Amelior blog betreffende People Management

Artikel

5 tips om om te gaan met verbale agressie

Merkt u ook dat mensen steeds mondiger worden? Schrikt u ook wel eens van de reacties van een klant? Vraagt u zich soms af hoe u beter zou kunnen reageren op verbale agressie? Heeft u het soms moeilijk om zelf rustig te blijven in deze situaties? En merkt u dat het gesprek achteraf nog wat nazindert?

15/08/2018 - Claes Karen
Persbericht

Persbericht: Grotere uitstraling van het Investors in People keurmerk over de landsgrenzen heen

Oprichting van Investors In People Benelux Om Investors in People een ruimere naambekendheid te geven, gaan IIP België en IIP Nederland vanaf heden een nauwe samenwerking aan onder de naam IIP Benelux. Beide nationale instanties blijven het unieke aanspreekpunt in het eigen land maar slaan de handen in elkaar om alle geïnteresseerden nog beter te bedienen en verder op weg te helpen naar de verdere professionalisering van hun beleid en beleidsuitvoering, gekoppeld aan een excellente omgang met medewerkers. Deze stap beantwoordt mede aan de behoefte van de bedrijven die een Benelux-structuur hebben en ook daarbuiten willen opereren.

10/01/2018 - Engels Pascal (IIP)
Artikel

Wie zijn onze experten? - Kathleen De Rycke

Elke dag weer geven onze docenten en consultants het beste van zichzelf om bedrijven en hun werknemers vooruit te helpen. Benieuwd waar ze hun expertise vandaan halen? Neem dan een duik in deze portretten.

13/12/2017 - Amelior

Stad Kortrijk behaalt als eerste openbaar bestuur het zilveren label van Investors in People

(Stad Kortrijk: persbericht dd 18 oktober 2017)   In september 2017 kregen alle medewerkers van de stad de kans om in een vragenlijst hun mening te geven over hun werkgever. De vragen peilden naar hoe we in onze organisatie omgaan met leiderschap, mensen ondersteunen en ontwikkelen en continu verbeteren.

23/10/2017 - Engels Pascal (IIP)
Blogpost

Vijf gemakkelijke manieren om je manager te helpen zijn/haar job te doen

Lijnmanagement is een hondenstiel. Beeldt u zich in wat het voor uw manager moet betekenen om er te proberen voor te zorgen dat u wordt ondersteund, u betrokken en gemotiveerd te houden en u te waarderen en erkennen als een individu Dat alles naast het zich dagelijks richten op de organisatorische doelstellingen. En dat alles voor dezelfde prijs. Als je het leven van je manager gemakkelijker wil maken, kan dat op diverse manieren. En in feite, komt het je ook goed van pas om misschien later zelf wel leidinggevende te worden.

27/06/2017 -
Artikel

Op zoek naar het ideale samenwerkingsmodel tussen HR, lijnverantwoordelijken en topmanagement

De HR-manager moet vaak optreden als de “peacemaker” in de organisatie: een soort sociale duizendpoot die de tekortkomingen van de lijnverantwoordelijken moet compenseren. Maar moeten de prioriteiten niet op een ander vlak liggen? Het IiP-model kan de juiste richting helpen bepalen.

20/04/2017 - Hendriks John (Profile / IiP)

Gemotiveerde medewerkers, geëngageerde medewerkers.

Meer en meer organisaties willen inspelen op de drijfveren die er voor zorgen dat medewerkers ’s morgens met “goesting” opstaan om te gaan werken.

30/01/2017 - Engels Pascal

Aanwezigheidsbeleid kan voor motivatie zorgen

Als men denkt aan aanwezigheidsbeleid dan komen er vaak spontaan herinneringen naar boven van de schoolbankentijd. Die herinneringen kunnen positief zijn, maar niet altijd. Goed dus om daar rekening mee te houden wanneer u van plan bent om aanwezigheidsbeleid als nieuw proces in te voeren in de organisatie.

02/04/2016 - De Clercq Marie-Noëlle (alg)

45 jaar, de start van de tweede jeugd in organisaties

CAO 104 heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht moet komen voor 45-plussers.Dit is dus een uitgelezen moment om een grote en dikke vaas met bloemen aan te bieden! Vooral de vorm van de vaas is belangrijk: smal onderaan en breed in de hoogte…

08/03/2016 - De Clercq Marie-Noëlle (eng)

De krijtlijnen van de nieuwe Investors in People-Standaard: duurzame hoge performantie via de medewerkers

In 2016 lanceert Investors in People het nieuwe framework, Generation VI, ook in België. Voor al wie bezig is met organisatieontwikkeling en people management is dat een ideale gelegenheid om de eigen organisatie onder de loep te nemen. Maak hieronder alvast kennis met de uitgangspunten.

20/01/2016 - Engels Pascal

Met situationeel leiderschap naar succesvolle managers

Uit een studie over succesvolle managers bij Google blijkt dat de kenmerken van die managers perfect in lijn liggen met de principes van “Situationeel Leidinggeven”.

01/12/2015 - De Rycke Kathleen

Het intense leertraject van een leidinggevende bij de Socialistische Mutualiteiten

“Mijn baas weet niet waar ik mee bezig ben.” Het is een klacht die onder vrienden vaak naar boven komt. Spijtig, want sterke leidinggevenden maken in een organisatie echt het verschil. Heel wat competenties zijn trouwens aan te leren, dat bewijst de getuigenis van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. Dat vond bij Amelior een sterke partner voor zijn opleidingen voor leidinggevenden.

12/10/2015 - Edelynck Frank

Twee wegen naar betere eerstelijns leidinggevenden

Uit gesprekken met onze klanten blijkt dat zo'n 90 percent van hen problemen heeft met de effectiviteit van het leidinggeven op de werkvloer. Wij reiken u twee pistes aan om die effeciviteit te verhogen. Beide zijn gebaseerd op de aloude wijsheid van Confucius: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik weet, ik doe en ik onthoud.”

02/03/2015 - Devos Paul

Hoe teams dynamiseren?

Van een team een topteam maken is geen sinecure. Het vraagt inzichten en tijd. Het vraagt betrokkenheid van de leidinggevende met het team en vice versa. Maar ook onderlinge betrokkenheid van de teamleden. Via deze leidraad tonen we u de weg naar goed geoliede teams.

15/10/2014 - De Rycke Kathleen

Leidinggeven in een veranderende omgeving

Via een leertraject van anderhalf jaar heeft het Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten (NVSM) de competenties van een eerste groep van leidinggevenden aangescherpt. Amelior zorgde voor begeleiding bij en uitvoering van het traject.

15/09/2014 - Edelynck Frank

Vooruitgang boeken met mensen

Het wegwerken van problemen op vlak van communicatie en samenwerking lukt zelden met de klassieke aanpak. Die is eerder geschikt voor ‘technische' problemen. Oplossingsgericht werken levert betere resultaten op.

02/06/2014 - Lievens Philip

Langzaam opbranden

Burn-out komt niet uit de lucht gevallen. Het is een langzaam en sluipend proces.

02/06/2014 - De Rycke Kathleen

Geweldloze communicatie

Er is al zoveel inkt gevloeid over het thema communicatie dat mensen misschien denken dat hierover niets nieuws meer te ontdekken valt. Ook persoonlijk vond ik dat in het communicatielandschap vaak dezelfde thema's opdoken. In de meeste boeken/trainingen ging het steeds over de kunst van het vragen stellen, het actief luisteren naar je gesprekspartner, empathisch reageren op anderen, … Deze technieken blijven uiteraard belangrijk en waardevol, maar ik bleef wat op mijn honger zitten in mijn zoektocht naar meer en anders.

05/03/2014 - Claes Ilse 3 Geweldloze communicatie

LIFO®: herken je troeven, speel ze uit

De beproefde LIFO®-methodiek laat toe persoonlijke gedragsstijlen te herkennen en verder te bouwen op sterke punten. Het is een toolbox voor effectiever leidinggeven, communiceren, onderhandelen, teambuilden, rekruteren, verkopen, coachen, time management, creatief denken, talent ontwikkelen enz.

