Upgrades voor milieucoördinatoren

augustus 2007

‘Bijblijven' is voor milieucoördinatoren een absolute must. Vandaar dat Amelior voor hen zogenaamde upgrades organiseert, die bovendien kaderen in de verplichte 30 uren permanente bijscholing.

Milieuwetgeving, milieumanagementsystemen, milieu- en crisiscommunicatie, milieutechnologie, kosten/baten analyse voor milieuprojecten, monitoring en statistiek, … allemaal thema's waarin de milieucoördinator zich thuis moet voelen. De milieucoördinator dient te beschikken over kennis en vaardigheden om taken in te vullen van rapporteur, adviseur, coach, controleur, … en dit binnen de eigen bedrijfscultuur.

Via periodieke studiemiddagen, zogenaamde ‘upgrades' waarbij een mix van informatie (managementsystemen, technologie, wetgeving, economie …) en vaardigheden (coaching, communicatie …) aan bod komt, willen wij met  Amelior de milieucoördinatoren maximale ondersteuning bieden. Bovendien nodigen we steeds een eminente spreker uit de industrie uit om een praktijkgetuigenis te brengen. Wat meteen een voedingsbodem creëert voor discussie en interactie achteraf.

Zo vond op 5 juni 2007 in Gent voor de tweede maal een dergelijke upgrade plaats. Op het programma stond een mix aan sprekers en onderwerpen. Victor Dries van OVAM  beet de spits af met een uiteenzetting over het nieuwe bodemsaneringdecreet en zoomde daarbij voornamelijk in op de wijzigingen ten opzichte van het vroegere decreet en de gevolgen die dat kan hebben voor de bedrijven.
Een ander thema waar momenteel veel belangstelling voor is, omvat alle aan energie gerelateerde vragen: welke wetgeving is er op uw bedrijf van toepassing, welke subsidiemaatregelen bestaan er en welk bedrijf komt hiervoor in aanmerking. Valerie De Groote van Cenergie schetste een duidelijk overzicht.
Na de pauze was het woord aan Tom Malfait, advocaat bij LDR advocaten. Hij lichtte een aantal interessante en vernieuwende uitspraken toe in rechtszaken rond algemene milieubeginselen, afvalstoffen, bodemsanering, milieuvergunningen, heffingen en de aanstelling van een milieucoördinator.
Brigitte Borremans, milieucoördinator binnen VITO, sloot tenslotte het officiële gedeelte van de studiemiddag af met een praktijkgetuigenis over hoe het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek succesvol ISO 14001 implementeerde.
De middag werd afgesloten met een informele drink, een moment om met collega's nog eens na te praten en ervaringen uit te wisselen.

Klik hier voor meer informatie over de eerstvolgende upgrade. Mocht u overigens zelf suggesties hebben voor onderwerpen die u tijdens zo'n ‘upgrade' graag aan bod zou zien komen, neem dan gerust contact met ons op.

Karin BASTIAANNET is manager vormings- en trainingsprogramma’s bij Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs