Amelior blog betreffende Logistiek

De toegevoegde waarde van onderhoud

Ook onderhoudsmanagement heeft als opdracht continu te verbeteren. Samen met productie en engineering moet onderhoud kunnen zorgen voor een verhoging van de OEE, de Overall Equipment Effectiveness.

16/06/2016 - Verrept Guido

Asset management, een noodzakelijke stap op weg naar productiviteitsverhoging

Managers die verantwoordelijk zijn voor het opleveren van resultaatsverslagen en kosten- en efficiëntierapporten beleven moeilijke tijden. Want Vlaanderen staat onder druk. We mogen dan wel de naam hebben een productief volk te zijn, maar de loonhandicap is een feit: 3% volgens sommige bronnen.

25/01/2013 - Verrept Guido

Productie en Onderhoud, een fraai koppel

Het is van alle tijden en overal. Productie en Onderhoud bekvechten over de redenen waarom het productieapparaat alweer niet levert wat er van verwacht wordt. En natuurlijk beweert productie dat onderhoud het machinepark verwaarloost. En natuurlijk beweert Onderhoud dat Productie het machinepark misbruikt.

19/09/2011 - Canoot Patrick