Bereken uw ‘Carbon Footprint'

augustus 2012

In de strijd tegen klimaatsverandering worden begrippen als duurzaam ondernemen, ecologische voetafdruk, maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, ecodesign, CO2-prestatieladder e.d. veel gebruikt door ondernemingen. Zoals bij alle aspecten van de bedrijfsvoering is er pas echt sprake van een actief beheer als de milieu-effecten ook kwantificeerbaar zijn.

Milieu-effecten kwantificeerbaar maken betekent dat een onderneming in staat moet zijn haar uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Een van de belangrijkste en meest gebruikte methodes voor de berekening van die uitstoot is de methode Bilan Carbone®, die niet alleen rekening houdt met de uitstoot op de plaats van vestiging van de onderneming, maar ook de totale uitstoot in het kader van alle activiteiten van de onderneming bekijkt en daarom een ideaal rekenmodel is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te kwantificeren en te reduceren op korte en lange termijn.

Naast energieverbruik worden in de berekeningsmethode ook nog volgende zaken meegenomen:

 • emissies tijdens het transformatieproces; 
 • transport; · emissies verbonden aan de gebruikte grondstoffen; 
 • verwerking van afvalstoffen en afvalwater; 
 • verwerking van verpakkingsafval; 
 • emissies verbonden met de onroerende goederen; 
 • emissies door verstrekte diensten;
 • gebruik en afvalverwerking van de geproduceerde goederen.

De voordelen

De berekening van de CO2- voetafdruk volgens de methode Bilan Carbone ® gebeurt in overeenstemming met de regels van het internationaal aanvaarde GHG-protocol (GreenHouse Gas protocol) en het resultaat is certificeerbaar volgens de internationaal erkende ISO 14064-1.

Het opmaken van een berekening van de uitstoot van broeikasgassen biedt tal van voordelen:

 • de emissies van alle activiteiten van de onderneming worden meegerekend; 
 • de bijdrage van elke activiteit aan de uitstoot van broeikasgassen wordt duidelijk; 
 • de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is gekend en daardoor ook het effect op de winstmarge van een stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen; 
 • het is de basis voor het opstellen van een actieplan om de uitstoot te verminderen; 
 • het vergroten van de kansen bij aanbestedingen waarbij milieuperformantie belangrijk is; 
 • tegemoet komen aan de vraag van de klanten naar groenere producten; 
 • proactief reageren op de steeds strenger wordende wetgeving en reglementering in verband met de uitstoot van broeikasgassen van nieuwe producten.

Dirk VAN DEN BROECKE is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde. Tijdens zijn professionele carrière was hij o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...