Hype Cycle for Business Process Management 2011: wat is er veranderd?

september 2011

Business Process Management heeft in het afgelopen jaar enkele heel beloftevolle evoluties doorgemaakt en heeft volgens de markt zeker ook aan maturiteit gewonnen. Al deze aspecten zijn door Gartner opgenomen in hun Hype Cycle for BPM 2011.

Gartner's 2011 Senior executive en CEO survey onthult dat CEO's en senior executives veranderen van voorzichtigheid – door de postrecessie –naar een model waarin groei weer tot de mogelijkheden behoort. Ondanks de recente economische ontwikkelingen blijft BPM een belangrijk element voor de CEO's om groei te realiseren.
Voor de eerste keer sinds 2006 staat het verbeteren van bedrijfsprocessen niet meer aan de top van de bedrijfsstrategie voor CIO's. Zijn die niet langer geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen en BPM in het algemeen? Neen, de prioriteiten liggen nu vooral op specifieke bedrijfsnoden en niet langer op de veel bredere aanpak van de “verbetering van de bedrijfsprocessen”. Dit betekent dat er een toenemende maturiteit is binnen de IT-organisaties omdat ze focussen op het resultaat en niet langer op de tools (BPM) om tot dat resultaat te komen.
Senior executives veranderen ook hun aanpak met betrekking tot verandering, van een geplande en periodieke verandering naar een meer ad-hoc verandering. “We veranderen wat we willen, wanneer we willen.”
Beschouwen we BPM nog steeds als een belangrijk element om deze doelen te bereiken? In de CEO en Senior Executive Survey van 2010 kwam duidelijk aan het licht dat 56% van de geïnterviewden BPM beschouwen als materiaal dat de groei van het bedrijf bevordert' of een bron die er voor zorgt dat er een competitief voordeel gecreëerd wordt. Verder blijkt dat 65% van de ondervraagden dezelfde gedachten hebben over re-engineering van bedrijfsprocessen.

BPM levert meetbare waarde

In de End-User Survey voor BPM uit 2010 blijkt dat vele organisaties BPM gebruiken om de kosten te drukken en te verminderen in het algemeen, samen met het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Verder blijkt dat bedrijven die BPM-initiatieven nemen, significante bedrijfsvoordelen weten te genereren. Tijdens de 2011 BPM excellence awards, zagen de betrokken bedrijven een drastische kostenreductie, cycle-time reductie, verbeterde klantentevredenheid, verhoogde verkoop en algemene waardeverhoging. Sinds midden 2007 zien we een significante verhoging van het aantal bedrijven en bedrijfstakken die BPM-programma's starten en BPM als een mainstream beschouwen.
De maturiteit van de organisaties in het implementeren van BPM en van de technologieën voor de uitrol van BPM- initiatieven binnen een bedrijf zijn ook gestegen. Met deze stijging zien we een verhoogd pragmatisme de kop opsteken. De schaal van verandering per project is verschoven, met minder transformerende verandering en meer incrementele verandering. Er is ook een verhoging van het aantal projecten, die evenwel korter duren en een lagere totale kost hebben. Deze aanpak toont duidelijk aan dat verantwoordelijken voor BPM binnen bedrijven hun resources inzetten om te bereiken dat er continue verbetering is, met continue opbrengsten voor het bedrijf, in plaats van de grote one-shot, big bang projecten uit het verleden. Het zich toeleggen op BPM als onderdeel van een bedrijf wordt op een lange termijn bekeken en niet langer als een kortetermijnwinst.

Meer outsourced processen

Het outsourcen van bedrijfsprocessen zit in de lift en de grenzen tussen de verschillende organisaties in het traditionele leverancier-klant model zijn aan het vervagen. Dit komt doordat steeds meer partnerships afgesloten worden om de prestaties en de winst te optimaliseren. Survey data van Gartner tonen aan dat ongeveer 10% van de bedrijfsprocessen die aangepakt worden in projecten, outsourced processen zijn. Bedrijfsprocessen stoppen niet aan de deur van het bedrijf, ze bevatten het werk van andere organisaties, partners, leveranciers, regulatoren en klanten waarmee het bedrijf samenwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven samenwerken op BPM-activiteiten die een invloed hebben op hun end-to-end processen. Men focust niet alleen op eigen interne activiteiten, maar probeert een echt end-to-end zicht te krijgen op de enterprise value-chain. Terwijl BPM algemeen aanvaard wordt als hefboom voor business improvement, wordt de zoektocht van bedrijven naar de juiste skills, competenties en ervaring van vitaal belang. Gartner ziet bij vele klanten dat het vinden van de juiste profielen een hele uitdaging is. Het is dan ook geen verrassing dat steeds meer bedrijven, sinds 2008, een beroep doen op externe consultants om hun organisatie op het vlak van BPM te versterken.
Er is binnen de bedrijven een daling van de in-house instroom van BPM expertise van 69% naar 56%, terwijl er op hetzelfde moment een stijging is van de instroom van externe expertise zowel via consulting als via de ondersteuning bij software pakketten. Gedurende dezelfde periode zien we een stijging van het aantal personen met een BPM-certificatie alsook van het aantal beschikbare certificaties. Dit zorgt ervoor dat BPM-certificatie voor de eerste keer voorkomt op de BPM Hype Cycle.
Samenvattend zien we dat in 2011 BPM nog een aantal gehypte elementen bevat die de reeds mature, bevestigde componenten omringen. Een nieuw soort pragmatisme ontstaat omdat bedrijven door de hype heen kijken en zorgen dat BPM voor hen een meerwaarde oplevert doorheen de volledige waardeketen.

