Amelior blog betreffende Sectoren

Een nieuwe versie voor ISO 17025 onderweg!

ISO 17025 is nu 9 jaar oud en de oudste norm in de ISO 17000-serie, alle andere zijn al herzien.

08/12/2014 - Devos Paul

Evolutie in accreditatie voor laboratoria

Meer en meer bedrijfsinterne labo’s moeten geaccrediteerd zijn. De revisie van ISO 17025 is gestart!

06/12/2014 - Devos Paul

Allesomvattende totaalopleiding voor de voedingssector

Expert in Food Safety Management Systems is zeker niet zomaar de zoveelste ‘voedingsopleiding', want ze reikt alle mogelijke kennis aan, nodig om een antwoord te bieden aan de talrijke eisen die aan de sector worden gesteld.

19/04/2012 - Amelior

Lean in het Jan Yperman ziekenhuis

In het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper bouwen de kwaliteitsverantwoordelijken voort op de projecten rond patiëntenveiligheid om nu ook de efficiëntie en de kwaliteit van andere processen te verbeteren.

04/01/2012 - Ooms Peter

ISO 22000: de norm voor voedselveiligheid

De ISO 22000 norm past de ISO 9001-principes toe op HACCP.

01/09/2011 - Devos Paul

Omniform : Snel en wel

De groeistrategie van verpakkingsproducent Omniform is gebaseerd op het snel inspelen op de vraag van de klant. Maar op kwaliteitsvlak zijn die klanten zeer veeleisend. Vandaar dat het bedrijf, begeleid door Amelior, voor twee certificaten ging: ISO 9001 en BRC/IoP.

21/04/2011 - Edelynck Frank

Procesbeheersing via Layered Process Audits

De systematiek van Layered Process Audits kan ervoor zorgen dat de belangrijkste en meest risicovolle processen in uw organisatie beter opgevolgd en daardoor ook continu verbeterd worden.

21/04/2011 - Snauwaert Lieven (werkinstr.)

AS 9100: hoge risico's, strenge eisen

Al sedert 1997 bestaat er een variant van de ISO 9001-vereisten voor bedrijven uit de sector van lucht- en ruimtevaart of defensie. We hebben het hier zowel over productiebedrijven als over bedrijven die actief zijn in het onderhoud van de betreffende producten, subsystemen of onderdelen.

20/04/2011 - Demeulenaere Ivo

“We willen de beste zijn …”

Via een wereldwijd opleidingsprogramma wil de groep SSP van al zijn medewerkers Food Travel Experts maken. Amelior verzorgde de training van de Belgische en Nederlandse geranten van de SSP-verkoopspunten, zodat zij nu de prestaties van hun medewerkers op het vlak van service en verkoop kunnen verbeteren.

14/03/2011 - Edelynck Frank

OHSAS 18001 voor de Nationale Bank

Dankzij een intensieve begeleiding door Amelior slaagde de drukkerij van de Nationale Bank van België (NBB) erin om het OHSAS 18001-certificaat voor een OHS*-managementsysteem te halen. *OHS: Occupational Health & Safety of Welzijn op het Werk

24/01/2011 - Edelynck Frank

Wat kunnen we doen, wat willen we doen?

Ook hogescholen moeten zich nu in de markt profileren en positioneren. Vandaar de strategische oefening die de Plantijn Hogeschool onder begeleiding van Amelior uitvoerde.

24/01/2011 - Edelynck Frank

Groeiende kwaliteit in de zorgsector

Kwaliteitsdenken is al lang niet meer het exclusief domein van profit en B2B bedrijven. Neem nu bijvoorbeeld de zorgsector. Vanuit een rijke ervaring kan Amelior ziekenhuizen ondersteunen bij het realiseren van een kwaliteitsdoorbraak.

15/09/2010 - Demeulenaere Ivo

Gecombineerd veiligheids- en milieusysteem voor natuurdomein Het Leen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen mag inzake certificatie in de overheidssector een unicum op zijn naam schrijven. Een van de afdelingen, natuurdomein Het Leen, haalde na een gecombineerde audit door DNV zowel het OHSAS 18001- als het ISO 14001-certificaat. Amelior-consultants  zorgden voor begeleiding en opleiding tijdens het voorbereidingsproces.

28/01/2010 - Huyghe Christine

Vernieuwde automobielnorm: ISO/TS 16949:2009

Echt fundamenteel is de ISO/TS niet veranderd. Maar let wel, ook de kleinere veranderingen en aanpassingen hebben hun gevolgen.

15/09/2009 - Snauwaert Lieven (werkinstr.)

Afvalverwerker IMOG haalt tegelijkertijd ISO 9001 en ISO 14001

Door zichzelf een deadline op te leggen, door het systeem bottom-up te laten groeien en door de nauwe betrokkenheid van de medewerkers slaagde Imog erin op pakweg een jaar tijd tegelijk de milieu- en kwaliteitscertificaten van ISO te halen. Eerdere pogingen waren verzand.

