Investeren in opleiding is verplicht!

maart 2013

Sedert enkele jaren zijn organisaties verplicht om op het eind van het jaar in hun sociale balans aan te geven hoeveel percent van de loonmassa naar initiatieven voor leren en ontwikkelen is gegaan. Wettelijk zijn organisaties verplicht minimum 1.9 % daaraan te besteden. Een mooi voorbeeld van hoe KMO's daar mee omgaan is drukkerij Etivoet uit Deinze.

Wie is Etivoet?

Drukkerij Etivoet is vandaag één van de grote marktspelers in de productie van zelfklevende etiketten op rol voor industriële toepassingen. Drukkerij Voet werd opgericht in 1954 en verwierf al snel een stevige reputatie in het drukken van tickets. Na zowat 20 jaar, in 1973, verlegden ze de grenzen naar de markt van zelfklevende etiketten op rol. Etivoet werd hierdoor als drukkerij een begrip. In 2000 haalden ze de ISO 9001 kwaliteitsnorm en sedert enkele jaren heeft ook het BRC-IOP certificaat een plaatsje in de inkomhal van het bedrijf. Vandaag is Etivoet actief in de voedingssector en dranksector, in de chemische industrie (agrochemie, petrochemie en household), de pharmaceutische industrie en de cosmeticasector.

Pragmatische aanpak

Met de beschikbare middelen en op een pragmatische manier probeert de leiding van de organisatie (vader Marc en sedert enige tijd ook zoon Philippe Voet) invulling te geven aan een beleid op vlak van leren en ontwikkelen. Sedert vele jaren worden ze hierin ondersteund door Amelior-consultant Pascal Engels die hen met raad en daad bijstaat.

Een greep uit de opleidingsinspanningen:

  • Na elke klacht wordt met de betrokken medewerker samengezeten en worden een aantal zaken opnieuw bekeken.
  • Drukkers krijgen de kans nieuwe machines aan te leren via on-the-job-training door de leverancier. Etivoet legt meer en meer de nadruk op polyvalentie bij de drukkers.
  • Diverse malen per jaar worden zogeheten kwaliteitscirkels georganiseerd. Daarop komen diverse thema's (nieuwe en heropfrissing) aan bod die bijdragen aan een verhoogd bewustzijn en competentieniveau van de medewerkers.
  • Uit de jaarlijkse evaluatie van alle medewerkers komen specifieke opleidingsbehoeften voor individuele medewerkers.

Gekaderd in strategie

De zaken gebeuren ook niet zomaar maar zijn ingepast in een bredere visie en strategie van Etivoet. Op directieniveau gebeurden immers diverse analyses en SWOT-oefeningen. Om een theoretisch kader te hebben, maakte Etivoet gebruik van de Investors in People-methodologie. Deze plaatste de aanpak van medewerker in een breder kader en legde de perfecte link tussen de organisatiestrategie enerzijds en de strategie voor people management en leren en ontwikkelen anderzijds.

Een inspanning die niet zonder resultaat blijft. In de recent door Trends gepubliceerde ranking naar opleidingsinvesteringen voor de drukkerijen in 2011 prijkt Etivoet op een mooie twintigste plaats.