Gemotiveerde medewerkers, geëngageerde medewerkers.

januari 2017

Gemotiveerde medewerkers, geëngageerde medewerkers.

Meer en meer organisaties willen inspelen op de drijfveren die er voor zorgen dat medewerkers ’s morgens met “goesting” opstaan om te gaan werken.

In een wereld waar ontevreden medewerkers er geen moeite meer mee hebben om de deur van het bedrijf achter zich dicht te trekken, is het nog nooit zo belangrijk geweest om te ontdekken wat mensen bindt en motiveert.

Volgens Daniel Pink, auteur van de New York Times bestseller “Drive”, beschikken we allemaal over krachtige interne drijfveren (intrinsieke motivatoren) die ons sturen in de keuzes die we maken. De sleutel tot succes van organisaties die moet leiden tot een verbeterde loyaliteit, een verhoogde productiviteit en betere prestaties, ligt in het feit of we die interne motivatoren bij medewerkers kunnen identificeren en of we er ook daadwerkelijk mee aan de slag willen en durven gaan."


Drie intrinsieke motivatoren en hoe er mee omgaan

1. Meesterschap

Medewerkers met een drang naar meesterschap willen specialisten zijn, uitstekend opgeleid in hun vakdomein. Continue ontwikkeling en opleiding is voor hen cruciaal.

Organisaties hebben er alle belang bij aan deze medewerkers een heel breed gamma van opleidingsmogelijkheden aan te bieden, gaande van trainingprogramma's, jobverruiming en -uitwisseling tot mentoring en coaching.

2. Autonomie

Medewerkers met een drang naar autonomie moeten empowered worden om succesvol te zijn. Hen de juiste ondersteuning geven, hen vertrouwen schenken en hen aanmoedigen om beslissingen te nemen en extra verantwoordelijkheden te dragen, is cruciaal. Voor hen geen interne deadlines en slechts minimale administratieve taken. Men moet hen aanmoedigen om enkel meetings samen te roepen en deze ook te leiden wanneer zij het nodig achten.

Dat zal hun gevoel van eigenaarschap bevorderen en kan leiden tot beter teamwerk en een hogere productiviteit.

3. Doelen

Voor werknemers die gedreven zijn door doelen en het realiseren van doelstellingen, staat een goed begrip van de ambitie van de organisatie voorop. Inzicht in de bedrijfsvisie is voor een aantal medewerkers een krachtige motivator.

Door werknemers bewuster te maken van de langetermijnvisie en strategie van de onderneming, verhoogt de organisatie de betrokkenheid van de medewerkers en nodigt hen uit om hun persoonlijke doelstellingen en waarden te aligneren met die van hun organisatie.

Intrinsieke motivatoren verhogen de betrokkenheid van de medewerker

 Een jaarlijkse poll door Investors in People International toont aan dat:

  • 24% van de medewerkers hun werkgever liever zien investeren in training en ontwikkeling dan in een loonsverhoging van drie procent.
  • 33% van de medewerkers gemotiveerder zijn om hun job goed te doen als ze een goede relatie hebben met hun leidinggevenden.
  • 60% van de medewerkers vindt dat de visie en de strategie van de organisatie dé redenen zijn waarom ze voor hun huidige werkgever hebben gekozen.

Investors in People - Generation VI
De Standaard voor hoge duurzame performantie door medewerkers

Door het werken met Investors in People laten organisaties zien dat ze een “mensenorganisatie” zijn waar mensen centraal staan in de opvattingen over succesvol samenwerken met een permanente en gelijktijdige ontwikkeling van mens en organisatie.

Vanuit de benadering van “High Performance” kunnen organisaties zich ontwikkelen en doorgroeien in belangrijke waarden als kennis, innovatie, kwaliteit, financiële gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid.

De negen onderliggende indicatoren dragen bij tot een groter engagement. Medewerkers zijn competenter, meer betrokken en gemotiveerder om gekende en aanvaarde doelstellingen (organisatie, team en individu) te bereiken.

De IIP Standaard biedt een methodiek en totaalaanpak voor organisatie-ontwikkeling en -verbetering met een focus op de ambities en doelstellingen van de organisatie en van de medewerkers. IIP is een management benadering die zakelijke doelstellingen en excellente prestaties verbindt met people management (met een focus op leiderschap, engagement en ontwikkeling). IIP gaat veel verder dan personeelstevredenheid. Het gaat om een duidelijke richting van de organisatie, een duidelijke rol voor iedereen en over competente, betrokken en gemotiveerde leidinggevenden en medewerkers.

Met dank aan Melissa Farrington, IIP National Team

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs