45 jaar, de start van de tweede jeugd in organisaties

maart 2016

CAO 104 heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht moet komen voor 45-plussers.Dit is dus een uitgelezen moment om een grote en dikke vaas met bloemen aan te bieden! Vooral de vorm van de vaas is belangrijk: smal onderaan en breed in de hoogte…

Deze vaas stelt onze bevolkingspiramide voor binnen enkele jaren: minder jongeren op de arbeidsmarkt en meer in de leeftijdsgroep boven 50 jaar. Het probleem van de vergrijzing en ontgroening is bekend: wanneer de grote generatie babyboomers de leeftijd van 65 jaar begint te bereiken zullen er onvoldoende jongeren zijn om hun plaats in te nemen. Tegen 2020 zullen er voor elke 10 uitstromers (55-64-jarigen) maar 8 instromers (15-24-jarigen) staan. We gaan dus steeds moeilijker mensen vinden.
In de jaren 70 was dit net het tegenovergestelde. Dan moesten we maatregelen nemen om de jongeren aan de slag te krijgen.

Werkgelegenheidsplan verplicht

De nieuwe CAO 104 stimuleert organisaties om extra aandacht te schenken aan 45plussers om deze zo lang mogelijk aan de slag te houden en/of om ze in dienst te nemen. De CAO is verplicht voor bedrijven boven de 20 werknemers (VTE). Deze organisaties moeten een werkgelegenheidsplan kunnen voorleggen voor 45plus-werknemers.
Opvallend is dat niet alle organisaties daarvan reeds op de hoogte zijn. Vandaar dit artikel. Want eigenlijk is dit toch wel een goede maatregel. Buiten beschouwing gelaten dat de regering je reeds vanaf 45 jaar tot 'oudere werknemers' rekent, zijn er een heleboel voordelen. Het schept opportuniteiten om eens goed na te denken over een leeftijdsbewust personeelsbeleid. We staan er niet bij stil, maar we gaan met z'n allen vermoedelijk moeten werken tot 67 jaar.
Dit betekent dat als we 45 jaar zijn, we halfweg onze loopbaan zijn. We starten dus onze tweede jeugd in het bedrijf. Daarom is het zo belangrijk om op een bewuste manier om te gaan met maatregelen die nodig zijn om allemaal op een gezonde en fijne manier te kunnen werken tot ons pensioen. Voorbeelden van maatregelen zijn ergonomie, investeren in toestellen om rugklachten te voorkomen, flexibele werktijden aangepast aan de noden per leeftijdscategorie, herziening van de jobinhoud in functie van de capaciteiten en behoeften, enzovoort.
Wie hier nog vragen bij heeft of hulp kan gebruiken bij het opstellen van zo'n plan kan gerust beroep doen op Amelior. Contacteer me gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

Marie-Noëlle DE CLERCQ is consultant at Amelior since 2012. Before, she was global operational development coordinator and initiator at Volvo. Coaching and developing people and teams gave her most energy.
That’s why she chose to be a full time trainer/consultant in the field of people management such as social skills, competence management, change management, communication, motivation etc.
Her moto: “Give people wings!”


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.