Voor een beter project- en programmamanagement

februari 2010

MSP® en PRINCE2® zijn beproefde methodieken om programma's en projecten met meer kans op succes uit te voerenVeranderingen doorvoeren is niet gemakkelijk. Ze brengen altijd een hoop risico's met zich mee en naast voordelen vaak ook (te veel) nadelen. Er zijn veel afhankelijkheden; zodra je het ene verandert begint het gehele 'organisatiegebouw' te schuiven. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel verschillende belangen, prioriteiten en weerstanden. Veel veranderingen mislukken dan ook. Of kosten veel meer moeite of doen veel meer pijn dan achteraf gezien nodig was geweest. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan een methode om veranderingen door te voeren om zo het succes van de verandering te vergroten. Programmamanagement is zo'n methode die kan helpen veranderingen gestructureerd door te voeren. Het geeft structuur en richting aan het doorvoeren van veranderingen om de doelstellingen te realiseren, die men met de veranderingen wil bereiken. De voordelen van programmamanagement komen voort uit het gecoördineerd managen van veranderingen, waarbij sturing op de onderlinge afhankelijkheden tussen projecten en activiteiten en de focus op het realiseren van de baten een centrale plaats innemen.
De methode MSP® is een methode voor het managen van programma's en is ontworpen door OGC (Office of Government Commerce) van de Britse overheid. MSP® biedt een pragmatische aanpak voor het managen van programma's en helpt organisaties bedrijfsstrategieën en bedrijfsdoelstellingen in hun organisatie te verwezenlijken, innovaties te realiseren, nieuwe bedrijfsvoeringen door te voeren en de geplande toegevoegde waarden zeker te stellen.PRINCE2®


OGC heeft in het verleden ook PRINCE2® ontwikkeld, een methodiek voor het managen van projecten. Het is een generieke projectmanagement methodiek voor alle type projecten.
Zowel MSP® als PRINCE2® zijn procesgeoriënteerde methodieken en sluiten daarbij geheel op elkaar aan.
PRINCE2® beschrijft een project als "Een tijdelijke organisatievorm die is opgezet met als doel één of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case". Een Business Case vormt hierbij de zakelijke onderbouw voor de realisatie van een product.
Deze definitie voegt een nieuw element toe, namelijk het werken in een tijdelijke organisatie. Dat is nu juist wat een project onderscheidt van reguliere activiteiten in een organisatie. Dit is ook de reden waarom het werken met en in projecten zo gecompliceerd is. Een tijdelijke organisatie houdt in dat medewerkers tijdelijk een andere set van verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen. Het lijnmanagement zal bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten delegeren aan de projectorganisatie, anders kan een projectorganisatie niet optimaal functioneren. Dit kan echter voor veel lijnmanagers bedreigend zijn. Hoe meer ervaring is opgedaan met het werken in projecten, des te kleiner zal deze bedreiging zijn.
Een effectieve projectmanagementmethode ondersteunt de projectmanager met het inrichten en managen van een project in een voortdurend veranderende omgeving, met de betrokkenheid van alle belanghebbende partijen. PRINCE2® is zo'n methode en gebruikt de grondbeginselen van goed en modern projectmanagement.


MEER INFO?


Indien U meer wil weten over project- en programmamanagement kan u alvast de volgende uitgebreide artikels op onze website lezen:Programmamanagement op basis van MSP®

Succesvolle projecten met PRINCE2®

Ons trainingaanbod rond PRINCE2® en MSP® vindt u hier


Amelior is an affiliate of Bert HWP Consulting BV for PRINCE2® en MSP®.

Dit artikel was correct op datum van publicatie. De gebruikte figuren zijn gebaseerd op of beschermd door © Crown copyright OGC.Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs