheid op de werkvloer te verhogen

De voedingssector is zonder twijfel een van meeste gereglementeerde van ons land. Terecht, weet ook Eveline Notebaert van Q-Support. Zij hielp als consultant al ettelijke bedrijven aan een voedselveiligheidsplan. Dit najaar geeft ze er opleiding over bij Amelior. Een voorsmaakje daarvan krijg je hier.

Wat zullen de deelnemers tijdens die drie trainingen kunnen leren?

“De eerste dagopleiding gaat over ISO 22 000, een van de standaarden die organisaties kunnen hanteren om de voedselveiligheid in hun organisatie te waarborgen. We zullen het daarin onder meer hebben over HACCP, wat staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Sinds 2002 zijn alle voedingsbedrijven in Europa verplicht om een voedselveiligheidsplan (met daarin een lijst van de kritische controlepunten) op te stellen. Wie vooral daarover uitleg wil krijgen, kan zich voor de introductiedag over HACCP inschrijven. Daarin leggen we je uit hoe je tewerk gaat om tot zo’n plan te komen. Aanvullend organiseren we nog een tweedaagse opleiding tot interne auditor. Via een mix van theorie en praktijk leren we je audits uitvoeren, onder andere op de kritische controlepunten in je organisatie.”

Voor wie zijn deze opleidingen bedoeld?

“Voor al wie op een of andere manier met voeding bezig is. Werknemers van voedingsbedrijven uiteraard, maar óók transporteurs die vaak met voeding op baan zijn of chemici die additieven voor de voedingsbedrijven ontwikkelen of produceren. Hoewel die partijen slechts zijdelings betrokken zijn, heeft de wetgever bepaald dat ook zij zo’n HACCP-plan moeten hebben. Logisch, want ook bij hen bestaat er natuurlijk een risico op besmetting.  Zo’n plan moet die risico’s zoveel mogelijk uitsluiten.”

Wat moet er in zo’n voedselveiligheidsplan staan?

“Een HACCP-plan bevat een overzicht van alle activiteiten van een organisatie, inclusief de risico’s die ermee gepaard gaan op het vlak van voedselveiligheid. Wat kan er allemaal fout lopen waardoor je product beschadigd of besmet raakt en dus onveilig wordt voor de consument? HACCP geeft inzicht in het proces en toont waar eventuele extra controles of maatregelen nodig zijn om een veilig product op de markt te kunnen brengen. Die kritische controlepunten zouden uiteindelijk een vast onderdeel van het productieproces moeten worden.”

Dat lijkt een behoorlijke opgave voor de bedrijven?

“Het is maar hoe je het bekijkt. Ik stel vast dat het thema voedselveiligheid in veel organisaties al goed ingeburgerd is. Zij zien HACCP niet als een last, maar als een instrument om hun processen te verbeteren. Hoe meer ze ermee bezig zijn, hoe beter ze er bovendien in worden. Ze ondervinden wat er goed werkt en waar er extra aandacht nodig is. Werken aan voedselveiligheid is voor hen een continu proces.”

Waar komt jouw expertise op dit domein vandaan?

“Voor ik als consultant ben begonnen, heb ik jarenlang als kwaliteitsverantwoordelijke in een voedingsbedrijf gewerkt. Daar heb ik vanuit de praktijk kunnen ervaren wat het voor een organisatie betekent om zich aan de wettelijke voorschriften aan te passen en met de verschillende normen (ISO, maar ook BRC, IFS…) te werken. Sinds 2010 ben ik zelfstandig consultant en begeleid ik bedrijven bij de opbouw van die voedselveiligheidssystemen. Dankzij die ervaring kan ik mijn trainingen heel praktisch invullen, met veel voorbeelden, oefeningen en tips.”

Geef je eens een voorbeeld van zo’n oefening?

“Tijdens de HACCP-initiatie leer ik mijn cursisten de verschillende stappen aan om tot een voedselveiligheidsplan te komen. Bij elke stap leg ik eerst de theorie uit en geef ik daarna een oefening, indien mogelijk toegespitst op hun eigen organisatie. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf in een bepaalde fase in zijn productieproces vlees gekoeld moet opslaan. Mijn vraag aan de cursisten zal dan zijn wat er bij die stockage allemaal kan fout lopen en welke gevaren er voor het vlees zijn. Ik laat ze daarover in kleine groepen discussiëren, zodat ze leren inzien dat er veel invalshoeken mogelijk zijn. Vervolgens vul ik hun antwoorden aan met hetgeen ik zelf uit de praktijk weet. Op die manier krijgen ze een concreet beeld.”

ISO 22000 zit sinds dit jaar in een nieuw jasje. Wat is voor jou de grootste verandering?

“Wat mij vooral opvalt, is de bredere focus. Tot nu toe was de implementatie van het HACCP-plan een zaak van de kwaliteitsverantwoordelijke. Met de nieuwe norm wordt iedereen in de organisatie meer betrokken partij, ook het management, de klanten, de leveranciers, de inkopers… Het besef dat er veel factoren zijn om rekening mee te houden, zit duidelijk in de 2018-versie verweven. Bedrijven moeten nadenken over een beter onderbouwd en meer geïntegreerd systeem, wat sowieso een positieve evolutie is. Ik ben ervan overtuigd dat het de voedingsindustrie als geheel ten goede zal komen.”

Schrijf nu in voor een van onze opleidingen rond voedselveiligheid:

 ISO 22 000 (versie 2018) Food Safety Management System (1 dag)

·        dinsdag 27 november 2018 in Aalst

·        donderdag 16 mei 2019 in Sint-Martens-Latem

 Inleiding HACCP (1 dag)

·        donderdag 27 september 2018 in Zwijnaarde

·        dinsdag 05 februari 2019 in Aalst

·        donderdag 13 juni 2019 in Antwerpen

Interne auditor voedselveiligheid en HACCP (2 dagen)

·        donderdag 4 oktober 2018 in Zwijnaarde

·        dinsdag 12 maart 2019 in Aalst
         donderdag 20 juni 2019 in Antwerpen

 

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...