ISO 14006: nieuwe norm ondersteunt ecodesign

augustus 2012

In september 2011 werd in de 14000-reeks rond milieumanagementsystemen de norm ISO 14006 met betrekking tot ecodesign gepubliceerd. Het gaat hier om een norm die vooral richtlijnen geeft rond het integreren van ecodesign in een milieumanagementsysteem.

Ecodesign is een integraal onderdeel geworden het ontwerp- en ontwikkelingsproces van producten (zie artikel ‘De doorbraak van ecodesign')
Bedrijven die zich inzetten voor ecodesign kan men indelen in twee grote groepen. Een eerste groep bestaat uit ‘Legal oriented companies': bedrijven die ecodesign opnemen in hun R&D-proces vanuit een verplichting. Wereldwijd wordt er immers meer en meer wetgeving opgesteld om de milieu-impact van producten te reduceren. Hierdoor worden bedrijven willens nillens verplicht (sommigen zeggen aangemoedigd) om de milieuprestaties van hun producten te verbeteren. Als deze bedrijven hun producten willen blijven verkopen moeten ze zich wel aanpassen

Continuous improvement oriented ecodesign

Een tweede groep ondernemingen wordt gevormd door de zogenaamde ‘Continuous improvement oriented companies' of bedrijven die ecodesign opnemen in hun R&D-proces uit vrije wil en vanuit hun gedrevenheid naar continue verbetering.
In principe is het voor dit type van bedrijven dat de norm ISO 14006 is opgesteld.
De norm geeft concrete richtlijnen aan bedrijven die producten maken of diensten leveren om ecologisch ontwerp in een ISO 9001 of een ISO 14001-managementsysteem te integreren.
ISO 14006 is eerst en vooral bedoeld voor organisaties die reeds een milieumanagementsysteem hebben (bij voorkeur overeenkomstig de norm ISO 14001) of toch minimaal volgens het Plan-Do-Check-Act-principe werken. Het beschikken over een kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 is geen noodzaak. Maar indien dit wel het geval is, dan kunnen de ecodesign-principes ook in de procedures rond ontwerp en ontwikkeling meegenomen worden.
De norm kan ook nuttig zijn voor organisaties die over geen geformaliseerd managementsysteem beschikken maar die wel geïnteresseerd zijn in het terugdringen van de negatieve milieu-impact van hun producten.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen, ...).


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...