Amelior blog betreffende Business Management & Strategie

Interne controle en organisatiebeheersing: een verhaal van lange adem

Het OCMW Wervik behoorde tot de eerste groep van lokale besturen die een externe audit onderging van het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen. Doordat het OCMW – begeleid door Amelior – al een tiental jaar aan zijn organisatiebeheerssysteem werkte, viel de evaluatie positief uit.

19/06/2015 - Edelynck Frank