Logistiek in tijden van e-commerce

mei 2019

Logistiek in tijden van e-commerce

Hoe kunnen bedrijven hun goederen- en informatiestromen efficiënt organiseren en beheren? In een wereld in verandering bestaan er geen pasklare antwoorden. Gelukkig zijn er Alfons en Pieter Van Zele (Zelco) om je met raad en daad te ondersteunen. Via Amelior kan je een training logistiek management bij deze specialisten volgen. Zo ben je weer helemaal mee!

Op jullie website stellen jullie zich voor als specialisten in geïntegreerde logistiek. Wat bedoelen jullie daarmee?

Alfons Van Zele: “Bedrijven advies geven over logistiek, dat is wat we bij Zelco al dertig jaar doen. Dankzij de vele projecten in binnen- en buiteland hebben we expertise in alle deeldomeinen van de supply chain ontwikkeld. Wij geven advies rond magazijnmanagement, voorraadbeheer, productieplanning, distributie en transportmanagement, maar we overzien ook het totaalpaatje. Dat is de sterkte van Zelco. Bij ons krijgen bedrijven altijd geïntegreerd advies, dus rekening houdend met de volledige supply chain. Wij helpen organisaties om de juiste balans te vinden en die verschillende deelprocessen optimaal te integreren. Onze kennis en ervaring delen we ook via opleiding. Logistiek verantwoordelijken en medewerkers kunnen bij ons terecht voor een training rond een specifiek onderdeel, maar ook voor een langlopend en allesomvattend traject.”

Pieter Van Zele: “Een mooi voorbeeld daarvan is de opleiding gecertificeerd logistiek auditor, die we samen met Amelior aanbieden. Daarin nemen we de volledige logistieke keten onder de loep en leren we de deelnemers hoe ze een evaluatie van hun supply chain kunnen maken. Na afloop zijn ze in staat om de kansen en verbeterpunten in hun organisatie te benoemen. Ze kunnen dus meteen aan de slag met hetgeen ze geleerd hebben. Net als Amelior vinden wij dat praktijkgerichte heel belangrijk. Dat zal wellicht ook de reden zijn waarom we al meer dan twintig jaar succesvol samenwerken.”

Hoe komt dat praktijkgerichte tot uiting tijdens jullie opleidingen?

Alfons: “Verwacht van ons geen droge opsomming van de theorie, maar wel veel voorbeelden, interactie en linken naar de praktijk. De deelnemersgroepen mogen dan wel divers zijn, we gaan altijd op zoek naar cases waarin de cursisten zich herkennen. Omdat we in zoveel bedrijven, magazijnen en productieomgevingen komen, kunnen we heel goed inschatten met welke problemen de deelnemers te maken hebben. Daar pikken we tijdens de trainingen op in. Om de blik verder te verruimen, plannen we bij elk opleidingsonderdeel ook een bedrijfsbezoek in. Het is immers belangrijk dat ze het bredere kader zien en beseffen dat er meerdere wegen naar Rome leiden.”

Pieter: “Praktijkgericht wil ook zeggen realistisch. We geven de theoretische basis mee, maar we maken ook de vertaalslag naar de context van de deelnemers. Wat betekent het voor hen concreet? Cursisten die naar ons komen, hebben altijd verwachtingen. Of ze zitten met een probleem waar ze niet uit raken, of ze zijn nieuw in het vak en willen hun kennis snel op peil brengen, of ze zijn op zoek naar feedback,…  Om die reden zal ik tijdens de opleidingen altijd mijn visie met de cursisten delen. Dat wil niet zeggen dat ze er akkoord mee moeten gaan, maar het moet wel de richting duidelijk maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers zelf nadenken en een visie vormen waarmee ze de juiste beslissingen voor hun bedrijf kunnen nemen.”

Een deel van de lessen verloopt via e-learning. Leg eens uit.

Alfons: “Onderzoek toont aan dat mensen op verschillende manieren leren. We vinden het daarom belangrijk om zelf ook verschillende leermethodes aan te reiken. Een deel van de opleiding houden we klassikaal, een ander deel laten we de deelnemers op eigen kracht verwerven, via het online leermateriaal (inclusief video’s en gespreksgroepen) dat we ter beschikking stellen en door oefeningen aan te bieden die ze thuis kunnen oplossen. Blended learning, heet dat. Door die manier van werken kunnen we tijdens de klassikale uren meer in de diepte gaan.”

Hoe zijn jullie zelf in dit vak gerold?

Alfons: “Daarvoor moeten we terug naar begin jaren zeventig. Tijdens en na mijn opleiding handels- en bedrijfseconomisch ingenieur ben ik veel met operationeel onderzoek, computers en wiskundige modellen bezig geweest. Die bagage heeft me geholpen tijdens mijn carrière bij de intussen ter ziele gegane GIB-groep – dat was het bedrijf achter onder andere de GB-supermarkten –, waar ik een tijd directeur IT en logistiek ben geweest. Ik leidde de magazijnen in goede banen en stuurde alles bij elkaar 3.000 mensen aan. Begin jaren negentig besloot ik om het over een andere boeg te gooien en ben ik als consultant begonnen. Tijden die eerste jaren ben ik vooral internationaal actief geweest en vervulde ik logistieke opdrachten voor verschillende grote bedrijven in het buitenland. Samen met Pieter, die er tien jaar later is bijgekomen, heb ik Zelco vervolgens in eigen land op de kaart gezet.”

Pieter: “Dat ik dezelfde richting als mijn vader ben ingeslagen, is eerder toevallig gekomen. Als student handelswetenschappen ging ik op Erasmus in Noorwegen, waar ik willens nillens in de richting logistiek management terecht kwam. Terug in België heb ik een thesis over warehouse management geschreven en een stage in de retail gedaan. Toen ik mijn diploma op zak had, was mijn vader net aan een groot project bezig. Hij vroeg of ik hem wat wilde helpen. Dat ben ik nu nog altijd aan het doen.” (lacht)

Welk effect heeft de opkomst van e-commerce? Zijn bedrijven meer met logistiek bezig dan tien jaar geleden?

Alfons: “De opleidingen die wij geven, zien er in elk geval helemaal anders uit. In een wereld die internationaler wordt, waarin steeds langere afstanden in steeds kortere tijdspannes moeten worden afgelegd, moeten bedrijven de modellen anders gebruiken. De theorie blijft dezelfde, maar de toepassing verandert. Klassieke retailers die de stap naar e-commerce zetten, moeten hun voorraadbeheer anders aanpakken en hun magazijn anders inrichten. De modellen die ze gewoon waren, moeten ze aan de nieuwe realiteit aanpassen.”

Pieter: “Dat logistiek meer aandacht krijgt, is zeker waar. Net zoals consumenten het vandaag normaal vinden dat ze een pakje binnen de 24u geleverd krijgen, vinden ook bedrijfsleiders het normaal dat leveranciers sneller leveren. Bedrijven gaan op zoek naar een nieuw evenwicht tussen productie, transport, voorraad en magazijn. Dat op een goeie manier doen, vraagt veel inzicht. Weinig bedrijven hebben de competenties in huis om dat op een goede manier te doen. Vaak is dat het moment waarop ze bij ons aankloppen.”

Je kijk op logistiek verruimen? Bekijk snel ons uitgebreide opleidingsaanbod of stel je vraag aan programmacoördinator Laura Vanneste.