Job crafting geeft zin aan je werk

oktober 2013

We moeten met zijn allen steeds langer werken. Zin geven aan dat werk en ervoor zorgen dat we ons werk met de nodige dosis ‘goesting' doen wordt dus een belangrijke uitdaging. Met job crafting maak je van je opdracht een job die zo goed mogelijk bij je past.

Job crafting is niet nieuw. Reeds een tiental jaar wordt er – vooral dan in de VS – onderzoek naar gedaan. Maar pas nu steekt deze trend ook in ons land de kop op. Logisch, want in deze moeilijke economische tijden kiezen we eerder voor werkzekerheid en zijn we minder geneigd te gaan job-hoppen. Het opwaarderen en sexyer maken van de huidige job is dan ook een welgekomen oplossing.

Leidinggevenden willen uiteraard ook hun medewerkers – zowel jong als oud – aan de slag houden in uitdagende en motiverende jobs. Er wordt van hen steeds meer een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid gevraagd.

Bij de werknemers wordt de schreeuw naar zinvol werk ook steeds luider. De ideale context om medewerkers de mogelijkheid te bieden om zelf actief te sleutelen aan hun baan binnen een afgesproken kader is 'job crafting'. Het laat medewerkers toe zelf hun eigen talenten te gaan managen.

Boetseer je job

Amelior organiseert daarom samen met expert Wim Thielemans een tweedaagse workshop rond dit boeiende thema. “Job crafting zal je opnieuw gemotiveerd je werk laten doen. Je vergroot je energiepeil en je werkplezier door kleine veranderingen in te voeren. Je boetseert als het ware een nieuwe baan uit je huidige”, stelt Wim Thielemans.

Job crafting is dan ook iets heel persoonlijks. “Elke medewerker vertrekt vanuit zichzelf. Wat doe ik graag? Wat motiveert me? Iedereen kan en mag zijn job uitdagender maken. Binnen de met de leidinggevende uitgetekende krijtlijnen heb je de vrijheid om dingen te veranderen.”

Met resultaat. Wetenschappelijk onderzoek leert immers dat mensen gelukkiger worden in hun job en zo ook betere resultaten gaan leveren.

Een pragmatische aanpak

Job crafting start met het maken van een analyse van het huidige takenpakket. Wat moet ik doen en vooral wat doe ik graag en waar haal ik echt energie uit? Met welke collega's klikt het en met welke niet? Ook zaken als het nieuwe werken kunnen een inspiratiebron vormen, naast het even stilstaan bij de eigen visie op de geleverde toegevoegde waarde. Het voeren van een 'job crafting gesprek' kan een belangrijk hulpmiddel zijn om alle vermelde zaken duidelijk in kaart te brengen.

Vervolgens gaan werknemers zelf actief op zoek naar mogelijke kleine aanpassingen binnen hun takenpakket, werkrelaties, werkomgeving of betekenis die zij aan hun werk geven.

Daarmee is job crafting een erg pragmatische en concrete aanpak en geen vage theorie. De aanpassingen liggen in de handen van de werknemer zelf, zonder de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega's te benadelen.