De competentiemonitor

november 2007

De competentiemonitor is een on-line HR-managementtool ontwikkeld door de voedingsnijverheid. Begeleid door Amelior kunnen ook KMO's er vlot mee aan de slag.

Wil u functiebeschrijvingen opstellen? Bent u van plan om competenties van uw medewerkers te ontwikkelen? Zou u graag inzetbaarheidmatrices van uw werkploegen opstellen? Wenst u aan opleidingsplanning te doen? Droomt u van duidelijke werkinstructies?
Al deze activiteiten kun je onder de noemer ‘competentiebeheer' of ‘competentiemanagement' plaatsen, termen die steeds vaker vallen in bedrijfsmiddens. Het zijn termen die verwijzen naar een alomvattende manier van personeelsbeheer waarbij uitgegaan wordt van wat de medewerkers (moeten) kennen en kunnen om hun job goed uit te voeren. En vaak zijn dat dan vaardigheden, en zelfs attitudes, die niet eenvoudig onder woorden te brengen zijn. Bij kmo's leeft ook de indruk dat competentiebeheer eerder iets is voor het budget van grote ondernemingen. Daardoor zinkt de moed om eraan te beginnen bij heel wat HR-medewerkers al snel in de schoenen.
Nochtans hoeft een systeem van competentiebeheer niet zwaar te wegen op een personeelsdienst, zelfs niet bij kmo's. Het belangrijkste is dat men een goed beeld moet hebben van welk personeelsbeheer men voor zijn bedrijf nodig heeft. Van zodra een onderneming bijvoorbeeld regelmatig nieuwe krachten moet aantrekken,  medewerkers evalueren en opleiden, of werkploegen samenstellen,  kan een of andere vorm van competentiebeheer een oplossing zijn. De juiste inhoud en de juiste vorm van competentiebeheer voor uw onderneming moet dus inderdaad op maat van uw onderneming worden gesneden.
IPV, de vormingstak van de voedingsnijverheid, biedt een dienstverlening die daaraan tegemoet komt. Die bestaat uit een ondersteunend hulpmiddel en de begeleiding om ermee aan de slag te gaan. Het hulpmiddel is de IPV-competentiemonitor. De begeleiding wordt geleverd door de studiedienst van IPV en kan gecombineerd worden met hulp van een consultant. Die laatste kan betaald worden met de adviescheques. Eén van de erkende consultants terzake is Amelior, die met twee adviseurs via proefprojecten kennis en ervaring heeft opgedaan in het gebruik van de competentiemonitor. IPV betaalt tot 3.000 euro terug van de advieskosten.
 
Flexibel systeem
 
De competentiemonitor is een webapplicatie waarin functiebeschrijvingen, zoals de voedingsnijverheid ze gebruikt, worden aangeboden aan bedrijven. Aan de hand van zowel taken als competenties kunnen momenteel de operatorfuncties al beschreven worden.
De competentiemonitor is een zeer flexibel systeem dat opgebouwd wordt door losse elementen (personen, taken, competenties, …), slechts één keer te creëren en te linken aan functies in uw bedrijf. Per competentie kan nog de vormingswijze worden toegevoegd. Input en onderhoud van het systeem zijn beperkt en overzichtelijk gehouden. En de competentiemonitor vergt geen investering…
De belangrijkste voordelen:

  •  U kan beroep doen op bestaande sectorale taak-en competentieomschrijvingen;
  •  Alle inhoud blijft bewaard voor hergebruik;
  •  U kan uw competentiebeheer automatiseren en centraal bewaren;
  •  Er zijn standaardrapporten die kunnen dienen als bewijsmateriaal bij kwaliteitsaudits.


Voorbeelden van resultaten zijn een inzetbaarheidsmatrix voor uw nachtploeg, een opleidingsplan voor uw onderhoudstechnici en een functiebeschrijving van uw productieoperatoren.

www.competentiemonitor.be

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Els Mertens (02/528.89.49, els.mertens@ipv.be), Frédéric Baugniet (02/528.89.51, frederic.baugniet@ipv-ifp.be) of Carl Van Mol (02/528.89.39, carl.van.mol@ipv.be) en bij Amelior bij Pascal Engels (056-232070, pe@amelior.be).

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...