De hele groep betrokken

december 2013

Iedereen zal het al wel eens meegemaakt hebben. Je hebt een bedrijfsevenement, een teamdag, een focusgroep, een vergadering of een samenkomst waar je meer en betere betrokkenheid wenst dan in het verleden. Je wil dat het thema waarover je samenzit achteraf gedragen worden door de hele groep.

Iedereen zal het al wel eens meegemaakt hebben. Je hebt een bedrijfsevenement, een teamdag, een focusgroep, een vergadering of een samenkomst waar je meer en betere betrokkenheid wenst dan in het verleden. Je wil dat het thema waarover je samenzit achteraf gedragen worden door de hele groep.

Co-creatie

Organisaties moeten presteren. Presteren om op de korte termijn continuïteit en liefst opbrengst (financieel of maatschappelijk) te garanderen. Tegelijkertijd willen organisaties verbeteren. Verbeteren of ontwikkelen om ook in de toekomst continuïteit te garanderen.
Om organisatieplannen te ontwikkelen en uit te voeren is de participatie van collega's en/of medewerkers van levensbelang. Mensen enkel top-down sturen werkt niet meer, omdat daardoor de interne motivatie ontbreekt. Alles loslaten gaat dan weer te ver.
De oplossing ligt, zoals zo vaak, in het midden. Door op gerichte momenten, over doelbewuste thema's, co-creatie toe te staan en vervolgens te beslissen. De wijsheid van groepen kan immers erg bruikbaar zijn om tot oplossingen te komen.
Veel van onze hedendaagse organisaties moeten nog leren om co-creatief te werken. De komende generatie werknemers die nu in organisaties aan de slag gaan, verlangen niets anders. De klassieke communicatievormen uit het 'top-down'-leiden, geven te weinig gedragen resultaat.

Participatieve werkvormen

Er zijn door de jaren heen participatieve dialoogvormen ontwikkeld. Sommige zijn eenvoudiger, andere complexer van aard. We gaan even dieper in op Appreciative Inquiry en World Café.
Appreciative Inquiry (AI) is een fundamenteel andere manier van denken over ontwikkeling en verandering van mens en organisatie. Het vertrekt vanuit de positieve (werk)ervaringen van mensen. De energie aanboren bij de mens in de organisatie, door het stellen van de juiste vraag, leidt in de praktijk meestal tot aangename verrassingen. Een goede vraag verandert het denken in termen van problemen naar denken in termen van mogelijkheden. Het door persoonlijke betrokkenheid en waarderend onderzoek gecreëerde draagvlak betrekt iedereen in de organisatie bij de vraag wat er veranderen moet en hoe. Door het brede draagvlak kan de gewenste verbetering sneller geïmplementeerd worden, met een duurzaam resultaat op de lange termijn tot gevolg.

World Café

Het World Café is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen tussen grote(re) groepen van mensen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema. Essentieel is de creatie van een informele sfeer. De groep wordt opgesplitst in kleinere groepjes die het gekozen onderwerp bespreken aan zogenaamde ‘cafétafels'. De samenstelling per gesprekstafel wisselt, omdat men in een aantal korte conversatierondes telkens doorschuift naar een ander groepje. Er blijft steeds één persoon aan de tafel zitten als gastheer. Hierdoor ontstaan snelle informatie-uitwisseling en kennisdeling. Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd. Op het einde van het proces verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.