Is uw team klaar voor feedback? - 3 cruciale vragen

december 2018

feedback geven  - Amelior

Feedback geven- het lijkt een gemakkelijke oplossing voor vele problemen op het werk. People Managers willen daarom graag een training ‘feedback geven’ organiseren. Dat kan natuurlijk. Maar zal die cursus hun probleem oplossen? Is het dat waar ze op dat moment op zoek naar zijn? Heel dikwijls is het team of de organisatie nog niet klaar om de sprong naar ‘hoe feedback geven’ te maken.

Stel uzelf eerst deze drie cruciale vragen.

1. Wat wilt u bereiken met ‘meer feedback geven aan elkaar’?

Deze vraag is belangrijk omdat feedback niet het doel op zich is, maar een middel om ergens te geraken. Sommige teams willen vooral beter leren uit fouten, andere willen elkaars persoonlijke groei durven stimuleren en nog andere zijn  op zoek naar meer vertrouwen tussen de medewerkers.

Welke verandering u beoogt via feedback doet er dus echt wel toe om te beslissen of de focus op feedback wel terecht is. Maak voor uzelf concreet wat u meer wil zien van uw team door middel van feedback.2. Is mijn team er klaar voor?

Een absolute voorwaarde voor het vlot geven en ontvangen van zowel positieve als negatieve feedback is voldoende veiligheid en vertrouwen in het team. Een team waarin de teamleden elkaar zelfs niet aanspreken om elkaar ’s morgens te begroeten, zal moeilijk de brug kunnen maken naar geven van feedback. Bekijk dus goed hoe mensen nu al met elkaar omgaan, hoe open de communicatie is. Dit zorgt voor een basis die het uitwisselen van feedback niet bedreigend maakt.3. Welke feedbackprocessen hebben we nu al en werken ze?

Als er in uw team nog geen cultuur is om spontane feedback te geven, zijn er soms misschien wel al andere vormen van feedback aanwezig. Denk aan jaarlijkse evaluaties, bilaterale 1-1 gesprekken, 360° assessments, … In de groei naar meer feedback en open communicatie, is het belangrijk deze bestaande feedbacksystemen onder de loep te nemen. Stel u de vraag: helpen deze ons in ons doel (zie vraag 1), wat is het effect ervan? Wat is de impact op onze medewerkers en ons team? Waaraan moeten we ons houden?

Is het effect van jullie evaluatiecyclus bijvoorbeeld niet wat u er van verwacht, maak dat bespreekbaar. Ga in dialoog met medewerkers en bespreek welke aanpassingen een groter effect en positiever resultaat kunnen teweeg brengen. Heilige huisjes zoals evaluatiegesprekken die veel tijd en dus geld kosten, hebben af en toe een ‘redesign’ of make-over nodig.


Bent u op zoek naar meer handvaten rond feedback geven en hoe dit best te implementeren. Annelies Wybo leert u hoe de dingen aanpakken zodat er niets onuitgesproken blijft en de communicatie ideaal verloopt. 

Lees meer over de training 'Feedbackcultuur in mijn team/organisatie installeren'. 

Annelies Wybo is als adviseur gebeten door teams. Ze is al jaren aan de slag rond dit thema. Teams aanzetten tot goede en cruciale gesprekken, die zaken positief in beweging brengen, is haar einddoel.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.