05/03/2014 - Amelior

Gezonde medewerkers, gezonde organisatie

Integraal GezondheidsManagement (IGM) vormt een strategisch belangrijk onderdeel van het welzijnsbeleid van een organisatie. De doelstelling is uiteraard de integrale gezondheid van de medewerkers. En die gezondheid werkt ook kostenbesparend voor de organisatie.

08/01/2014 - De Rycke Kathleen

Tips voor succesvol veranderen in het onderwijs

Als er één sector is waar veranderingen hoogtij vieren, dan is het wel het onderwijs. Denken we maar aan de onderwijshervorming, nieuwe studiemethodes, inspelen op maatschappelijke problematieken, sociale gelijkheid, digitalisering enz. De grote vraag is hoe we het best met veranderingen omgaan in scholen.

10/12/2013 - De Clercq Marie-Noëlle (Leiding Afstand)

De hele groep betrokken

Iedereen zal het al wel eens meegemaakt hebben. Je hebt een bedrijfsevenement, een teamdag, een focusgroep, een vergadering of een samenkomst waar je meer en betere betrokkenheid wenst dan in het verleden. Je wil dat het thema waarover je samenzit achteraf gedragen worden door de hele groep.

10/12/2013 - Engels Pascal

Wienerberger : Ontwikkelingsgericht competentiebeleid

Sedert drie jaar loopt bij Wienerberger een door Amelior begeleid competentieontwikkelingsproject. In een jaarlijkse dialoog tussen ploegleider en ploegleden wordt waardering gegeven voor wat werd bereikt, en worden ontwikkelingspunten vooropgesteld die moeten zorgen voor een beter verloop van de werkzaamheden én beantwoorden aan de aspiraties van de arbeider.

10/10/2013 - Edelynck Frank

Situational Leadership® 3.0 voor leiderschap in tijden van verandering

‘Situational Leadership' van Hersey & Blanchard domineert al meer dan 35 jaar wereldwijd de leiderschapstrainingen. Het model bestaat al heel lang en was het eerste dat in de bedrijfswereld echt bekend raakte. De nieuwste versie biedt een antwoord op de uitdagingen van vandaag.

10/10/2013 - Amelior

Job crafting geeft zin aan je werk

We moeten met zijn allen steeds langer werken. Zin geven aan dat werk en ervoor zorgen dat we ons werk met de nodige dosis ‘goesting' doen wordt dus een belangrijke uitdaging. Met job crafting maak je van je opdracht een job die zo goed mogelijk bij je past.

10/10/2013 - Engels Pascal

Veranderen: risico's?

Wanneer men het woord ‘verandering' hoort is onze eerste reactie toch altijd even reageren. Dit kan ofwel zijn: “oei?” of “oh neen!” of net “oef, eindelijk!”

26/06/2013 - De Clercq Marie-Noëlle (Leiding Afstand)

Investeren in opleiding is verplicht!

Sedert enkele jaren zijn organisaties verplicht om op het eind van het jaar in hun sociale balans aan te geven hoeveel percent van de loonmassa naar initiatieven voor leren en ontwikkelen is gegaan. Wettelijk zijn organisaties verplicht minimum 1.9 % daaraan te besteden. Een mooi voorbeeld van hoe KMO's daar mee omgaan is drukkerij Etivoet uit Deinze.

21/03/2013 - Engels Pascal

Het Nieuwe Werken

Organisaties die Het Nieuwe Werken (HNW) hebben ingevoerd verdienen alle lof. Het gaat immers om een ingrijpende verandering die een zorgvuldig veranderingsmanagement en een grote portie sociale innovatie vergt.

08/03/2013 - De Clercq Marie-Noëlle (eng)

Gevraagd: efficiënt beheer van schaarse middelen tegen kansarmoede

De laatste jaren zien we een belangrijke tendens tot nauwere samenwerking tussen gemeenten en OCMW's. Vorig jaar poogde de wetgever deze tendens te vertalen in een nieuw/gewijzigd gemeente- en OCMW-decreet. Maar bieden deze decreten daadwerkelijk meer garanties tot een beter coherent lokaal sociaal beleid en een betere dienstverlening aan de burger?

08/03/2013 - Deloddere Myriam