Met situationeel leiderschap naar succesvolle managers

december 2015

Uit een studie over succesvolle managers bij Google blijkt dat de kenmerken van die managers perfect in lijn liggen met de principes van “Situationeel Leidinggeven”.

Leidinggeven betekent invloed uitoefenen om mensen mee te krijgen. Zowel medewerkers, collega's, als N+1's en N+2's. Uiteraard moet dat leidinggeven zo efficiënt mogelijk gebeuren en leiden tot motivatie.

Het correct inschatten van de maturiteit van mensen voor bepaalde opdrachten staat daarbij centraal. Een succesvolle leider past zijn stijl van leidinggeven en zijn communicatie aan dat maturiteitsniveau aan. Dat is de essentie van Situationeel Leidinggeven.

Actueler dan ooit

Generatie Y verwacht, meer nog dan andere generaties, dat ze autonoom kunnen werken en dat ze ook kunnen bijleren. Met Situational Leadership® kan iedere leidinggevende dit op een georganiseerde manier realiseren. Met de methodiek kan de leidinggevende de maturiteit van de medewerker objectief benaderen en bespreekbaar maken.

Daardoor responsabiliseert hij die medewerkers en daagt hen uit om te groeien. Het maturiteitsniveau nauwkeurig en onbevooroordeeld inschatten en de eigen stijl daaraan aanpassen is ook cruciaal bij technieken als reversed mentoring en shadow-coaching, voorbeelden van de zogenaamde peer coaching.

Google bevestigt onze stelling

Situational Leadership is een beproefde tool die toelaat een passend antwoord te bieden aan de reële behoeften van het team of het individu. Omdat die behoeften om de haverklap veranderen in onze snel evoluerende en veeleisende maatschappij, is het concept méér dan ooit actueel.

Dat we het bij het rechte eind hebben bevestigt de studie “Eight Habits of Highly Effective Google Managers” van Google. Die studie kwam er omdat de top van het bedrijf tot de conclusie was gekomen dat het beschikken over betere managers belangrijker was voor de toekomst van Google dan de ontwikkeling van nog maar eens een zoekalgoritme of een nieuwe app. Tot na de studie was technische expertise zowat het enige criterium dat het bedrijf hanteerde om managers te benoemen.

Dataverzameling en analyse

De studie werd uitgevoerd door statistici van Google. Zoals het een data-mining gigant betaamt, analyseerde het projectteam evaluatieverslagen, feedback onderzoeken, nominaties voor manager-awards enz. Onderlinge verbanden tussen uitspraken, woorden, lofbetuigingen en klachten werden in kaart gebracht. Zo kwam het team tot acht elementen die van een Google-manager een betere baas maakten.

Wereldschokkend zijn de conclusies van de studie zeker niet. Je kunt je de vraag stellen waarom Google zoveel tijd en geld heeft gespendeerd aan zaken die voor de hand liggen en die voor elk type organisatie gelden. “Inderdaad, het is eerder de rangschikking van de elementen die voor ons een openbaring was”, stelt vicepresident Lasso Bock in een interview met de New York Times. “Verrassend was dat technische expertise op de laatste plaats kwam. Wat medewerkers het belangrijkst vonden was dat managers tijd maken voor persoonlijke gesprekken, problemen helpen oplossen door vragen te stellen in plaats van antwoorden te dicteren en interesse tonen voor het leven en de loopbaan van de werknemers.”

De principes van situationeel leidinggeven komen aan bod in de leiderschapstrainingen die Amelior verzorgt. U kan bij ons terecht voor bedrijfsinterne opleidingstrajecten voor leidinggevenden, of u kan putten uit ons ruim aanbod open trainingen voor leidinggevenden. Neem contact met de auteur voor meer info.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.