Amelior blog betreffende Audit

Waarom TE Connectivity samen met Amelior interne audits doet

Als preventieadviseur waakt Dany Wille over de toepassing van de veiligheids- en milieunormen bij TE Connectivity. Om de pijnpunten op te sporen, voert hij samen met Amelior vier à vijf keer per jaar een interne audit uit. “Een externe consultant bekijkt ons werk met een objectieve blik. Daar leren we uit.”

08/12/2015 - Edelynck Frank

Opmerkelijk: afvalverwerker haalt in 1 jaar tijd ISO 9001 én ISO 14001

Om klanten en bewoners nog betere veiligheids- en milieugaranties te geven, besliste afvalverwerkingsintercommunale Imog te werken volgens de strenge ISO 9001- en ISO 14001-normen. Onder impuls van Amelior slaagde de organisatie er bijzonder snel in de bijhorende certificaten te behalen.

12/10/2015 - Edelynck Frank

High Level Structure als leidraad voor ISO 14001 en nieuwe ISO 45001

In het artikel van juni 2013 informeerden we u eerder over de gemeenschappelijke structuur (‘High Level Structure’ of ‘HLS’) en de identieke basiseisen en -terminologie voor de managementsysteemnormen die het hart vormen van het plug-in model waarop onderwerp- en sectorspecifieke aanvullingen kunnen worden gegeven. In dat kader schetsen wij hieronder de wijzigingen in de ISO 14001 en de ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001.

15/07/2014 - Uyttenhove Thierry

ISO 50001 en de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

Na lange onderhandelingen is er meer duidelijkheid gekomen rond de opvolger van het audit- en benchmarkconvenant: de energiebeleidsovereenkomst.

16/10/2012 - Uyttenhove Thierry

Bereken uw ‘Carbon Footprint'

In de strijd tegen klimaatsverandering worden begrippen als duurzaam ondernemen, ecologische voetafdruk, maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ecodesign, CO2-prestatieladder e.d. veel gebruikt door ondernemingen. Zoals bij alle aspecten van de bedrijfsvoering is er pas echt sprake van een actief beheer als de milieu-effecten ook kwantificeerbaar zijn.

31/08/2012 - Van den Broecke Dirk

Ceca: energieverbruik daalt met 20 procent

Toen Ceca Belgium na de implementatie van ISO 50001 de balans opmaakte, bleek het energieverbruik beduidend te zijn verminderd na een aantal eerder kleine investeringen en quick wins.

31/08/2012 - Edelynck Frank

Guenther Bakeries: met ISO 50001 naar minder CO2-uitstoot

Dat de energienorm ISO 50001 aan belang wint is niet meer dan logisch. Er is de groeiende milieubekommernis en natuurlijk de prijs van de brandstoffen. Via opleiding en advies heeft Amelior al verschillende ondernemingen ondersteund bij het halen van het ISO 50001-certificaat. Eerder berichtten we al over het certificatietraject van Coca Cola Enterprises, ditmaal bieden we u nog twee praktijkgetuigenissen, te beginnen met Guenther Bakeries.

31/08/2012 - Edelynck Frank

Straks ISO 50001 in alle vestigingen van Coca-Cola Enterprises, Inc.

Coca-Cola Enterprises, Inc. (CCE) heeft een ISO 50001-certificaat voor zijn productievestigingen in Chaudfontaine, Duinkerken (Frankrijk) en Wakefield (VK) en heeft beslist om tegen eind 2013 alle 17 vestigingen van de groep te laten certificeren.

25/01/2012 - Ooms Peter

ISO 50001: internationale norm voor energiemanagement

Voor energiemanagement verscheen op 15 juni 2011 een nieuwe norm, de ISO 50001. De norm zal vele organisaties helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen, hun werkingskosten te reduceren en hun impact op de klimaatsveranderingen te verminderen. Voor bedrijven en organisaties die streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is de energienorm een belangrijke troef.

22/08/2011 - Van den Broecke Dirk

Internationale norm voor energiemanagement ISO50001 op komst

Voor energiemanagement verschijnt op 15 juni 2011 een nieuwe norm, de ISO 50001. Gezien tegen het licht van de stijgende energieprijzen komt de publicatie juist op tijd. De norm zal vele organisaties helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen, hun werkingskosten te reduceren en hun impact op de klimaatsveranderingen te verminderen. Voor bedrijven en organisaties die streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is de energienorm een belangrijke troef.

13/03/2011 - Van den Broecke Dirk