IIP Belgium en de visie op people management

januari 2015

De sociaal-economische context noodzaakt organisaties en hun medewerkers om extreem efficiënt en wendbaar te werken. Het is de overtuiging van IIP Belgium dat de manier waarop het potentieel van mensen wordt ingezet hier een van de belangrijkste middelen voor is. De nieuwe versie van het Investors in People Framework bevestigt dit trouwens volledig. De standaard staat borg voor de match tussen business en people.

We stellen evenwel vast dat het doorvertalen van strategische opties en doelstellingen naar de inzet van het menselijk potentieel niet consequent gebeurt. Als Investors in People-Specialist willen we daarom als people-professional de referentie van de IIP-organisaties zijn om deze doorvertaling te garanderen. Dit zorgt ervoor dat de investeringen op vlak van HR en people management zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en tevens dat het welbevinden en de motivatie van de medewerkers verhoogt.
Uiteraard blijft IIP België het referentiepunt voor organisaties die het project willen opstarten om volgens de principes van de IiP-standaard en het framework te werken en daarvoor ook gecertificeerd te worden. Vanzelfsprekend moet daarvoor niet niet gewacht worden op de nieuwe versie. Ook het huidige model biedt immers al voldoende opportuniteiten om de organisatie naar een hoger niveau te tillen, rekening houdend met de realisatie van de missie, visie, strategie en doelstellingen door en met competente, gemotiveerde en betrokken medewerkers

Organisational Development en HR Services

Aan de dienstverlening voegt IIP Belgium twee extra dimensies toe: “Organisational Development” enerzijds en “HR Services” anderzijds. Wanneer uit een early assessment/diagnose pijnpunten en tekortkomingen blijken, kunnen deze twee elementen duidelijker als acties naar voor worden geschoven en kan IIP Belgium hiervoor de nodige acties ondernemen. Omgekeerd kan IIP Belgium ook organisaties ondersteunen met Organisational Development en HR Services, zonder dat het doel daarom een IIP-certificatie hoeft te zijn.

Organisation Ambition” staat centraal in het nieuwe IIP-model. Organisational Development dient dan ook om de doelstellingen van de business scherp te stellen en door te vertalen naar de medewerkers. Via diagnose en ambitie-cascadering onder de noemer “Transforming People Performance (TPP)” helpt IIP Belgium organisaties hun strategie te ontwikkelen, scherp te stellen en door te vertalen naar alle afdelingen, teams en medewerkers. Bedrijven worden snel op pad geholpen om hun beleid te formuleren, door te voeren en succesvol te maken. Dat kan een voorloper zijn voor een IIP-traject of een eerste groot actiepunt vormen indien uit een early assessment blijkt dat dit onvoldoende is uitgewerkt.
We leveren totaaloplossingen via begeleiding en opleiding van de organisatie. Wij vertalen de strategie naar duidelijke (eind)verantwoordelijkheden, taken, rollen en vereiste competenties van de medewerkers op de sleutelposities en garanderen de implementatie hiervan.
Via HR Services biedt IIP België oplossingen, dienstverlening en resultaten aan op vlak van de opmaak van functie- en verantwoordelijkheidsmatrixen; het matchen van vereiste competenties en beschikbare talenten; performance management- en evaluatiesystemen en een doelgericht people development via leertrajecten, coaching en loopbaanbegeleiding.
In de volgende edities van Amelior Magazine en op de website van IIP Belgium zullen we hier de komende maanden uitgebreid op terugkomen.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.