De projectmanager als business partner

januari 2012

Het begin van het nieuwe jaar is hét moment voor goede voornemens en andere lijstjes. Ook wie bezig is met projectmanagement ontsnapt daar niet aan. Dit artikel poogt enige klaarheid te brengen in de topics waar de hedendaagse projectmanager van wakker zou moeten liggen.

Uit projectmanagementblogs, publicaties in de wetenschappelijke en professionele vakliteratuur en uit gesprekken met klanten en deelnemers aan onze opleidingen komen we tot een vaststelling waar we niet omheen kunnen: projecten worden complexer.
De interne organisatie van de projecten is ingewikkelder geworden door meer en veeleisender betrokken partijen, complexere samenwerkingsverbanden en -vormen, een veelheid aan communicatiekanalen die kunnen of moeten gebruikt worden, de instroom van generation Y medewerkers, multiculturele en internationale teams, …
Ook de externe omgeving van de projecten draagt bij tot die toegenomen complexiteit: steeds grotere en maatschappelijke verwachtingen (people, planet, profit) en daaraan gekoppelde regelgeving, de onzekere economische situatie, een opdrachtgever die niet meer zomaar resultaten wil maar waardevolle resultaten, steeds snellere innovatie, …

Meer expertise gevraagd

Deze tendens verplicht projectmanagers zich verder te bekwamen in een aantal domeinen.

Value Management: de projectmanager in het hart van de organisatie
Value (waarde) wordt gedefinieerd als de verhouding van de gerealiseerde business benefits tot de kosten, resources, inspanning die daarvoor nodig waren. Organisaties willen dat projecten maximale waarde creëren.
De projectmanager is de partner die de business hierbij moet ondersteunen, door het voorstellen en het bewaken van de uitvoering van een geschikte value management aanpak die de beschikbare resources zo effectief en efficiënt mogelijk inzet. Daarbij moet rekening worden gehouden met de prioriteiten van de business en de noden van de verschillende stakeholders, en dit alles met aanvaardbare risico's. De focus verschuift hierbij van producten naar functionaliteiten en vereiste resultaten.

Stakeholder Management – Change Management: de projecten als vehikel voor innovatie
De nood om steeds sneller succesvol te innoveren (organisatie, processen, producten, …) maakt het belang van de juiste betrokkenheid van de juiste stakeholders op het juiste moment steeds groter. Het stakeholder en change management is de primaire verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en het management van de gebruikers, maar toch verwachten zij dat de projectmanager hen hierin kan ondersteunen tijdens het project.

Portfolio Management: de goede projecten doen
De voorbije jaren is men gaan beseffen dat een project goed opleveren maar de helft van de uitdaging is. Minstens even belangrijk en moeilijk is het doorvoeren van de juiste innovaties in de organisatie en het realiseren van de verwachte waarde. Dit is waar portfolio management om gaat: het prioritiseren van projecten (en programma's) in functie van de strategische objectieven, totale bedrijfsrisico en beschikbare middelen, de effectieve en efficiënte oplevering van projecten, en het maximaliseren van de waarde over alle innovaties heen. Steeds meer organisaties kiezen dus voor een formele en professionele portfolio managementaanpak. Hoewel de projectmanager hierin slechts een marginale rol speelt, moet hij/zij natuurlijk voldoende kennis hebben van en inzicht in dit kader om de projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Value management en stakeholder management situeren zich trouwens niet enkel in de projecten, maar evenzeer op het niveau van het portfolio.

People & Risk
Twee klassieke fundamentele projectmanagementcompetenties kunnen niet los gezien worden van stakeholder management, respectievelijk value management en portfolio management, en staan daarom blijvend in de belangstelling van de professionele projectmanager:

  • People management: de vaardigheden die de projectleider nodig heeft in zijn persoonlijke omgang met de betrokken personen in het project, zoals leiderschap, motivatie, communiceren, omgaan met conflicten, …, en dit alles in een multiculturele omgeving.
  • Risicomanagement: het omgaan met de bedreigingen en opportuniteiten rond het creëren van waarde voor de organisatie en het realiseren van de project- en strategische doelstellingen.

Project Excellence

Eind 2011 is Amelior gestart met een reeks modulaire opleidingen onder de noemer “Project Excellence”, die ervaren projectmanagers moeten helpen deze zaken op te nemen. De project excellence-opleidingen bieden een verdieping en verbreding van de basisopleidingen PRINCE2® en IPMA®. Voor meer informatie kan u terecht elders op onze website:

  • Changemanagment voor projectmanagers
  • Business case - projectselectie en verantwoording
  • Risico en onzekerheid in projecten
  • Coachend leiding geven aan projectteams
  • Interculturele effectiviteit verhogen

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs