Amelior blog betreffende Proces Management

Procesmanagement : De toegevoegde waarde van de opleiding CBPM

De belangstelling voor procesmanagement neemt overhands toe. Dat merken we onder meer aan onze langlopende opleiding Certified Business Process Manager (CBPM), waar we cursisten uit de meest uiteenlopende sectoren en organisaties mogen verwelkomen. Waarom volgen ze de opleiding, wat waren de belangrijkste leerpunten, wat kunnen ze na de opleiding in hun eigen organisatie verwezenlijken? In dit artikel brengen we twee praktijkgetuigenissen, die we ook vastlegden in testimonial video's.

26/08/2016 - Vlieghe Myriam

Fit en wendbaar met procesmanagement

Business Process Management is veel meer dan een set van technieken om de efficiëntie of de effectiviteit van processen te verhogen. BPM helpt u ‘agility' te bereiken.

13/06/2014 - Amelior

Welke mogelijkheden opent procesmanagement?

Diana Schweiger zocht in haar job als beleidsmedewerker hogeschooladministratie bij de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) extra ondersteuning op het vlak van procesmanagement. Ze besloot bij Amelior de opleiding Certified Business Process Manager (CBPM) te volgen. Hoe kijkt ze terug op dat traject en wat is de toegevoegde waarde voor haar job?

06/03/2014 - Huyghe Christine

BPM CBOK Version 3.0: verplichte lectuur voor verantwoordelijken in procesverbetering

Meer nog dan zijn voorgangers kunnen we de derde editie van ‘BPM CBOK: Guide to the Business Process Management Common Body Of Knowledge' beschouwen als hét standaardwerk over procesmanagement.

08/01/2014 - Claes Robrecht

Over sterrenrestaurants en lauwe maaltijden

In de huidige economische context is het haast vanzelfsprekend om (nog) zuiniger om te springen met de middelen van de organisatie...

26/06/2013 - Claes Robrecht

ELOPAK : procesverbetering in de praktijk

In het kader van de opleiding “Certified Business Process Manager” optimaliseerde Martin Leegwater het proces ‘Verpakken van blanks' bij Elopak (“European License Of pure-PAK” ) in Terneuzen.De organisatie werd in 1957 in Noorwegen opgericht en is op vandaag een wereldwijd opererend concern dat het Pure-Pak systeem vervaardigt, afvult, verkoopt, … in meer dan 80 verschillende landen. Op jaarbasis worden er zo'n 12.8 miljard verpakkingen verkocht.

23/01/2012 - Vlieghe Myriam

Komatsu : Focussen op procesoptimalisatie

Business process management – en bij uitbreiding het procesmatig denken – is bij Komatsu Europe via de IT-ingang binnengedrongen. Dit nadat twee IT'ers bij Amelior de opleiding ‘Certified Business Process Manager' volgden

16/01/2012 - Edelynck Frank

Hype Cycle for Business Process Management 2011: wat is er veranderd?

Business Process Management heeft in het afgelopen jaar enkele heel beloftevolle evoluties doorgemaakt en heeft volgens de markt zeker ook aan maturiteit gewonnen. Al deze aspecten zijn door Gartner opgenomen in hun Hype Cycle for BPM 2011.

19/09/2011 -

Hype Cycle for Business Process Management

Sinds enkele jaren publiceert Gartner de Business Process Management Hype Cycle om een momentopname aan te bieden van de verschillende technologieën, methodologische evoluties en managementdisciplines binnen het vakgebied van het Business Process Management.

16/06/2011 -

De complementariteit van procesmanagement en lean six sigma

Zeker in economisch moeilijke tijden moet elke organisatie op zoek gaan naar verbetermogelijkheden om efficiënter, sneller, goedkoper of flexibeler te zijn voor de klant. Twee verbetermethodes die zich in het verleden reeds hebben bewezen zijn Business Process Management (BPM) en Lean Six Sigma (LSS).

04/05/2011 - Amelior

Processen als basis voor successen

Via procesmanagement kunnen organisaties doelgerichter werken. Bovendien levert het niet alleen directe verbeteringen op, het is ook een ideale basis voor andere managementinitiatieven en verbeteringsacties.

01/04/2011 - Amelior

Programmamanagement als beste praktijk bij business process management

Iedere organisatie kan baten realiseren door te focussen op het gericht verder optimaliseren van de sleutelprocessen in functie van strategische doelstellingen. Een keuze met visie, in lijn met de gekozen strategie en met een voldoende uitgewerkt Business Case, is een randvoorwaarde om eraan te beginnen.

07/10/2010 - Mañas Francis

KPI's van bedrijfsprocessen

Iedereen gebruikt indicatoren. Maar hoe moet je ze bepalen? Aan welke criteria moeten ze beantwoorden? Welke kenmerken bezitten ze? Welke doelstelling dienen ze?

01/07/2010 - Amelior

De grote sprong voorwaarts voor het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede in Menen

De laatste decennia is kwaliteitszorg tot alle geledingen van de maatschappij doorgedrongen, ook tot de ziekenhuiswereld. Het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede in Menen volgt al een tiental jaren een traject dat een optimale patiëntenzorg als oogmerk heeft. Het kan daarbij rekenen op de steun van Amelior.

01/07/2010 - Mervillie Ivan

BPM in de ziekenhuissector

Ook in de ziekenhuiswereld begint de aandacht voor business process management te groeien. Amelior lanceerde daarom vorig jaar een groepsproject waarbij twee ziekenhuizen ervaring konden opdoen met BPM via de documentatie, analyse en verbetering van twee concrete processen.

25/01/2010 - Edelynck Frank

Betere processen

Amelior kan u op verschillende manieren ondersteunen bij uw streven naar procesoptimalisatie. Onder meer via trainingen.

25/01/2010 - Amelior

Strategiekaart voor De Brem

Na het vastleggen van strategische doelstellingen met daaraan gekoppelde indicatoren, kan men op bestuursniveau de werking van het begeleidingstehuis De Brem beter opvolgen. De strategiekaart maakt ook duidelijk waar voor de instelling zelf de prioritaire verbeterpunten liggen.

17/06/2009 - Edelynck Frank

BPM kan kloof tussen business en IT helpen dichten

Het is een oud maar ook heel actueel pijnpunt: informaticatools voldoen zelden volledig aan de verwachtingen die de business eraan stellen. IT en business spreken als het ware een andere taal. Als beide partijen vertrekken van processen lukt het misschien beter.

17/06/2009 - Edelynck Frank

De waarde van Business Process Management (BPM)

BPM heeft te maken met ‘werken'. Dit is nog altijd het hart van een organisatie. Ook in crisistijden blijft BPM toegevoegde waarde bieden. Aan de kostenzijde zoekt BPM naar bronnen van verspilling. Aan de opbrengstenzijde helpt BPM bij het inrichten van de organisatie teneinde de strategische doelstellingen te halen.

17/02/2009 - Amelior

BPM bij Fortis

Met business process management wil Fortis voorkomen dat er een silomentaliteit binnen de organisatie ontstaat en ook sneller kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Amelior verzorgt de BPM-opleidingen.

02/06/2008 - Edelynck Frank

Trends in business process management

Op de conferentie ‘Gartner BPM Summit 2008' van eind april 2008 in London, waren 370 deelnemers aanwezig uit meer dan 25 landen. Amelior noteerde er voor u een aantal belangrijke nieuwe trends.

02/06/2008 - Amelior

Managen van BPM-initiatieven

Welke organisatorische aspecten zijn er nodig om BPM (Business Process Management) op een succesvolle manier in te voeren? Vertrekkend van de verschillende elementen of dimensies van BPM gaan we na hoe deze BPM-elementen gemanaged kunnen worden op het niveau van de organisatie en op het niveau van de BPM- stafdienst.

02/06/2008 - Amelior

Eerst de proceskennis, dan de procedure

Amelior begeleidt het AGIV onder meer bij het in kaart brengen van de processen die in gemeenten leiden tot het ontstaan en wijzigen van adresgegevens. Kennis van die processen is nodig om een geschikte procedure te ontwikkelen, waarmee gemeenten via het internet de centrale CRAB-databank met alle Vlaamse adresgegevens kunnen beheren. 

18/02/2008 - Edelynck Frank

Modelleren van processen

Processen die waarde creëren in een organisatie zijn van kritisch belang. Dergelijke processen komen dus meestal in aanmerking voor optimalisatie.

01/02/2004 - Mañas Francis

Procesverbetering vereist vertrek vanuit strategische visie

Heel wat organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun interne processen en werking. Hoewel significante verbeteringen in productiviteit, doorlooptijden en kwaliteit vooropgesteld worden, blijken de resultaten niet altijd aan de verwachtingen te beantwoorden.

01/04/2002 - Mañas Francis