Praktische statistiek in het dagelijks bedrijfsleven: Specificaties versus procesvariatie

augustus 2018

statistieken Amelior

In heel wat organisaties wordt product- en proceskwaliteit jammer genoeg nog steeds met een zwart-wit bril bekeken: wanneer het product/de dienst voldoet aan de specificaties
is er geen vuiltje aan de lucht, maar wanneer het product/de dienst niet voldoet aan de specificaties is het alle hens aan dek.

Niet de specificatie, wel de procesvariatie is onze vijand.

De absurditeit van dit type kwaliteitsdenken is af te lezen in Afbeelding 1.
Product A valt binnen de specificaties en dus is er niets aan de hand.
Product B daarentegen is slecht en wordt afgekeurd, want het valt buiten de specificaties.
Nochtans zijn A en B praktisch gezien nauwelijks verschillend van elkaar.

 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3

        

De correcte manier om naar dit plaatje te kijken is Afbeelding 2, namelijk vanuit het perspectief van procesvariatie: zowel A als B liggen zeer ver van de doelstelling van dit proces (target), en zijn dus allebei problematisch. De doelstelling is dus om te streven naar Afbeelding 3: het reduceren van de procesvariatie.

Een praktijkvoorbeeld.

Een mooi praktijkvoorbeeld dat de beide verschillende denkwijzes illustreert en de gevolgen daarvan, komt uit een voedingsbedrijf. De eindproducten worden onderworpen aan een visuele steekproef: max. 4% van de producten mogen visueel afwijken van de “perfecte vorm”.

 

Afbeelding 4

                                                                                          

Afbeelding 4 toont duidelijk aan dat de specificatie niet altijd gehaald wordt. Het is in dit bedrijf zelfs zo dat de productiemanager persoonlijk de betrokken lijnverantwoordelijke op de vingers gaat tikken wanneer de specificatie niet gehaald wordt. Het afkeuren van niet-conform product gaat immers gepaard met veel kosten en de man is ervan overtuigd dat dit te wijten is aan het onvoldoende nauwgezet werken van enkele operatoren.

Aangezien het probleem echter blijft aanhouden, neemt de productiemanager een adviseur onder de arm om “de operatoren meer te responsabiliseren”. Deze adviseur kent uiteraard de basisprincipes van procesbeheersing en maakt van de beschikbare data een SPC grafiek:
een grafiek die aanduidt wat de typische variatie is die eigen is aan dit proces.

 Afbeelding 5  

 

Afbeelding 5 spreekt voor zich: er zijn helemaal geen “goede” of “slechte” operatoren: het proces gedraagt zich immers zeer stabiel en voorspelbaar. Alleen vertoont het te veel variatie, waardoor er dus regelmatig niet-conforme producten zullen gevonden worden. Dus is een procesverbeteringsproject aan de orde.

Samen met de operatoren wordt het productieproces geanalyseerd en slaagt men erin om enkele tekortkomingen in het proces weg te werken. De resultaten staan in Afbeelding 6: de procesvariatie is beduidend gereduceerd: het proces is nu perfect in staat om altijd te voldoen aan de specificatie.

 

 

Afbeelding 6

 

 

Wil je meer weten over hoe je processen op die manier kan analyseren en verbeteren? In de volgende opleidingen leer je er alles over:

  1. Statistical Process Control (SPC)
  2. MINITAB basisopleiding 
  3. DOE - Basisopleiding Design Of Experiments
  4. Six Sigma Green Belt
  5. Kwaliteit op de werkvloer

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.