Lean Six Sigma Kaizen bij Volvo

mei 2007

Over de waarde van Six Sigma is iedereen het eens. Maar de klassieke aanpak neemt wel veel tijd in beslag. Volvo Cars Gent introduceert daarom ook een lean-versie.

"Twee maal per jaar worden alle betrokkenen samengeroepen om gedurende één week aan een oplossing te werken voor een 6-Sigma verbeteringsproject. Efficiënt en snel zijn hierbij de sleutelwoorden." Aan het woord is Kristel Van De Rostijne. Zij werd door Volvo Cars als kandidaat-Sensei geselecteerd, een Japanse titel die zoveel betekent als 'meester'. Zij heeft als taak deze twee projectweken te coördineren: van de allereerste voorbereiding van een 6-Sigmaproject tot de nazorg ervan.

Twee verbetermethodes

Continu verbeteren is hét codewoord binnen Volvo Cars Gent. Daarvoor gebruikt het bedrijf twee methodes. Enerzijds Total Productive Maintenance of TPM, eenvoudig gezegd betekent dit productiviteit dankzij goed onderhoud, en anderzijds 6-Sigma, een statistische analysemethode om schommelingen in de kwaliteit te beperken. Allebei worden ze aangewend om de productie en klantentevredenheid te verbeteren.
6-Sigma Black Belts hebben als opdracht om jaarlijks drie tot vier verbeteringsprojecten af te werken, daarbij worden ze geholpen door Project Champions en Green Belts. "Niet alle projecten krijgen even snel een oplossing. Er wordt een doorlooptijd van 6 maanden vooropgesteld, maar het gebeurt dat er 12 maanden of langer overheen gaan om een project te beëindigen", vertelt Karel De Schrijver, Master Black Belt voor Volvo Cars Gent. "Dat moet beter kunnen. Daarom worden voortaan twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, gedurende één week enkele projecten behandeld. Gedurende die week wordt iedereen die kan bijdragen tot de oplossing van een bepaald probleem samengebracht, met als doel tegen het einde van die week een oplossing te hebben. En onder iedereen verstaan we zij die over de nodige kennis beschikken van alle niveaus en alle afdelingen. Dit kan gaan van ingenieurs, toeleveranciers, tot teambegeleiders, aanspreekfiguren, operatoren, ..."
Ondertussen blijven de gewone 6-Sigmaprojecten verder lopen. Kristel Van De Rostijne: "Aan de huidige gang van zaken wordt niks veranderd, alleen wordt dit nu aangevuld met twee weken waarin heel intensief gewerkt wordt met een beperkt aantal projecten. Dit wordt ook wel Lean 6-Sigma 'Kaizen' genoemd, Japans voor 'Continu Verbeteren'. Zie het als een afgeslankt 6-Sigma. In Lean 6-Sigma wordt dezelfde systematiek gebruikt als in 6-Sigma, namelijk DMAIC, maar met eenvoudigere applicaties en analysetechnieken. Als Sensei heb ik de taak om de projecten grondig voor te bereiden: projecten selecteren, aflijnen, data verzamelen,... Dit zijn eigenlijk al de eerste twee stappen van de DMAIC-cyclus, 'Define' en 'Measure', die ik samen met de Black Belts klaarstoom. Gedurende de eerste twee dagen samen herhalen we deze stappen en vervolgens doorlopen we de andere stappen, telkens zorgvuldig getoetst aan de theorie."
"De sterkte van Lean 6-Sigma zit ongetwijfeld in de efficiëntie. Met alle betrokkenen rond één tafel is de aanpak veel gerichter, verlies je geen tijd, en vermijd je communicatiestoornissen," aldus nog Kristel Van De Rostijne.
Bron: VolvoContact, door Conny Geldhof

ZO SLANK MOGELIJK
De 'lean'-filosofie is niet nieuw. Zo streeft Volvo naar een lean manufacturing, of een slanke productie, wat neerkomt op 'meer doen met minder'. Hiermee wordt bedoeld dat de beschikbare middelen op een efficiënte manier aangewend worden en dat alle bedrijfsprocessen geoptimaliseerd worden. Hét voorbeeld van lean manufacturing in de automobielwereld is Toyota.

 

VAN BLACK BELT TOT SENSEI
VCC wil op korte termijn drie Senseis certificeren. Maar Sensei word je niet zomaar. Kristel Van De Rostijne, die al een Black Belt-certificatie had, krijgt wel al de verantwoordelijkheid voor de projectweken, maar heeft nog een aantal stappen af te leggen vooraleer ze gecertificeerde Sensei wordt. Als eerste stap moest ze een examen afleggen voor een Ford-Sensei en de 6-Sigma directeur van Volvo Cars waarin gepeild werd naar haar kennis van de statistische toepassingen en leiderschapscapaciteiten. Vervolgens zal ze als observator een
projectweek bijwonen in de fabriek in het Zweedse Torslanda. Als de twee projectweken in Gent met goed gevolg beëindigd zijn, zal ze officieel gecertificeerd worden.


Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs