Amelior blog betreffende Managementsystemen en het auditeren

Case

ISO is geen last meer, wel een handig werkinstrument

AutoJet Technologies is een van de eerste bedrijven in ons land die een ISO 14001- én ISO 9001-certificaat versie 2015 op zak heeft. De specialist in spraysystemen kon daarvoor rekenen op de hulp van Amelior. Hoe evalueren de betrokkenen het traject? En welke impact hebben de nieuwe normen op de organisatie?

16/12/2016 - Vanoost Hermien

Het nieuwe ISO-managementsysteemmodel.

De HLS moet ervoor zorgen dat ISOmanagementsystemen beter aansluiten op de strategie en ‘governance' van organisaties en onderdeel gaan uitmaken voor ‘normale' bedrijfsvoering. Hiermee kunnen de ISO-managementsysteemnormen van de toekomst werkelijk bijdragen aan de uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben.

26/06/2013 - Uyttenhove Thierry

ISO 19011:2011 biedt vernieuwde kijk op auditeren

Een goed functionerend managementsysteem is van toenemend belang voor een goede invulling van het duurzaam functioneren van organisaties: het behalen van de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, …

23/11/2011 - Uyttenhove Thierry

Drukkerij Goldprint : ISO 14001 uit vrije wil

Voor Amelior was drukkerij Goldprint de 75ste begeleiding naar ISO 14001. Reden genoeg voor een interview. “Milieubewustzijn creëren is het moeilijkste aspect van het ISO 14001-traject,” aldus Philippe Grillet, QA manager van het bedrijf.

24/08/2010 - Edelynck Frank

VITO haalt ISO 14001

Begeleid door Amelior slaagde onderzoeksorganisatie VITO uit Mol erin binnen de vooropgestelde termijn het milieucertificaat ISO 14001 te halen. Belangrijke verbeteringspunten waren de opslag van gevaarlijke goederen en afvalbeheer.

28/08/2007 - Edelynck Frank

De komst van REACH

De chemische sector mag zich beginnen voorbereiden op een pak werk tengevolge van de Europese REACH-verordening.

24/08/2007 - Amelior

Integratie van milieu- en welzijnsmanagement

Op vandaag is er op managementniveau heel wat aandacht voor milieu en welzijn. Dat komt door het toenemend bewustzijn van het belang van beide aspecten, de uitgebreide en complexe wetgeving terzake, het ontstaan van de functies van milieucoördinator en preventieadviseur en het certificeren van systemen als ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA.

01/08/2007 - Amelior - Uyttenhove Thierry

GHS zorgt voor uniforme informatie

Met het Global Harmonized System (GHS-EU) krijgen we eindelijk uniforme classificatie van en informatie over chemische stoffen en hun gevaren. Het is de bedoeling dat Reach (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen) en GHS-EU gelijktijdig van kracht gaan dit voorjaar.

24/01/2007 - Amelior

ISO 14001 in innovatieve groeibedrijven Alfacam en Euro1080

De zusterbedrijven Alfacam en Euro1080 ontdekten bij de gang naar ISO 14001 de voordelen van een managementsysteem voor een onderneming in volle expansie.

28/08/2006 - Edelynck Frank

Milieuzorg in Ecuadoriaanse KMO's

Onze milieuconsultant Katrien Cooman werkte in het Ecuadoriaanse Cuenca mee aan een project Schoner Produceren. In onderstaand artikel schetst zij hoe men met die methodologie niet alleen de milieudruk van de KMO's kon verlagen, maar ook hun kosten drukken. Wat uiteindelijk de competitiviteit van de vaak noodlijdende bedrijfjes verhoogde.

01/12/2005 - Edelynck Frank

De opbrengst van een milieuzorgsysteem bij Denderland Martin

In 2003 haalde Denderland Martin het ISO 14001-milieucertificaat. Dat vergde veel werk en ook veel investeringen. Maar het terugverdieneffect is indrukwekkend.

01/12/2005 - Edelynck Frank

Nieuwe ISO 14001: knelpunten en interpretatieverschillen

De ISO 14001:2004 veroorzaakte geen revolutie zoals de ISO 9001 in 2000 deed. We overlopen even de knelpunten en interpretaties en brengen u praktijkervaringen met de implementatie en certificatie van de nieuwe versie.

01/12/2005 - Amelior

ISO 14001:2004: verbeteringen en gemiste kansen.

De kogel is door de kerk: op 15 november ll. publiceerde ISO de tweede versie van zijn milieuzorgsysteem, nl. ISO 14001:2004. Hieronder worden de doelstellingen van de revisie en de belangrijkste gevolgen voor de betrokken organisaties weergegeven.

01/02/2005 - Amelior

Pullmaflex : vlot naar ISO 14001

Voortbouwend op de ervaring met het procesmatig opbouwen van een managementsysteem, opgedaan tijdens het halen van een TS 16949, en met de steun van Amelior, haalde Pullmaflex op 10 maanden een ISO 14001.

01/12/2004 - Edelynck Frank

Managementtrends in milieu en welzijn

Op IFEST 2004 organiseerde Amelior een studievoormiddag over nieuwe managementtrends in milieu en welzijn. Aan bod kwamen de nieuwe ISO 14001, de toepassing van de balanced scorecard, welke competenties nodig zijn voor een succesvol milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid, hoe men mensen kan sensibiliseren en attitudes op het vlak van milieu- en welzijnszorg kan verbeteren.

01/12/2004 - Van den Abeele Philippe

Umicore : kroon op het werk

Voor Umicore Hoboken betekende het halen van een ISO 14001 als het ware een bekroning van een twintigtal jaren inspanningen op milieuvlak. Een eindpunt is het echter niet.

01/08/2004 - Edelynck Frank

Nieuwe ISO 14001 en ISO 14004 op komst

De nieuwe ISO 14000-normen zitten in de consultatiefase. Gezien de milieuconsultants van Amelior daarbij betrokken zijn, kunnen we u nu al vertellen welke richting de nieuwe norm uitgaat.

01/11/2003 - Amelior

OHSAS 18001 en ISO 14001 als antwoord op wettelijke vereisten

Een vergelijking tussen het MES II en OHSAS 18001 en ISO 14001 leert dat het opzetten van een veiligheidssysteem volgens deze specificaties een goed antwoord biedt op de verwachtingen van de Seveso II -richtlijn. Heel wat bedrijven deden trouwens al beroep op Amelior voor begeleiding naar OHSAS 18001 en ISO 14001

01/02/2003 - Uyttenhove Thierry

DHL maakt van de nood een deugd

Sedert 1998 legt de Codex over het welzijn op het werk een op procedures gebaseerd Intern Noodplan op. En ISO 14001 legt een noodplan op voor milieu. Het antwoord van DHL is een geïntegreerd noodplan.

01/02/2002 - Edelynck Frank

Milieubewust ondernemen vereist visie

Het milieuthema is in onze ondernemingen vooral aan de orde gekomen via de wetgeving. Maar het is de realiteit die ons zal verplichten "duurzaam" te ondernemen, die het noodzakelijk zal maken dat de functie van milieucoördinator uitgroeit tot die van milieumanager.

01/03/2000 - Amelior

VMW gaat voor ISO 14001

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werkt aan een ambitieus project. Men wil voor niet minder dan 80 productie-eenheden een ISO 14001-milieucertificaat halen.

01/03/2000 - Edelynck Frank