De nieuwkomers

Zoals elk jaar verdwijnen enkele concepten van de Hype Cycle, enerzijds omdat ze een maturiteit bereikt hebben die ervoor zorgt dat het geen hypes meer is, anderzijds omdat ze door hun recente evoluties dichter bij andere disciplines aanleunen dan bij BPM.
Bij de nieuwkomers vinden we zowel technologieën, methodologische concepten als managementdisciplines die kritische factoren zijn binnen de verdere evolutie van de BPM-markt:

  • BPM certification: er is een stijgende vraag naar goed opgeleid en ervaren personeel om deel te nemen aan of de leiding te nemen in BPM activiteiten. BPM-certificatie is één methode om managers te leiden in hun selectie van de juiste mensen voor de vacante aan BPM gerelateerde posities.
  • Intelligent Business Operations: dit is een werkmethode waarbij bijna real-time analytische en beslissingnemende technologieën ingebouwd worden in de transactionele en boekhoudkundige activiteiten van het bedrijf.
  • Cloud BRM services: wanneer BRMS of business rule engine-functionaliteiten aangeboden worden en gehost worden via een cloud dan spreekt men van “cloud BRM services”. BRM sevices zijn een type van platform as a service (PaaS).
  • BPM platform as a service (bpmPaaS): bpmPaaS is eigenlijk “middleware as a service” die klanten gebruiken om alle operationele taken met betrekking tot bedrijfsprocessen te managen.
  • Subject-oriented BPM (S-BPM): dit is een nieuwe aanpak van BPM die ontstaan is binnen de Duitse academische wereld met de hulp van BPM-gebruikers. Zoals altijd probeert men de complexiteit te reduceren en de betrouwbaarheid te vergroten.
  • Enterprise –class agile development (EAD): dit is het gebruik van collaboratieve en coöperatieve acties met constante feedback van stakeholders in een dynamische en veranderende heterogene omgeving, doorheen de software lifecycle. Dit als ondersteuning in het continu aanleveren van adaptieve oplossingen.
  • Social network analysis(SNA) for BPM: deze strekking onderzoekt patronen in relaties tussen groepen van mensen om de sociale structuur en de onderlinge afhankelijkheden (of werkpatronen) te begrijpen tussen mensen of binnen organisaties. Het resultaat zou verbeteringen van de operationele en organisatorische efficiëntie beter moeten sturen dan bij zuivere technieken voor analyse van procesverbetering.

Stijgers en dalers

Enkele onderdelen van de Hype Cycle hebben het voorbije jaar een serieuze sprong voorwaarts gemaakt:

  • business process management als een discipline
  • business process competency center
  • business activity monitoring (BAM)

‘BPM as a discipline' is verder afgezakt in de Trough of Disillusionment. Dit reflecteert de realiteit dat het niet altijd evident is om BPM te laten werken los van projecten of specifieke initiatieven. De grote uitdaging voor vele bedrijven is het institutionaliseren van BPM in de organisatie, waarbij ze de transformerende verandering en bedrijfsvoordelen, verwacht van de investeringen, moeten realiseren.
Een van de fundamentele componenten van het institutionaliseren van BPM is het uitbouwen van een Business Process Competency Center (BPCC). Het BPCC zakt ook verder af in de Through of Disillusionment, wat betekent dat bedrijven zich steeds meer bewust worden van de investeringen en vaardigheden die nodig zijn voor een BPCC en wat de interne politieke problemen zijn rond het proceseigenaarschap. Er is wel een duidelijke tendens dat bedrijven steeds meer de noodzaak van een BPCC onderkennen en ook van plan zijn om te investeren, zowel financieel als in menselijk potentieel. Deze evolutie en de natuurlijke nood aan deze organisatorische constructie gaan er voor zorgen dat het BPCC als een trein door de Hype Cycle zal razen en naar alle waarschijnlijkheid heel binnenkort de Slope of Enlightment zal bereiken.
De Hype Cycle geeft een gefilterd beeld van het BPM landschap omdat het zowel op de nieuwe als de verder ontluikende concepten focust. Het houdt er ook rekening mee dat bepaalde concepten geëvolueerd zijn voorbij de Hype Cycle en als algemeen aanvaarde bewezen concepten beschouwd worden, zoals business process analysis en SOA (Service Oriented Architecture).
De interessante en ontluikende subset van BPM- concepten en technologiën in deze Hype Cycle mogen niet gezien worden als een voorstelling van de volledige realiteit. BPM vandaag omvat een breder spectrum van technologiën, IT- methodologie en managementdisciplines die niet in de Hype Cycle opgenomen zijn. BPM bouwt verder op bestaande concepten zoals workflow management, change management, organisatorische modellen, operationeel onderzoek en andere bewezen BPM-domeinen. BPM wordt uiteraard ook geholpen door Six Sigma, Rummler-Brache, Kaizen enz.