Guenther Bakeries: met ISO 50001 naar minder CO2-uitstoot

augustus 2012

Dat de energienorm ISO 50001 aan belang wint is niet meer dan logisch. Er is de groeiende milieubekommernis en natuurlijk de prijs van de brandstoffen. Via opleiding en advies heeft Amelior al verschillende ondernemingen ondersteund bij het halen van het ISO 50001-certificaat. Eerder berichtten we al over het certificatietraject van Coca Cola Enterprises, ditmaal bieden we u nog twee praktijkgetuigenissen, te beginnen met Guenther Bakeries.

Die industriële bakkerij (Olen) is toeleverancier van hamburgerbroodjes aan (vooral) McDonalds en ook enkele kleinere fastfoodketens. De Olense vestiging heeft twee gelijkaardige zusterbedrijven in Engeland en behoort tot de Amerikaanse Guenther Bakeries groep. Het bedrijf draait met drie ploegen en produceert 5 dagen op 7. In het weekend gebeurt reiniging en technisch onderhoud.
Guenther Bakeries heeft managementsystemen voor kwaliteit en milieu maar laat zich niet meer certificeren volgens ISO 9001, ISO 14001. “Die certificaten zijn voor ons geen hoofdzaak en bieden geen toegevoegde waarde. Wel de systemen zelf. Die onderhouden we dan ook,” aldus Fayssal Darghal, energiecoördinator en senior engineer.

20-20-20

De belangrijkste reden voor de invoering van een energiemanagementsysteem is volgens Fayssal Darghal de bekommernis van de groep om de CO2-problematiek. De onderneming wil zich dan ook inschrijven in de 20-20-20 doelstellingen van Europese Commissie. Via de ISO 50001-certificering speelt de Olense vestiging een voortrekkersrol voor de hele groep.
Het traject naar het certificaat startte nadat Fayssal Darghal een kennismakingsopleiding had gevolgd bij Amelior. Voor begeleiding deed Guenther Bakeries beroep op senior consultant Dirk Van den Broecke.
Echt energiemanagement bestond in feite niet. Verbruiken werden genoteerd, geklasseerd en de facturen werden betaald.
Bij de start van het traject werd een nulaudit uitgevoerd en de resultaten werden vergeleken met de specificaties van de ISO 50001-norm. Bijkomende procedures werden opgesteld. Fayssal Darghal: “Alle verbruiken moeten worden gemonitord. Dus hebben we bijvoorbeeld een procedure opgesteld die zegt op welke dagen het gasverbruik wordt opgenomen. Voorlopig gebeurt dat nog manueel. Ik vind de metingen op mijn bureau en kan dan nagaan of het gebruik ‘normaal' is en bij afwijking eventueel actie ondernemen. Een ander voorbeeld van procedure is die rond operation control: op welke manier controleer je onderhoud en werking van apparatuur? Niet onbelangrijk, want slecht onderhoud kan immers meerverbruik veroorzaken.”
Het resultaat is een map met alle procedures, met daarin ook opgenomen welke functie voor welke procedure verantwoordelijk is.

Energieaspectenanalyse

Fayssal Darghal voerde ook een energieaspectenanalyse uit, waarbij voor 2010 onder meer alle verbruiken van alle apparatuur, van alle lampen per lokaal, van elke machine in de lijn, werden vastgelegd. Ook het opgeslorpte vermogen, de draaitijden, zelfs de (geschatte) branduren van de lampen werden in die analyse meegenomen. “Van daaruit konden we het jaarverbruik in kilowattuur berekenen en dat uitdrukken in CO2-tonnen equivalent. Dat laatste doen wij omdat wij voor McDonalds een CO2-voetafdruk maken.”
De doelstelling voor 2011 was een daling van vijf procent van het verbruik. Dat werd onder meer gehaald via een nieuwe persluchtcompressor, die frequentiegestuurd is en dus slechts vermogen levert in functie van de vraag. Ook een aantal kleinere investeringen hebben bijgedragen tot het halen van de doelstelling. Een bewegingsdetector in de kleedkamer zorgt er bijvoorbeeld voor dat de lichten alleen branden als er iemand aanwezig is. “We kopen nu ook alleen nog IE3-motoren, die nog minder verbruiken dan de (verplichte) IE2-types. IE3 wordt pas vanaf 2015 verplicht.”

Energiebewustzijn

Het moeilijkste van het traject vindt Fayssal Darghal, naast het implementeren van de procedures, het energiebewust maken en vooral houden van de medewerkers. “In ons jaarlijks energieplan zijn de twee belangrijkste punten nu de reductie van het stroomverbruik én de verdere sensibilisatie van de medewerkers. Verleden jaar hebben we hen vooral proberen bij te brengen wat energie allemaal inhoudt. Want iemand die met perslucht aan het blazen is beseft niet automatisch hoeveel elektriciteit hij aan het verbruiken is. Per ploeg hebben we daarvoor een diavoorstelling gegeven. Daarin hebben we uitgelegd wat ISO 50001 en energiemanagement zijn en wat hun rol daarin was. Vergelijkingen tussen thuisverbruik en ons verbruik hebben toen wel de ogen geopend: als ze nu bijvoorbeeld een persluchtlek detecteren zijn ze er sneller bij om dat te melden. Medewerkers die de vriezer in en uit gaan lieten de deur vroeger open staan, nu we hen op de energieverliezen hebben gewezen gaat die deur dicht. Ik hang ook elke maand uit wat de gerealiseerde verbruiken en wat de doelstellingen zijn. Via die uithangborden wil ik hen in de toekomst nog meer met cijfers confronteren, genre als u dit licht laat branden stoot u zoveel CO2 uit.”
In het energieplan 2012 is er sprake van een automatisch monitoringsysteem om de manuele metingen te vervangen. Dat zou medio dit jaar moeten rond zijn. Fayssal Darghal: “Het fijne daaraan is dat je piekmomenten kunt opsporen en weten van welk product die komen. We zullen zo ook in staat zijn te werken aan opstartverbruiken.”

Windmolenpark

ISO 50001 zegt weinig over waterverbruik, maar ook daar wil Guenther Bakeries werk van maken. Het bedrijf heeft trouwens een eigen waterzuiveringsinstallatie.
Samen met vijf bedrijven uit de buurt heeft Guenther Bakeries nu een milieuvergunningsaanvraag lopen om een cluster van vijf windmolens op te zetten.”We hopen tegen 2014 energie uit dat windmolenpark te halen en dus onze carbon footprint verder te doen dalen,” besluit Fayssal Darghal.