ISO26000 komt eraan: einde aan de spraakverwarring?

juli 2010

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Begin 2005 besliste de International Organisation for Standardisation (ISO) een richtlijn te ontwikkelen voor het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in organisaties. Na vijf jaar werken binnen de werkgroep Social Responsibility van ISO is de richtlijn nu bijna klaar voor publicatie. De richtlijn heeft naam “ISO26000: Guidance on Social Responsibility” meegekregen.

De norm zit nu in het FDIS-stadium (Final Draft International Standard), wat betekent dat tussen nu en de publicatie van de uiteindelijke richtlijn eind 2010 er niks fundamenteels meer zal aan veranderen. Het signaal voor Amelior om u op het bestaan van deze richtlijn attent te maken.

Richtlijn, geen certificatie

ISO26000 wordt geen norm waartegen je kan gecertificeerd worden. Het is opgevat als een richtlijn of handleiding voor:

 • De implementatie van MVO in uw organisatie;
 • Het identificeren en betrekken van uw stakeholders;
 • Het vergroten van de geloofwaardigheid van uw communicatie rond uw MVO-inspanningen en –resultaten.

Daarbij moet je de richtlijn niet opvatten als een handleiding voor het opzetten van een apart MVO-managementsysteem, maar eerder als aanmoediging om de implementatie van MVO te integreren in de bestaande systemen van de organisatie.

Eén terminologie

Een tweede doelstelling van de norm is om wereldwijd een gemeenschappelijk terminologie te ontwikkelen. Nu bestaat er nogal wat spraakverwarring rond CSR, MVO, Duurzaam ondernemen, Corporate governance, etc. Met de publicatie van deze norm wil ISO daar paal en perk aan stellen. Het zal uiteraard afhangen van het succes van de nieuwe richtlijn of dit zal lukken, en het zal ook nog wel enige tijd duren voor de richtlijn overal zijn ingang heeft gevonden.

Voor wie?

De norm is gericht op alle soorten organisaties qua grootte, sector, locatie, etc. ISO26000 is er dus ook voor de KMO en expliciet ook voor overheden, NGO's, social profit, etc. Daarom ook dat in de titel van de richtlijn het woord ‘Corporate' is weggelaten en er gewoon over ‘Social Responsibility' wordt gesproken.

De richtlijn is er dus voor elke organisatie die MVO operationeel wil maken en daar een internationaal aanvaarde standaard voor wil hanteren.

Inhoud van ISO26000

De richtlijn bestaat uit zeven hoofdstukken:

H1. Toepassingsgebied:

De richtlijn is gericht op alle types van organisaties, van NGO's tot KMO's en van overheden tot multinationals.

H2. Termen en definities:

Definiëring van de gebruikte termen in de richtlijn, met als bedoeling het uniforme begrippenkader rond MVO wereldwijd te introduceren.

H3. MVO begrijpen:

Wat is MVO?: Wat zijn de kenmerken van MVO? Wat is het belang van MVO?

H4. MVO-principes:

De richtlijn specifieert zeven basisprincipes voor MVO:
 1. Verantwoordelijkheid nemen
 2. Transparant zijn
 3. Ethisch gedrag
 4. Respect voor stakeholders en hun belangen
 5. Respect voor wetgeving
 6. Respect voor internationale gedragsregels
 7. Respect voor mensenrechten

H5. (H)erkennen van MVO en het betrekken van stakeholders:

Dit hoofdstuk verduidelijkt de volgende onderwerpen:
 • Erkennen dat MVO een belangrijke ontwikkeling is die meerwaarde creëert voor organisaties;
 • MVO herkennen binnen de eigen organisatie door te bepalen waar de grootste duurzaamheidseffecten bereikt kunnen worden;
 • Stakeholders identificeren en hun belangen onderdeel maken van MVO.

H6. MVO-kernonderwerpen:

De richtlijn bestaat uit 36 verschillende MVO-issues gegroepeerd rond zeven MVO-kernonderwerpen, waar je als organisatie zelf de voor u relevante uit kan selecteren:
 1. Behoorlijk bestuur
 2. Mensenrechten
 3. Arbeidsomstandigheden
 4. Milieu
 5. Eerlijk zaken doen
 6. Consumentenbelangen
 7. Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling

H7. Implementatie van MVO:

Een leidraad om MVO te integreren in bestaande processen, systemen en structuren.

Zoals u kan merken zijn er zowel hoofdstukken over de inhoud van MVO (4 en 6) als over het proces rond MVO (5 en 7). Deze figuur geeft de structuur van de richtlijn goed weer:

Bron : NEN

Tot besluit kunnen we stellen dat ISO26000 de eerste geloofwaardige poging is om het vage begrip MVO te vatten en vast te leggen. Aan de ontwikkeling ervan werkten 90 landen en 40 internationale organisaties zoals UN en ILO mee. Gekoppeld aan de maatschappelijke tendensen die aangeven dat de gevoeligheid van de klant voor alles wat duurzaam en sociaal is toeneemt, kunnen we voorspellen dat deze richtlijn een relatief grote kans heeft op slagen.

Amelior en ISO26000

Uiteraard staat Amelior klaar met een dienstenaanbod rond deze nieuwe richtlijn:

 • U wil de richtlijn zelf inkijken? U kan deze via ons verkrijgen. Contacteer Maria Legrand voor meer informatie via ml@amelior.be.
 • U wil op korte tijd horen wat de essentie is van de richtlijn? Dan zijn onze infosessies rond ISO26000 iets voor u. U krijgt hier ook een exemplaar van de norm mee. Laat uw interesse blijken aan Herlinde Beerens via hb@amelior.be
 • U wil ISO26000 implementeren in uw organisatie en zoekt advies daarbij? Contacteer dan Thierry Uyttenhove via tu@amelior.be.