Eerste HR-award

november 2006

De eerste HR-award van Amelior ging naar een eindwerk over management en communicatie in ziekenhuizen tijdens fusies. Met de award wil Amelior jonge starters in het personeelsvak een hart onder de riem steken en de aandacht voor de medewerker in de organisatie stimuleren.

Lovende woorden van John Hendriks, manager/consultant van Amelior, voor het eindwerk van Sofie Moeyaert, die ook een boekenbon ter waarde van 200 euro in ontvangst mocht nemen.

De laureate, Sofie Moeyaert van Katho/Ipsoc, sloot met haar eindwerk nauw aan bij de actualiteit. De laatste jaren zijn er veel ziekenhuizen gefusioneerd om tegemoet te komen aan de trend van schaalvergroting. Organisaties staan voor de uitdaging niet alleen groter te worden, maar ook tegelijkertijd dichter bij de cliënt te staan.
In deze organisaties is het dan ook nodig om het management aan te passen aan de veranderende organisatie. Dat veranderen loopt in verschillende fases: van de bewustwording naar de oriëntering over de uitvoering naar de consolidatie. Tijdens elk van deze fases dient het management zich aan te passen om de verandering in goede banen te leiden.
De verandering kan echter niet goed verlopen zonder dat die ook op een gepaste wijze wordt gecommuniceerd met alle betrokken partijen. In het eindwerk wijst Sofie Moeyaert er dan ook op hoe belangrijk het is dat die communicatie niet alleen een uitwisselen van informatie is vanuit het management. De communicatie draagt ook bij tot verbondenheid binnen de organisatie en is dus meer dan het geven van informatie.
De personeelswerker kan een belangrijke rol spelen in het management en communiceren van de veranderingen. Hij kan de verschillende personeelstechnieken (personeelsinstroom, performantiemanagement, personeelsadministratie, personeelsontwikkeling en personeelsuitstroom) aanpassen aan de veranderende organisatie en er mee helpen over waken dat het personeelsbestand aangepast blijft aan de (nieuwe) noden van de organisatie.

Leerpunt

Om tot een verantwoorde keuze te komen tussen de vier genomineerden hanteerde de jury vier criteria: publiceerbaarheid, het aansluiten op het Amelior-werkgebied, de algemene waarde van het onderwerp en de uitwerking en, last but not least, hetgeen de student zelf heeft bijgeleerd. Manager/consultant John Hendriks: "Wat ons voornamelijk getroffen heeft is het leerpunt van Sofie zelf, namelijk 'veranderen is een constante'. Het is fantastisch dat iemand die nog maar aan het begin staat van een loopbaan tot deze vaststelling komt. Haar eindpunt kadert ook perfect in wat onze grote HRM-voorman, Ulrich, als een van de vier werkvelden voor de moderne HRM-verantwoordelijke ziet: change."
Volgens de jury verdiende ook het eindwerk van Lindsy Decaesteker, 'Verlofregeling 2006 AZ Groeninge' een eervolle vermelding. John Hendriks: "Zij heeft met dit eindwerk aangetoond hoe belangrijk het basispersoneelswerk is en blijft. De sociaal-rechtelijke kant, de kant van de rechtszekerheid, blijft het minimumplatform voor medewerkersmotivatie, want het is de eerste bekommernis van de werknemer. Met het behandelen van dit niet zo 'flahy' thema heeft Lindsy onderstreept hoe belangrijk de gewone dingen zijn."

De laureate, Sofie Moeyaert van Katho/Ipsoc, sloot met haar eindwerk nauw aan bij de actualiteit. De laatste jaren zijn er veel ziekenhuizen gefusioneerd om tegemoet te komen aan de trend van schaalvergroting. Organisaties staan voor de uitdaging niet alleen groter te worden, maar ook tegelijkertijd dichter bij de cliënt te staan.
In deze organisaties is het dan ook nodig om het management aan te passen aan de veranderende organisatie. Dat veranderen loopt in verschillende fases: van de bewustwording naar de oriëntering over de uitvoering naar de consolidatie. Tijdens elk van deze fases dient het management zich aan te passen om de verandering in goede banen te leiden.
De verandering kan echter niet goed verlopen zonder dat die ook op een gepaste wijze wordt gecommuniceerd met alle betrokken partijen. In het eindwerk wijst Sofie Moeyaert er dan ook op hoe belangrijk het is dat die communicatie niet alleen een uitwisselen van informatie is vanuit het management. De communicatie draagt ook bij tot verbondenheid binnen de organisatie en is dus meer dan het geven van informatie.
De personeelswerker kan een belangrijke rol spelen in het management en communiceren van de veranderingen. Hij kan de verschillende personeelstechnieken (personeelsinstroom, performantiemanagement, personeelsadministratie, personeelsontwikkeling en personeelsuitstroom) aanpassen aan de veranderende organisatie en er mee helpen over waken dat het personeelsbestand aangepast blijft aan de (nieuwe) noden van de organisatie.

Leerpunt

Om tot een verantwoorde keuze te komen tussen de vier genomineerden hanteerde de jury vier criteria: publiceerbaarheid, het aansluiten op het Amelior-werkgebied, de algemene waarde van het onderwerp en de uitwerking en, last but not least, hetgeen de student zelf heeft bijgeleerd. Manager/consultant John Hendriks: "Wat ons voornamelijk getroffen heeft is het leerpunt van Sofie zelf, namelijk 'veranderen is een constante'. Het is fantastisch dat iemand die nog maar aan het begin staat van een loopbaan tot deze vaststelling komt. Haar eindpunt kadert ook perfect in wat onze grote HRM-voorman, Ulrich, als een van de vier werkvelden voor de moderne HRM-verantwoordelijke ziet: change."
Volgens de jury verdiende ook het eindwerk van Lindsy Decaesteker, 'Verlofregeling 2006 AZ Groeninge' een eervolle vermelding. John Hendriks: "Zij heeft met dit eindwerk aangetoond hoe belangrijk het basispersoneelswerk is en blijft. De sociaal-rechtelijke kant, de kant van de rechtszekerheid, blijft het minimumplatform voor medewerkersmotivatie, want het is de eerste bekommernis van de werknemer. Met het behandelen van dit niet zo 'flahy' thema heeft Lindsy onderstreept hoe belangrijk de gewone dingen zijn."