Het intense leertraject van een leidinggevende bij de Socialistische Mutualiteiten

oktober 2015

“Mijn baas weet niet waar ik mee bezig ben.” Het is een klacht die onder vrienden vaak naar boven komt. Spijtig, want sterke leidinggevenden maken in een organisatie echt het verschil. Heel wat competenties zijn trouwens aan te leren, dat bewijst de getuigenis van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. Dat vond bij Amelior een sterke partner voor zijn opleidingen voor leidinggevenden.

“We hebben zeker bekwame leidinggevenden”, vertelt Wouter Robijn, stafmedewerker Talent en Ontwikkeling bij het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. “Maar de organisatie verandert, onder meer door wetgeving en financiële druk, en leden stellen complexere vragen dan tien jaar geleden. Leidinggevenden willen we wapenen om in die context hun rol optimaal te vervullen.”

Daarvoor zocht het NVSM steun bij een externe organisatie. Amelior had de beste troeven in handen. Lizzy Konings, verantwoordelijke Vorming en Selectie: “We waren op zoek naar een organisatie die een brede waaier van workshops kon aanbieden. Die zijn in ons opleidingslandschap heel schaars. Of je komt bij die ‘onpersoonlijke' mastodonten terecht. We wilden meer aandacht voor de sterke en verbeterpunten van de medewerkers, meer maatwerk dus.”

Vooraf: deelnemers vullen 360°-vragenlijst in

Van het diensthoofd IT tot een regioverantwoordelijke die tien lokale kantoren onder zijn hoede heeft. Alle leidinggevenden die een team van drie à tien personen aanstuurden, kwamen in aanmerking voor het traject.

Vooraf schreef het NVSM een gedetailleerde analyse neer van wat het van een leidinggevende precies verwacht. Competenties werden omgezet in gedragsindicatoren, zodat het later kon meten hoe ver de medewerkers stonden.

Ter voorbereiding van het traject liet Amelior de 48 deelnemers, hun medewerkers, hun collega's en hun verantwoordelijken een 360°-vragenlijst invullen. Ook de interne opleidingshistoriek, de persoonlijkheidsvragenlijst en gesprekken in het kader van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan nam de opleidingsorganisatie onder de loep. Om nog meer voeling met de bedrijfscultuur te krijgen, volgde een focusgroep, waarin Amelior rond de tafel ging met enkele representatieve mensen van NVSM.

Het traject: 18 maanden, 5 cruciale onderdelen

“Op basis van al die input ontwierpen we een collectief opleidingstraject. Daarnaast voorzagen we individuele coachingsgesprekken. Het hele traject omvatte een mix van ontwikkelacties zoals workshops, coachinggesprekken, intervisies, terugkoppeling …. Door de vele gesprekken hebben de cursisten zichzelf beter leren kennen en kregen ze inzicht in hoe anderen hen percipiëren.”

  1. Op de eerste dag van het traject kreeg iedereen een TDI-test (Type Dynamics Indicator). Die verduidelijkte de persoonlijkheidstypologie van de deelnemers.
  2. Hamvraag op dag twee: hoe vertalen de leidinggevenden de organisatiestrategie naar hun eigen dienst? De strategiedag bevatte ook een luik rond het gebruik van de balanced scorecard.
  3. Tijdens de workshops van telkens een halve dag werkten de leidinggevenden en de coaches van Amelior rond een vijftiental thema's zoals delegeren, interne communicatie, conflicthantering, kennisoverdracht, feedback geven, ontwikkelingsplannen maken enz. Via mail kregen de deelnemers op voorhand informatie doorgestuurd. Om de workshops zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk, vroegen de coaches om vooraf cases door te sturen, iets wat goed opgevolgd is.
  4. Naast de workshops vonden ook intervisies plaats. Onderwerpen die niet aan bod konden komen, kaartten de collega's van HR intern en individueel aan. Bijkomende info konden de deelnemers vinden via het intranet.
  5. “Op het einde van elke workshop vroegen we de deelnemers het geleerde in de praktijk toe te passen, het persoonlijk ontwikkelingsdocument verder aan te vullen en terug te koppelen naar de interne coach.”

Na afloop: ROEM-gesprek

Na de workshops volgden een 360°-evaluatie en een ROEM-gesprek (Return On Expectations Measurement) met de deelnemer en zijn rechtstreekse hiërarchische overste. Wouter Robijn: “We wilden weten wat goed en minder goed gelopen was, zodat we bij een volgend traject aanpassingen konden doorvoeren. De eindbalans is zeker positief. Toen we het leertraject voorstelden, kregen we van sommigen te horen ‘Is dat nu echt nodig?' Naar het einde was er helemaal geen weerstand meer, integendeel. Dan kregen we van de sceptici de vraag of er een vervolg kwam. We vonden ook meer dan voldoende kandidaten om een nieuw traject op te starten. Dat enthousiasme toont dat de opleiding zeer zinvol is.”

NVSM = Bond Moyson en De Voorzorg

Het Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten groepeert de verschillende provinciale socialistische ziekenfondsen van ons land, in Oost- en West-Vlaanderen bekend als Bond Moyson, in Antwerpen en Limburg als De Voorzorg. In de Brusselse hoofdzetel zitten de ondersteunende stafdiensten als IT, HR enz. In totaal telt het NVSM 12.000 medewerkers. Een aanzienlijk deel daarvan is betrokken bij de organisatie van de verplichte ziekteverzekering, zeg maar de kernactiviteit van de mutualiteit. Andere activiteiten zijn thuishulp, poetsdiensten, revalidatiecentra, uitleenpunten voor ziekenhuisbedden, krukken enz.

Maatwerk nodig?

Voelt u als organisatie ook de nood aan een verdere ontwikkeling van bepaalde ‘skills' van uw leidinggevenden? En vindt u niet meteen een open opleiding die aan uw specifikeke behoeften beantwoordt? Neem dan zeker contact op met Amelior via info@amelior.be