Drukkerij Goldprint : ISO 14001 uit vrije wil

augustus 2010

Voor Amelior was drukkerij Goldprint de 75ste begeleiding naar ISO 14001. Reden genoeg voor een interview. “Milieubewustzijn creëren is het moeilijkste aspect van het ISO 14001-traject,” aldus Philippe Grillet, QA manager van het bedrijf.

Naast kwaliteit is Philippe Grillet ook verantwoordelijk voor milieu en veiligheid. Niet meer dan logisch in een familiale KMO met een 90-tal werknemers. Goldprint is een verpakkingsdrukkerij voor de farmaceutica, een veeleisende sector. “We zijn dan ook sinds 1993 ISO 9001-gecertificeerd,” zegt Philippe Grillet. “Daarmee behoorden we tot de eerste drukkerijen die in ons land dat kwaliteitscertificaat haalden. De klanten eisten trouwens een kwaliteitsborgingsysteem.”

Formalisering is belangrijk

Een milieuzorgsysteem eisen de klanten niet. ISO 14001 biedt dus geen commerciële waarde. Philippe Grillet: “Het is puur een beslissing geweest van de directie, ingegeven door milieubewustzijn en het streven naar duurzaam ondernemen. We behoren trouwens tot een industrie die veel weggooit, denken we maar aan de inschiet van papier en karton bij de start van het drukken En we hebben ook chemisch afval. Het beheer daarvan willen we in goede banen leiden en dan is ISO 14001 met zijn procedures en werkinstructies, die op papier staan, de ideale leidraad. Die formalisering vind ik zeer belangrijk.”
ISO 14001 betekent ook het voortdurend motiveren en opleiden van de medewerkers, het voortdurend bijsturen waar nodig. “Toen de auditor van ISO 14001 een vuilnisbak opentrok vond hij er een fles van wassolvent. Dat kon niet meer. Dus hebben we PMD-bakken gezet en blauwe bakken waar de lege verpakkingen van gevaarlijke producten in moeten. Op de PMD-bakken hangen we affiches met wat er wel en niet in mag.”

Besparingen

Ook op het vlak van energiezuinigheid werden maatregelen genomen en zijn er ook toekomstplannen. “Zo overwegen we in elk van de twee ateliers centrale schakelaars te plaatsen, zodat we de vrijdagavond alles kunnen afzetten. Daardoor zouden we alleen al op onze vijftig computers toch 2500 euro per jaar kunnen besparen. Bij het plaatsen van een beter isolerend plafond hebben we de verlichting, met spaarlampen, zodanig geplaatst dat alleen boven de machines verlichting hangt. We hebben ook al wat zonnepanelen gezet. De oefening van het in kaart brengen van de afvalstromen heeft er uiteindelijk toe geleid dat we veranderd zijn van afvalverwerker voor chemisch afval: een besparing van 11.000 euro. Ook voor restafval zijn we veranderd van containers en van verwerker. Ook dat betekende een besparing.
Om de zes weken belegt Goldprint een KVM-vergadering (kwaliteit, veiligheid, milieu) met alle departementen. “Dat is een uitstekende gelegenheid om mensen te motiveren, om aan de verhoging van het milieubewustzijn en dus aan de door ISO gevraagde continue verbetering te werken via concrete acties. Bijvoorbeeld het opzetten van een kanaal om de inkttoners van onze printers af te voeren. Het is trouwens op een dergelijke meeting bij de start van het ISO 14001-traject, dat we hebben uitgelegd wat de bedoeling was en wat de belangrijkste punten van de norm waren. We hebben gewezen op de beleidsverklaring, op de manier van melden van gevaarlijke situaties, enz.”

Werken aan systeemintegratie

Amelior begeleidde Goldprint naar ISO 14001. Maar de relatie dateert al van vroeger. “We hadden al op Amelior beroep gedaan om ons op het vlak van kwaliteit bij te staan. We hadden een zogenaamde mix up gehad, een vermenging van producten in dezelfde verpakking. Het ging om eenzelfde vaccin voor verschillende landen. Dus niet zo erg. Maar tijdens de daaropvolgende target audit door de klant kregen we 31 opmerkingen. Nu krijgen we na een audit hooguit zes of zeven opmerkingen. En die gaan dan nog over details. Na dat voorval heb ik toestemming gekregen om iemand bij in dienst te nemen voor kwaliteit en ook externe begeleiding in te schakelen. Dat werd dus Amelior. Voor ISO 14001 is het Katja Daems die mij gedurende ongeveer een jaar heeft gewezen op aandachtspunten en bijgestaan heeft bij onder meer het opstellen van procedures. Zij heeft ook de interne pre-audit voor de certificatie uitgevoerd, samen met mijn medewerkster. Vooral op het vlak van documentatie heeft ze me geholpen. Welke procedures moet je verplicht hebben, welke kun je aanpassen vanuit het kwaliteitssysteem. Een procedure voor opleiding kun je immers ook gebruiken voor milieu, managementsystemen voor kwaliteitsbeoordeling zijn nu managementbeoordelingen van de managementsystemen geworden. Een stuk integratie van beide systemen is dus al gebeurd.”
Momenteel is Goldprint immers het kwaliteits- en milieuzorgsysteem in één enkel systeem aan het integreren. Tegen het einde van het jaar zouden beide in één handboek moeten gegoten zijn. “Om daar later ook nog veiligheid bij te voegen,” licht Philippe Grillet toe.
Het moeilijkste aan de ISO-oefening vindt Philippe Grillet het veranderen van de ingesteldheid van de medewerkers, het overtuigen om anders en milieubewuster te handelen: “Er zijn mensen die hier al dertig jaar werken, die hebben hun gewoontes, hun manier van werken. Dat doorbreken is een werk van heel lange adem. En dat geldt in feite ook voor jongeren die geen milieucultuur hebben meegekregen van thuis uit. Maar stilletjes aan begint dat toch te groeien. Er komt zelfs al eens een suggestie van de werkvloer.”

Goldprint

Goldprint is gespecialiseerd in het bedrukken van verpakkingen voor de farmaceutische industrie en draait een omzet van ca. 12 miljoen euro, waarvan 97 procent uit de farma komt. Het bedrijf is lid van de Europese alliantie Copapharm, een vereniging van Europese verpakkingsdrukkerijen. Binnen de vereniging wordt aan benchmarking gedaan op vlakken als techniek, aankoop enz. Eén tot twee keer per jaar komen de kwaliteitsverantwoordelijken samen voor onder meer ervaringsuitwisseling. Philippe Grillet: “We zijn nu aan het werken aan een gemeenschappelijke quality agreement met klanten die daar zelf niet over beschikken. Zo zullen alle Copapharmleden eenzelfde kwaliteitsstandaard kunnen aanbieden.”
Goldprint heeft geïnvesteerd in een digitale pers en wil daarmee ook buiten de farma actief worden, bijvoorbeeld in de voeding en de cosmetica. Philippe Grillet: “Het is wel de bedoeling in de verpakkingen te blijven. Zo is er bij de nieuwe pers een stansunit voorzien om doosjes te kunnen uitstansen.”