Amelior blog betreffende Auditor

Blogpost

Binnenkort publicatie van de ISO 45001

Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use

09/02/2018 - Uyttenhove Thierry

FDIS ISO45001 loopt vertraging op!

De eerste DIS versie van ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, dé standaard voor goed management van Welzijn op het Werk is niet goedgekeurd. Daarmee is er niet langer zekerheid over het halen van de deadline (juni 2017) voor publicatie van de ISO45001.

06/06/2016 - Uyttenhove Thierry

Nieuwe ISO 45001: de eindstreep is in zicht

ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico's op het vlak van welzijn op het werk (Occupational Health & Safety) kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. De nieuwe norm biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd. De focus wordt ook verbreed, met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

08/02/2016 - Uyttenhove Thierry

Nieuwe ISO 45001 op komst – Draft International Standard net gepubliceerd !

ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn op het werk (Occupational Health & Safety) kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. De nieuwe norm biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd. De focus wordt ook verbreed, met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

07/01/2016 - Uyttenhove Thierry

Waarom TE Connectivity samen met Amelior interne audits doet

Als preventieadviseur waakt Dany Wille over de toepassing van de veiligheids- en milieunormen bij TE Connectivity. Om de pijnpunten op te sporen, voert hij samen met Amelior vier à vijf keer per jaar een interne audit uit. “Een externe consultant bekijkt ons werk met een objectieve blik. Daar leren we uit.”

08/12/2015 - Edelynck Frank

OHSAS 18001: in 4 stappen naar een succesvolle introductie

Iedereen volgens dezelfde veiligheidsregels laten werken en zo de kans op ongevallen zoveel mogelijk verkleinen. Dat was waarom de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek het veiligheidsmanangementsysteem OHSAS 18001 op de werkvloer introduceerde. Een degelijke voorbereiding en een uitgekiend stappenplan zorgden ervoor dat VITO slaagde in haar opzet.

12/10/2015 - Huyghe Christine

Welzijn op het werk: waarom VITO koos voor OHSAS 18001

“Er gebeuren hier toch geen ongevallen?” Dat is wat preventiediensten vaak horen wanneer ze op de werkvloer met een veiligheidsmanagementsysteem als OHSAS 18001 willen starten. Bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) was dat niet anders. Desondanks koos de organisatie ervoor de stap wél te zetten. Brigitte Borremans, hoofd van de dienst Milieu, Veiligheid en Kwaliteit legt uit waarom.

19/06/2015 - Huyghe Christine

ISO 45001 loopt vertraging op

ISO/CD 45001 ‘Occupational health and safety management systems’ heeft nog te weinig draagvlak om door te gaan naar een volgende fase.

02/12/2014 - Uyttenhove Thierry

Pragmatisch omgaan met OHSAS 18001

Onderzoekers sleutelen niet alleen graag aan machines, in sommige innovatieve omgevingen is een machine om- of samenbouwen vaak de enige optie omdat kant-en-klare configuraties niet voorhanden zijn. De vraag is hoe je in die omstandigheden nieuwe veiligheids- en welzijnsrisico's onder controle houdt zonder het experimentele werk van de vorsers te veel aan banden te leggen. De Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO zocht en vond het antwoord in een adequate vertaling van OHSAS 18001 naar de eigen onderzoeksomgeving.

27/08/2013 - Huyghe Christine

Het nieuwe ISO-managementsysteemmodel.

De HLS moet ervoor zorgen dat ISOmanagementsystemen beter aansluiten op de strategie en ‘governance' van organisaties en onderdeel gaan uitmaken voor ‘normale' bedrijfsvoering. Hiermee kunnen de ISO-managementsysteemnormen van de toekomst werkelijk bijdragen aan de uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben.

26/06/2013 - Uyttenhove Thierry

ISO 19011:2011 biedt vernieuwde kijk op auditeren

Een goed functionerend managementsysteem is van toenemend belang voor een goede invulling van het duurzaam functioneren van organisaties: het behalen van de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, …

23/11/2011 - Uyttenhove Thierry

Drie certificaten, één managementsysteem in Gates

Na ISO 9001 en ISO 14001 haalde Gates Distribution Center nu ook het OHSAS 18001-certificaat. Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn in één managementsysteem geïntegreerd.

22/08/2011 - Edelynck Frank

Wordt OHSAS 18001 hét veiligheidsmanagementsysteem van de toekomst?

