ISO 50001 en de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

oktober 2012

Na lange onderhandelingen is er meer duidelijkheid gekomen rond de opvolger van het audit- en benchmarkconvenant: de energiebeleidsovereenkomst.

Krachtlijnen van de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

Organisaties die toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) engageren zich onder meer tot de volgende actiepunten:

 1. Een energetische doorlichting uit te voeren om de 4 jaar via een audit.
 2. Opstelling van een energieplan voor de periode 2013-2016 en de periode 2017-2020, met een gefaseerde uitvoering.
 3. Jaarlijks verslag van de uitgevoerde maatregelen, studies, herrekeningen van potentieel rendabele maatregelen
 4. Jaarlijkse rapportering over het energieverbruik, CO2-eq -emissies en de evolutie
 5. Uitvoering van een studie naar economisch potentieel van warmtekrachtkoppeling
 6. Tegen uiterlijk drie jaar na toetreding ofwel ISO50001 ofwel specifieke energiebeheer-maatregelen uit te voeren en hierover jaarlijks te rapporteren:

  a. Opmaak van een energiebeleidsverklaring ter onderlijning engagement door senior management
  b. Aanstelling door management van een energiecoördinator met onder andere volgende doelstellingen hebben binnen de onderneming:

  • werkgroepen installeren om projecten rond energie-efficiëntie mee uit te werken.
  • diverse activiteiten ondersteunen ter verbetering van de energie-efficiëntie.
  • regelmatig aan het management rapporteren over de energieprestaties van de Onderneming.
  • verzekeren dat het Energieplan is opgemaakt zowel op korte als lange termijn.
  • de door het management gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden communiceren zodat binnen de Onderneming een efficiënt energiebeleid gevoerd kan worden.
  • een bewustmaking rond efficiënt energieverbruik creëren en dat in de gehele Onderneming.
  • een vormingsplan inzake verbeterde energiezorg uitwerken en de uitvoering ervan opvolgen.

 7. Sensibiliseren, informatieverstrekking – medewerkersbetrokkenheid

Bij Amelior kan u terecht voor diverse diensten m.b.t. energiemanagement:

Bij Amelior kan u voor diverse diensten m.b.t. energiemanagement terecht.

1. Opleiding tot energiemanager / energiecoördinator
2. ISO 50001 energiemanagement opleiding en advies
3. ISO 50001 energieaudit opleiding en advies
4. Energiebeheer: 2 daagse workshop
5. Energiesensibilisering

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.