Klaar voor het IMJV?

december 2007

De eerste versie van het Integraal Milieu Jaarverslag heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Kenmerken van het nieuwe IMJV zijn de maatgerichtheid en de mogelijkheid om het interactief in te voeren via het internet.

De overheid had in de loop van 2004 voortdurend aanpassingen en aanvullingen op het formulier gecommuniceerd met als gevolg dat het in 2005 een moeilijke start was voor de gebruikers en heel wat kritiek uitlokte.  Het initiatief om de bestaande verplichte aangiften te integreren in één formulier en te versturen naar één administratie, vertoonde heel wat kinderziekten maar werd anderzijds toch beloond.  Het IMJV-project werd bekroond door Agoria ICT als beste e-governmentproject in de categorie "e-gov award voor de verbetering van de interne werking van de Vlaamse administratie als bekroning van projecten die hebben bijgedragen tot besparingen op het vlak van exploitatiekosten of om de efficiëntie en productiviteit van de overheidsdiensten te verbeteren”. Het IMJV-formulier versie 2005 heeft inmiddels lichte wijzigingen en vereenvoudigingen ondergaan en is nu toe aan zijn 2de versie.  Een aantal kolommen werden geschrapt, een nieuwe tabel werd ontwikkeld voor bedrijven met een primair energiegebruik van meer dan 0,1 Petajoule/jaar, enz. De belangrijkste kenmerken van het nieuwe IMJV zijn de maatgerichtheid én de mogelijkheid om het interactief in te voeren via het internet.  Zijn we nu inderdaad op weg naar administratieve vereenvoudiging voor zowel de milieuadministratie als de bedrijfswereld?  Zijn we door alle kinderziekten heen?  Dat zal in maart 2006 duidelijk worden …

De verwachtingen in een notendop

 • Het IMJV_2006 is op maat van het bedrijf en gepersonaliseerd op basis van de gegevens die in 2005 werden ingevuld. Op het aangifteformulier zullen alleen die onderdelen voorkomen die moeten ingevuld worden.
 • Er zal een korte handleiding worden toegevoegd met toelichting bij de velden die dienen ingevuld te worden.
 • Inhoud van het volledige IMJV zal er als volgt uitzien:
  • Het deelformulier Identificatiegegevens
  • Het deelformulier Luchtemissies
  • Het deelformulier Energiegegevens
  • Het deelformulier Wateremissies
  • Het deelformulier Grondwaterstatistiek
  • Het deelformulier Afvalstoffenmelding voor producenten
  • Het deelformulier Afvalstoffenmelding voor overbrengers
  • Het deelformulier Afvalstoffen voor verwerkers
 • Het deelformulier heffingen zal niet worden opgenomen in het IMJV want de heffingsaangifte zal door VMM, afdeling heffingen, apart opgevraagd worden.
 • J-bedrijven en vergunningsplichtige klasse 1- en 2-bedrijven dienen alleen het deelformulier Luchtemissies en Wateremissies in te vullen wanneer ze één of meerdere drempels overschrijden of als zij in de afgelopen 3 jaren deze drempels hebben overschreden.
 • J-bedrijven zijn niet langer verplicht om een afvalstoffenmelding te doen, tenzij ze zijn opgenomen in de steekproef van OVAM (vóór 31 december 2005).
 • Bedrijven met een primair energiegebruik van meer dan 0.1 petajoule dienen het relevante deel van het deelformulier energiegegevens in te vullen.  Deze dienen enkel luchtemissies in te vullen, als ze één of meerdere drempels overschrijden.
 • Men kan het IMJV invoeren via internet-loket of per post versturen naar Aminal IMJV ten laatste op 14 maart 2006.  Het gebruik van het infoloket wordt sterk aanbevolen en de procedure wordt stapsgewijs uiteengezet op de website (http://milieujaarverslag.milieuinfo.be).  Om het gepersonaliseerde formulier uit het loket op te halen, dient men login en paswoord te gebruiken dat op het toegestuurde IMJV-formulier vermeld zal staan.  Men heeft getracht bij de opmaak van het loket rekening te houden met de behoeften van de gebruikers zoals de mogelijkheid om via standaarduitwisselingsformaten (zoals XML) de gegevens van het IMJV over te maken.
 • Indien men niet alle delen van het formulier heeft ontvangen die men wettelijk verplicht moet invullen, dient men dit vóór 15 februari 2005 te melden.  Naast de schriftelijke ontvangst van de melding, zal het ontbrekende document toegestuurd worden en kan men het afhalen in het loket.

Over het nieuwe IMJV-formulier werden er in het najaar 2005 en zullen in het voorjaar van 2006 een aantal communicatiesessies georganiseerd worden.  Het loont in ieder geval de moeite de website http://milieujaarverslag.milieuinfo.be/ in het oog te houden.

 

OPLEIDING TOT MILIEUCOORDINATOR A + B

De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. Hij of zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen en moet vertrouwd zijn met technische aspecten en evoluties op het vlak van milieuzorg. De milieucoördinator heeft verder als taak economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen te formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces te combineren met een pragmatische aanpak van problemen. Hij of zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld media toe. Kortom, men verwacht van de milieucoördinator 'een all-rounder met expertise'.

Alleen grondig opgeleide mensen kunnen de functie van milieucoördinator bekleden.. Men is verplicht een aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen.

Vanaf donderdag 9 maart 2006 start Amelior alweer met de 10de editie van haar opleiding tot Milieucoördinator A + B in Hotel Serwir te St. Niklaas.

Een precieze inhoud van het programma is omschreven in het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg' en stemt overeen met de inhoud van het programma dat Amelior biedt.  Onnodig te vermelden dat de opleiding de wettelijke erkenning geniet.

Interesse en meer weten? Voor meer inlichtingen en een uitgebreide folder kunt u contact opnemen met Karin Bastiaannet, manager vorming en trainingsprogramma's, op tel. +32 (0)56 23 20 66 of e-mail: kb@amelior.be

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs