Amelior blog betreffende Milieucoördinator

Blogpost

Bijscholing Milieucoördinator en Energiemanagers belooft een succes te worden

Naar goede gewoonte gaat onze bijscholing voor milieucoördinatoren en energiemanagers door op 20 maart 2018, in Lokeren. In deze editie hebben we ook weer enkele interessante gastsprekers kunnen strikken die, naast de gebruikelijke bijscholing rond de recentste wijzigingen in de milieu- en energiewetgeving, komen spreken over de thema’s energie, mobiliteit en (ver)bouwen voor organisaties.

22/02/2018 - Platteau Lander

Risicoanalysesystemen voor blootstellingsscenario´s op de werkvloer

Het KB Chemische Agentia vraagt aan werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer er op de werkplaats chemische agentia aanwezig zijn die risico´s kunnen opleveren voor de werknemers.

10/10/2013 - Beerens Herlinde

Toxicologie in opmars

Door de steeds toenemende veiligheidsvereisten voor chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, … is de maatschappelijke behoefte aan toxicologische expertise in de laatste jaren sterk toegenomen.

22/08/2012 - Beerens Herlinde

Het uitgebreide veiligheidsinformatieblad

De REACH verordening  verplicht bedrijven in Europa informatie over de eigenschappen en risico's van stoffen te verzamelen en te verspreiden, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt doorheen de waardeketen. REACH wijzigt dan ook grondig de communicatie met betrekking tot chemische producten doorheen de keten. Zo worden sinds 2011 stelselmatig nieuwe, uitgebreide veiligheidsinformatiebladen (VIB) verstrekt door producenten die hun chemische stof reeds hebben geregistreerd conform REACH en die in - het kader van de registratie - een chemische veiligheidsbeoordeling (incl. blootstellingsbeoordeling) hebben uitgevoerd. In hetgeen wat volgt wordt de inhoud van een dergelijk uitgebreid VIB toegelicht alsook worden de verplichtingen voor de gebruiker bij ontvangst van een dergelijk uitgebreid VIB voor een geregistreerde stof, besproken.

16/01/2012 - Vandebroeck Steven

CLP-verordening: wat verandert er?

Globally Harmonised System (GHS) is een nieuw wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Dit systeem is ontworpen door de Verenigde Naties. In Europa is het op 31 december 2008 gepubliceerd als de CLP (Classification, Labelling and Packaging)-verordening.

02/12/2010 - Beerens Herlinde

De komst van REACH

De chemische sector mag zich beginnen voorbereiden op een pak werk tengevolge van de Europese REACH-verordening.

24/08/2007 - Amelior