TYCO: ISO:TS 16949, oefening in procesmatig denken

april 2004

Tyco Electronics schakelt over van een kwaliteitssysteem volgens QS 9000 naar een op ISO/TS 16949 gebaseerd systeem. De procesmatige benadering vergt een nieuwe manier van denken en handelen.

Tyco Electronics uit Oostkamp maakt sedert 1999 deel uit van de groep Tyco (zie kader). Voordien behoorde de vestiging tot de Siemensgroep. Binnen de elektronicadivisie van Tyco is de plant van Oostkamp ondergebracht in de business unit ‘automotive',  hoewel pakweg een derde van de connectorenproductie ook bestemd is voor andere sectoren als bijvoorbeeld telecommunicatie.

Voor de automotive maakt men in Oostkamp twee grote groepen producten: connectoren en inductieve systemen.

De vestiging in Oostkamp maakt deel uit van de divisie elektronica van de multinationale reus Tyco, die wereldwijd 260.000 werknemers telt. In die elektronicadivisie werken 80.000 mensen, verspreid over 54 vestigingen. In 2003 haalde Tyco Electronics, overigens de grootste producent van ‘passieve componenten' ter wereld, een omzet van 10,4 miljard dollar. Het is trouwens ook een van de grootste producenten van de zogenaamde ‘actieve' elektronische componenten ter wereld.

De omzet van Tyco Oostkamp bedraagt ca. 80 miljoen Euro. Er werken 760 mensen.

 

Six Sigma

Op het vlak van TQM zijn er sedert de overname door Tyco geen drastische veranderingen geweest. Men kan eerder spreken van een continue evolutie. Onder Siemens was de vestiging trouwens al QS 9000 gecertificeerd.

Maar sedert kort is daar wel verandering in gekomen. Een eerste oorzaak is de toepassing van Six Sigma. Dat heeft alles te maken met de nieuwe CEO van Tyco, die afkomstig is van Motorola. En wie vertrouwd is met Six Sigma weet dat Motorola samen met General Electrics zowat de bakermat is van het 6S-gebeuren.

Vorig jaar werden in Oostkamp twee medewerkers vrijgesteld voor opleiding tot ‘Black Belts' en het uitvoeren van projecten. Een van de twee is nu aan het doorgroeien tot ‘master Black Belt' en zal een overkoepelende rol gaan spelen bij projecten in meerdere Europese vestigingen. Daarnaast zijn er al twee opleidingsgolven voor ‘Green Belts' geweest (21 personen), die nu ook met projecten bezig zijn. En onlangs werd opnieuw iemand als ‘Black Belt' aangesteld. Daarnaast zijn er nog 1 Senior Champion en 23 Deployment Champions. Het doel van een aantal van de Six Sigma-projecten, is te komen tot lean manufacturing. En dit zowel op productievlak als in de administratieve processen.

Alhoewel Six Sigma in principe los staat van TQM kun je de twee volgens Stefaan Vermont, manager quality services, toch niet scheiden: “Six Sigma draagt immers bij tot verbetering van processen en bedrijfsresultaten. En continu verbeteren is toch een vereiste van TQM en ISO-kwaliteitsnormen.”

TS 16949:2002

Of je nu eerste-, tweede- of zelfs derdelijnsleverancier bent aan de automobielindustrie, je moet een specifiek door die industrietak geëist kwaliteitscertificaat kunnen voorleggen. Daar waar vroeger elke autoconstructeur een eigen certificaat eiste, is men geleidelijk gekomen tot een toestand waarbij alle constructeurs genoegen nemen met hetzelfde certificaat, de ISO/TS 16949. Voor de toeleveranciers is dat uiteraard een goede zaak. Eén certificaat halen is makkelijker dan drie of vier halen en om de haverklap verschillende auditors over de vloer krijgen. Alhoewel er toch nog steeds bovenop de TS klantenspecifieke eisen blijven bestaan …

Tyco Electronics Oostkamp beschikte al over een QS 9000-certificaat, de voorloper van de TS 16949, en is nu naar deze laatste aan het omschakelen. Een wezenlijk verschil tussen beide is dat de TS 16949 geënt is op de nieuwe ISO 9001:2000.

Stefaan Vermont: “Van een wat ik noem een twintig hoofdstukken norm moeten we nu overschakelen op een procesgerichte norm. In feite zetten we dus een dubbele stap. Op het vlak van eisen maken we de overstap van QS naar TS, anderzijds moet het hele systeem nu procesgericht worden opgesteld. Ondermeer omwille van ons gebrek aan ervaring met dat procesgericht denken hebben we voor de begeleiding naar de certificatie beroep gedaan op de specialisten van Amelior.”

Na het volgen van een algemene opleiding rond TS 16949 werd in het najaar van 2003 gestart met de identificatie van de eigen processen en het in kaart brengen van het procesmodel. Daarbij is men hier en daar wel op bepaalde punten gestoten die voor verbetering vatbaar waren. Nu is men bezig met het opstellen van de procedures en het uitvoeren van de interne audits volgens de nieuwe methodiek. De certificatie-audit is gepland voor de eerste week van juni 2004.

Stefaan Vermont: “We hebben van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om het hele kwaliteitssysteem via intranet gebruiksvriendelijk beschikbaar te maken en de spreekwoordelijke papierberg te vermijden. Men zal het elektronische handboek via verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus kunnen raadplegen. Er zijn bijvoorbeeld 41 subprocessen beschreven. Op dat procesniveau kan je zien wat het proces inhoudt, wat de input en de output is, hoe je kunt meten of het proces efficiënt verloopt, wat de link is tussen de verschillende processen enz. Waar nodig zitten in de processen ook de klantspecifieke eisen verwerkt.” 

Veel werk aan HR en engineering

Met het kwaliteitssysteem wil Tyco Electronics in eerste instantie natuurlijk het ISO/TS 16949-certificaat halen. Maar het is wel de bedoeling om in een later stadium andere processen als milieuprocessen  (het bedrijf heeft ook een ISO 14001) en financiële processen in één systeem te integreren.

In tegenstelling tot de QS 9000 bevat TS 16949 een aantal extra  eisen op het vlak van human resources. “Daar hebben we dan ook heel wat werk aan gehad,” aldus Stefaan Vermont. “Zo was er bijvoorbeeld een gebrek aan conformiteit op het vlak van competentiebeheer tussen de verschillende afdelingen. Voor het stroomlijnen van het HR-gedeelte hebben we dan ook een beroep gedaan op de HR-consultants van Amelior.”

Bij de opbouw van het kwaliteitssysteem ging ook veel aandacht naar engineering. Het ontwikkelingsproces voor producten en processen in Oostkamp dateerde in feite nog van uit de Siemenstijd. Nu werd overgeschakeld naar een systeem dat meer ISO/TS georiënteerd is en in de Duitse vestigingen van Tyco Electronics wordt gehanteerd. Het is trouwens daar dat de automotive activiteiten van de groep vooral zijn geconcentreerd.

Het werk aan HR en engineering was één zaak, maar het omschakelen naar procesmatig denken was misschien nog het moeilijkste aspect van de TS-oefening. Stefaan Vermont: “Voor ieder proces hebben we bijvoorbeeld een proceseigenaar aangeduid. Maar veel processen lopen afdelingsoverschrijdend. En dan kregen we van de proceseigenaar wel eens een reactie als ja maar, dat is mijn afdeling niet. Dat gevoel voor procesverantwoordelijkheid kweken was dan ook niet zo eenvoudig.”