Stad Kortrijk behaalt als eerste openbaar bestuur het zilveren label van Investors in People

oktober 2017


(Stad Kortrijk: persbericht dd 18 oktober 2017)

 

In september 2017 kregen alle medewerkers van de stad de kans om in een vragenlijst hun mening te geven over hun werkgever. De vragen peilden naar hoe we in onze organisatie omgaan met leiderschap, mensen ondersteunen en ontwikkelen en continu verbeteren.

65% van de medewerkers hebben de enquête online of op papier ingevuld, tussen 1 en 19 september 2017. Dit was voldoende om een representatief resultaat te bekomen. Daarnaast werden 51 medewerkers uitgenodigd voor een interview met de vertegenwoordiger van Investors in People.

De stad behaalt globaal een Zilveren label. Maar Investors in People formuleert natuurlijk ook enkele aandachtspunten die zullen leiden tot een actieplan. Investors in People zal in 2018 en 2019 opnieuw langskomen om dit actieplan op te volgen, samen met het managementteam. In 2020 volgt dan een nieuwe bevraging van de stadsmedewerkers. Arne Vandendriessche, schepen van Mensen en Gebouwen: “Stad Kortrijk is de allereerste stad en bovendien slechts de 6e organisatie van België die het zilveren IiP label in ontvangst mag nemen. Dit label bevestigt het vele talent van onze medewerkers die zich dagdagelijks met passie en goesting inzetten voor onze stad. Investors in People gebruikt een wetenschappelijke benadering om de betrokkenheid en intrinsieke motivatie van onze medewerkers te evalueren en stelt concrete acties voor om hun tevredenheid te verhogen.”

Geert Hillaert, stadssecretaris: “We zitten in een heel competitieve arbeidsmarktomgeving, ook wij ondervinden de war on talent. Het IiP-label ondersteunt ons bij het uittekenen van een personeelsbeleid waardoor de stad zich kan tonen als aantrekkelijke werkgever waar medewerkers kansen krijgen om hun ding te doen en zichzelf te ontwikkelen.”

Meer info: Arne Vandendriessche, schepen van Mensen en Gebouwen, 0478 34 78 32