LIFO®: herken je troeven, speel ze uit

maart 2014

De beproefde LIFO®-methodiek laat toe persoonlijke gedragsstijlen te herkennen en verder te bouwen op sterke punten. Het is een toolbox voor effectiever leidinggeven, communiceren, onderhandelen, teambuilden, rekruteren, verkopen, coachen, time management, creatief denken, talent ontwikkelen enz.

Organisaties, groot of klein, bestaan uit mensen. Mensen die men selecteert op basis van vooropgestelde competenties en eigenschappen. Dus zou het op de werkplek altijd koek en ei moeten zijn. Wat is het dan dat het functioneren van zovele organisaties belemmert en leidt tot stress bij medewerkers? Wat zorgt ervoor dat er zo vaak zand blijkt te zitten in deze zorgvuldig opgebouwde raderwerken?

Je kent het volgende waarschijnlijk uit eigen ervaring: zodra een manager, collega of klant een onderwerp benadert op een andere manier dan de jouwe (of omgekeerd) ontstaat er ergernis, frustratie, stress of soms een conflict. Het is van groot belang deze risico's vroeg genoeg te onderkennen en, beter nog, te voorkomen. Want zij staan de realisatie van doelstellingen in de weg. De LIFO®- methode geeft je in korte tijd inzicht in je gedrag en dat van anderen in allerlei situaties, maar ook in je persoonlijke doelen, attitude en gevoelens. Het programma is ontwikkeld in de VS en is gebaseerd op 35 jaar ervaring met wereldwijd meer dan 9.000.000 gebruikers.

De kern van de LIFO®-methode

De LIFO®-filosofie baseert zich op de vaststelling dat ieder individu zich in het leven oriënteert vanuit een aantal normen, waarden en levensdoelen. Hierdoor ontwikkelt elk van ons een persoonlijke gedragsstijl die bepalend is voor de manier van optreden en handelen in interactie en communicatie met anderen.

Via een vragenlijst worden de vier basisgedragsstijlen of gedragsvoorkeuren in kaart gebracht. Ieder individu beschikt over de vier stijlen; de mate waarin het individu over die stijlen beschikt en de combinatie van de stijlen, maakt elke persoon uniek.

Inzicht in je eigen voorkeurstijl leert je je sterke punten optimaal in te zetten. Ook leer je op heel ontspannen wijze hoe de valkuilen van je voorkeurstijl te herkennen.

De zeven 7 bijzonderheden van de LIFO®-methode

 1. Er zijn noch goede noch slechte gedragspatronen. 
 2. Een zwakte is niets anders dan een sterkte waar overdreven gebruik van wordt gemaakt. 
 3. De klemtoon ligt op de variatie in stijlgebruik, niet op het beperken van mensen tot één stijl. 
 4. Wij gedragen ons verschillend al naargelang de omstandigheden gunstig dan wel ongunstig voor ons zijn. 
 5. Er bestaat een onderscheid tussen onze intenties, ons gedrag en het effect daarvan op anderen. 
 6. De LIFO® -vragenlijsten zijn toepasbaar in verschillende rollen of situaties. 
 7. Gedrag wordt beschreven in gewoon taalgebruik.

LIFO® is ondersteunend bij …

 • plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen;
 • ontwikkelen van een stijl van leidinggeven;
 • persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • analyseren en doorbreken van conflicten in organisaties;
 • opheffen van latente spanningen tussen afdelingen;
 • verhogen van de effectiviteit van communicatie binnen teams;
 • herkennen en hanteren van wisselende gedragsstijlen bij onderhandelingen;
 • samenstellen van (directie)teams;
 • ondersteunen van de selectie van nieuwe medewerkers;
 • ontwikkelen van effectieve verkoopstijlen;
 • aanpassen van werk- en takenpakket aan sterke eigenschappen van mensen;
 • werken vanuit sterktes of talentontwikkeling;
 • opsporen en oplossen van storingen in besluitvorming;
 • definiëren van leer- en coachingstijlen;
 • in kaart brengen van de dominerende organisatiecultuur;
 • verbeteren van teamprestaties;
 • loopbaanoriëntatie en –begeleiding;

LIFO®, MBTI, TDI: synergetische systemen

Maar hoe zit het nu met andere methodieken zoals MBTI en TDI, beide gebaseerd op de typologie van Jung? Dit zijn allebei waardevolle instrumenten om persoonlijkheden te analyseren, terwijl de LIFO® methode zich vooral richt op gedragsstijlen en –strategieën.
MBTI en TDI gaan vooral “wie je bent” verkennen terwijl LIFO® zich oriënteert op “wat je doet”. Zowel MBTI als TDI vertrekken net zoals LIFO® vanuit een zelfperceptie. De meerwaarde van LIFO® is dat je kan onderzoeken wat het effect van je gedrag op anderen is en of dit overeenstemt met je bedoeling. Vanuit deze informatie krijg je praktische ontwikkeltips om je gedrag in overeenstemming te brengen met wat je wil bereiken. Dit heeft meer effect en biedt meer voldoening over je inspanningen.
Ons advies is dan ook om MBTI of TDI te gebruiken voor inzicht in persoonlijkheidstypes. LIFO® is dan weer een waardevol instrument voor wie gedragsstijlen in kaart wil brengen en verder wil bouwen op sterktes.
De meerwaarde van LIFO® ligt vooral in zes mogelijke ontwikkelingsstrategieën:

 1. het identificeren en bevestigen van sterke punten. 
 2. Het kapitaliseren en maximaliseren van je sterktes. 
 3. Het temperen en matigen van gedragsexcessen.
 4. Het aanvullen van minder vertrouwd gedrag met sterktes van anderen. 
 5. Het uitbreiden en ontwikkelen van nieuwe gedragspatronen. 
 6. Het overbruggen en aanpassen aan de gedragsstijl van de andere.

Hierdoor werkt LIFO® erg goed bij teamcoaching en –ontwikkeling maar ook bij individuele coaching, persoonlijke effectiviteit en loopbaanoriëntatie. Het biedt een gemeenschappelijk kader en geeft direct inzicht in je eigen handelen, meer bepaald in je intenties, je gedrag en het effect hiervan op anderen. Handige werkboeken en zakkaartjes helpen je meteen om de theorie in praktijk te zetten via concrete actieplannen.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...