Amelior blog betreffende Projectmanagement:Certificeringsprogramma's

Hoe meer ‘grip' krijgen op projecten?

Om als directie meer vat te krijgen op projecten moet men een goede en duidelijke portfolio- en projectstructuur opzetten. Dat vergt uiteraard een investering in tijd en geld. Maar die inspanning zal er op termijn voor zorgen dat de resultaten sneller en goedkoper worden geboekt.

08/01/2014 - Vandeweyer Danny

Kwaliteit in projecten vergt investeren in goed opgeleide medewerkers

Nog steeds worden te weinig projecten succesvol afgerond, zoals blijkt uit het ‘Chaos report' van de Standish groep. Zolang het management van bedrijven te weinig focus legt op het kwalitatief managen van het project en het opleveren van het product met de gevraagde (afgesproken) kwaliteit zal het probleem niet opgelost geraken.

05/09/2013 - Vandeweyer Danny

De nieuwe ISO 21500: richtlijn voor project management

Midden september 2012 werd de ISO 21500 – Richtlijn voor Project Management gelanceerd. Vijf jaar heeft men er over gedaan om deze richtlijn samen te stellen en goedgekeurd te krijgen door de betrokken instanties. Dit lijkt lang, maar de ISO- organisatie wilde een zo breed mogelijk publiek (in 30 landen) bij het tot stand brengen ervan betrekken om een deugdelijke nieuwe richtlijn op de markt te werpen. Maar is dit wel zo?

25/01/2013 - Vandeweyer Danny

Project management met PRINCE2®

Wat is PRINCE2?   PRINCE2 wordt, omwille van zijn volledigheid, vaak beschouwd als de “de facto” best practices project methodologie op internationaal vlak. Het biedt een samenhangend geheel van processen, hulpmiddelen en een taal voor het beheer van projecten.   Omdat de methodologie een generieke en flexibele aanpak hanteert voor het beheer van de "business"-projecten kan deze worden toegepast in een zakelijke omgeving. Het is dus niet enkel geschikt om gebruikt te worden door IT-personeel of personen met jarenlange project management ervaring. Iedereen, overal in de organisatie, kan de methodologie leren en gebruiken omdat het gebaseerd is op een logische aanpak voor het beheer van elk project, zowel voor de ontwikkeling van een auto, het wijzigen van een business proces of voor het beheer van de lancering van een nieuw product of dienst.   Daarnaast is het een zeer effectieve tool voor het managen van personen of organisaties welke baat hebben bij het project.   Eén van de grootste troeven van PRINCE2 is dat de methodiek ook gemakkelijk op maat aangepast kan worden aan de bestaande bedrijfsprocessen en hulpmiddelen.

01/08/2012 - Vandeweyer Danny

P3O ondersteunt strategische beslissingen

De realisatie van strategische doelen in een organisatie (of een onderdeel ervan) vindt plaats via een gepaste combinatie van “wat bestaat” (run the business – Business as Usual) en van vernieuwing en verandering (change the business). P30 kan daarbij helpen.

13/06/2012 - Mañas Francis

Bezin eer je begint ….of de toegevoegde waarde van portfolio management

In iedere organisatie of onderdeel ervan zijn de beschikbare middelen beperkt. Het is dus belangrijk middelen op de juiste wijze in te zetten bij het realiseren van strategische veranderingen. Portfolio management reikt goede praktijken aan om gerichter dergelijke keuzes te maken.

31/05/2012 - Mañas Francis

ICB® zorgt voor transparante competenties van de projectmanager

De IPMA® competence baseline (ICB) beschrijft de bekwaamheid van een projectmanager aan de hand van 64 competentie-elementen (kennis + vaardigheden + gedrag), verdeeld over 3 competentiedomeinen (technische -, gedrags- en contextuele competenties).

17/02/2012 - Amelior

Met maturiteitsmodellen naar betere prestaties van projecten

Het uitbouwen van een projectmanagementsysteem om permanent en consistent succesvolle projecten op te leveren vraagt een lange en volgehouden inspanning. Een maturiteitsmodel kan daarbij hulp bieden.

25/01/2012 - Amelior

De projectmanager als business partner

Het begin van het nieuwe jaar is hét moment voor goede voornemens en andere lijstjes. Ook wie bezig is met projectmanagement ontsnapt daar niet aan. Dit artikel poogt enige klaarheid te brengen in de topics waar de hedendaagse projectmanager van wakker zou moeten liggen.

25/01/2012 - Amelior

Projectmanagement: De acht taken van de opdrachtgever

De opdrachtgever voor een project, of de stuurgroep voor complexere projecten, moet vanaf de start van het project gericht werken aan een draagvlak voor de gewenste veranderingen. Zij zijn de wegbereiders, zij steken hun nek uit. Een opdrachtgever/stuurgroep die zich daar niet aan wil wagen moet geen projecten starten. Een overzicht van wat er van een opdrachtgever/stuurgroep wordt verwacht.

24/01/2012 - Amelior

Succesvolle projecten met PRINCE2®

Het managen van projecten is zo oud als de weg naar Rome. Vanaf de oudheid zijn verhalen bekend van werkzaamheden die wij nu zouden aanduiden als projecten. Denk maar aan de grootse werken van de piramidebouwers in Egypte en in Zuid-Amerika.

01/10/2010 - Amelior

Programmamanagement op basis van MSP®

Het doorvoeren van veranderingen en het leveren van toegevoegde waarde.

01/10/2010 - Amelior

Voor een beter project- en programmamanagement

MSP® en PRINCE2® zijn beproefde methodieken om programma's en projecten met meer kans op succes uit te voeren

01/02/2010 - Amelior

Succesvoller project- en programmamanagement

Te laat, te duur, niet goed, … Het zijn de voornaamste gevaren bij het managen van projecten en programma's. Amelior kan u helpen die valkuilen te ontwijken.

25/01/2010 - Amelior

Projectmanagement: kerncompetentie voor business excellence

In de bouw is het realiseren van projecten de kernactiviteit voor veel bedrijven, bijvoorbeeld in de wegenbouw, de infrastructuurwerken, de industriële en woningbouw. Excellent projectmanagement is in de sector dan ook een primordiale vereiste.

01/04/2003 - Amelior