18/08/2009 - Edelynck Frank

NMBS : Gestructureerde veiligheidsaanpak met OHSAS

Alle tractiewerkplaatsen (TW's) van de NMBS implementeren op eigen tempo het veiligheidsmanagementsysteem OHSAS 18001. TW Merelbeke heeft de certificatieaudit al met succes doorstaan, wat lang niet wil zeggen dat het eindpunt bereikt is. Het verder sleutelen aan het veiligheidsbewustzijn zal nog jaren vergen. Gras groeit immers niet door eraan te trekken.

17/08/2009 - Edelynck Frank

FAVV haalt ISO 9001

Voorbeelden van overheidsinstellingen die bereid zijn zichzelf het veelomvattend procesmodel voor kwaliteitsmanagement op te leggen teneinde het ISO 9001 certificaat te behalen zijn schaars. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is echter van oordeel dat het waken over de kwaliteit van ons voedsel op zijn beurt aan strikte kwaliteitsnormen moet voldoen.

09/01/2009 - Honnay Marc

Citrique Belge: Invallers met een meerwaarde

Net toen citroenzuurproducent Citrique Belge voor hercertificatieaudits stond voor ISO 9001, ISO 14001 en GMP+dierenvoeder, verliet de kwaliteitsverantwoordelijke het bedrijf. Amelior zorgde via interim management voor een vlekkeloze afloop van de certificaties. Bovendien werden leveranciersaudits uitgevoerd, interne auditoren getraind, de nieuwe QA engineer mee op de sporen gezet en tussendoor ook nog verbeterpunten aangereikt.  

12/12/2007 - Edelynck Frank

VITO haalt ISO 14001

Begeleid door Amelior slaagde onderzoeksorganisatie VITO uit Mol erin binnen de vooropgestelde termijn het milieucertificaat ISO 14001 te halen. Belangrijke verbeteringspunten waren de opslag van gevaarlijke goederen en afvalbeheer.

28/08/2007 - Edelynck Frank

Bisschops-Verachter NV : Als eerste van de wereld

Begeleid door Amelior haalde foodbroker Bisschops-Verachter NV eind vorig jaar tegelijk de certificaten ISO 9001 en de gloednieuwe BRC Storage & Distribution en IFS Logistic.

28/05/2007 - Edelynck Frank

Federal Mogul regelt opvolging

Federal Mogul hecht veel belang aan kwaliteit, milieu en veiligheid. Toen de verantwoordelijke het bedrijf verliet deed men beroep op Amelior om de opvolger klaar te stomen voor zijn taak.

01/08/2005 - Edelynck Frank

Oost-Vlaanderen kiest voor CAF

Het CAF-model wordt steeds meer gebruikt om het kwaliteitsniveau van de overheidsorganisaties nog te verbeteren. De diensten van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen hebben net hun tweede self-assessment achter de rug.

01/04/2005 - Edelynck Frank

Overheid : Evolutie in plaats van evaluatie

Via ontwikkelcirkels wil de overheid de ambtenaren gerichter opleiden, motiveren en meer vreugde in hun werk laten scheppen. Want alleen met dergelijke mensen kun je de organisatiedoelstellingen halen.

01/03/2005 - Edelynck Frank

IMOG : het voordeel van praktijkgerichte opleidingen

Tal van veiligheidsinitiatieven die bij het afvalverwerkingsbedrijf Imog worden genomen werden opgepikt tijdens de langlopende opleiding ‘Veiligheid niveau I' van Amelior.

01/05/2004 - Edelynck Frank

TYCO: ISO:TS 16949, oefening in procesmatig denken

Tyco Electronics schakelt over van een kwaliteitssysteem volgens QS 9000 naar een op ISO/TS 16949 gebaseerd systeem. De procesmatige benadering vergt een nieuwe manier van denken en handelen.

01/04/2004 - Edelynck Frank

CAF: instapmodel voor kwaliteit in de overheid

De nieuwe versie van het CAF-model is gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger en nog meer toegespitst op gebruik in de openbare diensten.

01/06/2003 - Edelynck Frank

Wildgroei van wetten en normen voor voedselveiligheid

Veel bedrijven in de voedingssector worden door hun klanten aangepord om te voldoen aan eisen van nu eens ISO, dan weer van HACCP, BRC, ISA, EFSIS, …. De ene klant vraagt zus, de andere vraagt zo. Hoe is het zo ver kunnen komen?

01/09/2002 - Devos Paul

CAF-model meet kwaliteit in de openbare diensten

  Het CAF-model biedt de openbare sector een gemeenschappelijk auto-evaluatiekader en vormt bovendien een goede basis om later over te gaan naar het meer gesofistikeerde EFQM-model.

01/10/2001 - Mañas Francis

Na TPM ook EFQM

ISO 9001, Emas, TPM-award, EFQM-award: voor Volvo Cars Gent zijn certificaten en awards een middel om de verbeteringsmotor draaiende te houden.

01/04/2001 - Edelynck Frank