Betere processen

januari 2010

Amelior kan u op verschillende manieren ondersteunen bij uw streven naar procesoptimalisatie. Onder meer via trainingen.

Een goede procesoptimalisatie biedt talrijke voordelen. Denken we maar aan:

 • het realiseren van een kortere doorlooptijd;
 • het kostenefficiënter werken;
 • het beperken van ‘work in process' en voorraden;
 • minder frustraties – zowel bij directie als werknemers – omwille van verloren efficiëntie;
 • een betere beheersing van de kwaliteit;
 • betere controle van risico's, zowel betreffende continuïteit als aansprakelijkheid;
 • een sneller en professioneler antwoord geven op een klantenvraag;
 • grotere klantentevredenheid, meer klanten blijven klant;
 • meer doen met evenveel mensen; …

Ondersteuning berust op expertise

De ondersteuning die Amelior kan bieden situeert zich op uiteenlopende vlakken:

 • Doorlichting: diagnose stellen van uw aanpak op gebied van procesmanagement;
 • Begeleiding: begeleiden van BPM projecten doorheen alle fasen: definiëren, modelleren, simuleren, ontplooien, uitvoeren, bewaken, analyseren en optimaliseren van processen;
 • Training: open en bedrijfsinterne trainingen;
 • Interim management: kortlopende opdrachten ter ondersteuning van procesmanagers of het algemeen management;
 • Coaching on-the-job: coaching en begeleiding van procesmanagers.

Bij die ondersteuning kan Amelior verschillende troeven op tafel leggen:

 • aanpak vanuit de business (niet vanuit IT-invalshoek);
 • gebruik van diverse instrumenten, tools en technieken komende uit o.a. Six Sigma, Lean, projectmanagement, ISO 9001, COSO, …
 • combinatie van begeleiding en training;
 • combinatie met andere managementmodellen: Balanced Scorecard, projectmanagement, kennismanagement, competentiemanagement, …
 • aanbod voor zowel topmanagement, middenkader als BPM-coördinatoren;
 • aandacht voor harde en zachte vaardigheden;
 • onafhankelijkheid tov aanbieders van IT-producten;
 • ervaring met BPM in diverse sectoren: profit en overheid;
 • BPM-ervaring in grote en kleine organisaties;
 • pragmatische en resultaatgerichte aanpak

Uitgebreid trainingsaanbod

Een eerste training die Amelior aanbiedt is de eendaagse ‘Basisopleiding Business Process Management'. De workshop is opgedeeld in drie specifieke thema's. Eerst worden de verschillende stappen van procesmanagement voorgesteld en besproken. Hierbij vertrekken we van het procesmodel, dit is de visuele voorstelling van de processen. Vervolgens gaan we in op de wijze waarop processen beschreven/gemodelleerd, geanalyseerd en verbeterd worden. We schenken specifieke aandacht aan de mogelijkheden van een BPM-modelleringstool. Ten slotte gaan we in op de invoering van procesmanagement in een organisatie.

Een wel heel aparte opleiding is de ‘BPM Business Game'. Het toepassingsgebied ervan is een organisatie die interventies uitvoert op vraag van de klant. Dit kan zijn: het afhandelen van een ICT melding, het afhandelen van schadegevallen in het kader van een verzekeringspolis of het afhandelen van een verzoek tot interventie in het algemeen.
Het bedrijfsspel wordt gespeeld met 10 deelnemers die elk een concrete functie binnen het proces uitvoeren. Elke deelnemer beschikt over een concrete instructie die precies uitlegt welke taken vervuld moeten worden binnen het proces.
Het spel wordt gespeeld in verschillende spelrondes. Tussen elke spelronde analyseren de deelnemers het proces en bereiden ze de verbeteringen voor, die ingevoerd worden in de volgende spelronde.
Na de eerste ronde bestaat de opdracht erin om het proces met 20 % te verbeteren, meer bepaald: 20 % minder kosten, 20 % meer kwaliteit en 20 % kortere doorlooptijd. Als slot van het spel volgt een debriefing door de workshopleider en worden de leerpunten van de workshop besproken.

Via een tweedaagse workshop kunt u ‘Leren modelleren in BPMN'. Daarbij worden de volgende leerdoelen nagestreefd:

 • inzicht verwerven in de basisprincipes van modelleren van bedrijfsprocessen;
 • de context van een bedrijfsproces kunnen bepalen;
 • een bedrijfsproces kunnen modelleren conform BPMN;
 • aan de hand van relevante informatie een BPMN-schema kunnen opstellen
 • de mogelijkheden en beperkingen kennen van modelleringstools die BPMN ondersteunen;
 • inzicht krijgen in evoluties en tendensen van BPMN

CBPM

De opleiding ‘Certified Business Process Manager (CBPM)' is de meest intensieve opleiding (14 lesdagen) tot Business Process Manager. Ze heeft dan ook niet minder dan 10 kerndoelstellingen:

 1. Onder begeleiding van een Ameliorcoach en een externe coach, minstens één sleutelproces uit de eigen organisatie kunnen modelleren en verbeteren (de praktische case) adhv methodieken uit de opleiding
 2. De sleutelprocessen van de eigen organisatie kunnen bepalen in functie van de strategie
 3. De sleutelprocessen kunnen modelleren aan de hand van een geschikte methodiek
 4. De KPI's van een proces kunnen bepalen en de implementatie van deze KPI's kunnen voorbereiden
 5. Een risicoanalyse van een proces kunnen uitvoeren en in het verlengde hiervan beheersingsmaatregelen kunnen formuleren
 6. Inzicht verkrijgen in een aantal statistische mogelijkheden om een proces in kaart te brengen, te bewaken en te verbeteren
 7. Een grondige analyse kunnen uitvoeren van een bedrijfsproces in functie van kosten/efficiëntie, doorlooptijd en externe kwaliteit/klantgerichtheid
 8. Een proces kunnen (her)ontwerpen o.a. door inzicht te hebben in simulatieprincipes
 9. Inzicht hebben in een stappenplan voor de introductie van BPM in de eigen organisatie met bijhorende functies en rollen
 10. Inzichten en technieken van change management kunnen aanwenden om BPM in te voeren.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...