Binnen de wildgroei van veiligheidsmanagementsystemen bestaat er sinds enkele maanden een eerste wereldwijd geaccepteerde standaard. Dit artikel geeft u een stand van zaken en een blik in de toekomst.

01/05/2011 - Uyttenhove Thierry

OHSAS 18001 voor de Nationale Bank

Dankzij een intensieve begeleiding door Amelior slaagde de drukkerij van de Nationale Bank van België (NBB) erin om het OHSAS 18001-certificaat voor een OHS*-managementsysteem te halen. *OHS: Occupational Health & Safety of Welzijn op het Werk

24/01/2011 - Edelynck Frank

De veiligheidsbarometer van Vesuvius

Bij Vesuvius Oostende zorgde het project ‘Safetybreakthrough' voor een grondige verbetering van het veiligheidssysteem. Amelior begeleidde en ondersteunde het project.

03/12/2010 - Edelynck Frank

Tyco Electronics: Interne audits: verbeterkansen bij uitstek

Dany Wille, preventieadviseur bij Tyco Electronics Oostkamp, vindt dat interne audits een belangrijk middel vormen om managementsystemen te verbeteren. Om die audits op het vlak van veiligheid en milieu te optimaliseren, laat het bedrijf ze ondersteunen door Amelior.

24/08/2010 - Edelynck Frank

NMBS : Gestructureerde veiligheidsaanpak met OHSAS

Alle tractiewerkplaatsen (TW's) van de NMBS implementeren op eigen tempo het veiligheidsmanagementsysteem OHSAS 18001. TW Merelbeke heeft de certificatieaudit al met succes doorstaan, wat lang niet wil zeggen dat het eindpunt bereikt is. Het verder sleutelen aan het veiligheidsbewustzijn zal nog jaren vergen. Gras groeit immers niet door eraan te trekken.

17/08/2009 - Edelynck Frank

Twee belangrijke wijzigingen in nieuwe VCA versie 2008/05

De nieuwe versie van de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), inmiddels reeds de vijfde versie, kwam tot stand na intens overleg tussen opdrachtgevers, aannemers, certificatie-instellingen en diverse federaties.

09/01/2009 - Uyttenhove Thierry

Onderhoudsvriendelijker systemen bij Eval Europe

Toen de veiligheids- en milieuverantwoordelijke Eval Europe verliet was zijn opzegtermijn te kort om het chemiebedrijf toe te laten ondertussen een nieuwe verantwoordelijke aan te werven en in te werken. Vandaar de logische beslissing om beroep te doen op interim management.

11/08/2008 - Edelynck Frank

Nieuwe OHSAS 18001:2007

De vernieuwde norm, gepubliceerd in juli 2007, is gericht op een verduidelijking van de eerste editie uit 1999. OHSAS 18001:2007 is verder ontwikkeld om compatibel te zijn met ISO 9001:2000 en ISO 14001:2004, zodat het integreren van kwaliteits-, milieu- en OHS-managementsystemen eenvoudiger kan.

12/12/2007 - Uyttenhove Thierry

Integratie van milieu- en welzijnsmanagement

Op vandaag is er op managementniveau heel wat aandacht voor milieu en welzijn. Dat komt door het toenemend bewustzijn van het belang van beide aspecten, de uitgebreide en complexe wetgeving terzake, het ontstaan van de functies van milieucoördinator en preventieadviseur en het certificeren van systemen als ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA.

01/08/2007 - Amelior - Uyttenhove Thierry

VCA 2004/04

De nieuwe versie van de VCA-checklist is beter gestructureerd en betrouwbaarder dan zijn voorgangers.

01/05/2007 - Uyttenhove Thierry

VCA-traject verhoogt veiligheidsbewustzijn bij schildersbedrijf Pattyn

Om veiliger te werken heb je niet alleen een goed managementsysteem nodig, maar ook de betrokkenheid van de medewerkers. Via de gang naar een VCA-certificaat, en begeleid door Amelior, bereikte schildersbedrijf Pattyn beide.

28/06/2006 - Edelynck Frank

VCA** voor Bosch Rexroth

Dat men de klanten nu een VCA-veiligheidscertificaat kan voorleggen is mooi meegenomen. Maar bij Bosch Rexroth vindt men het vooral belangrijk dat tijdens het streven naar de VCA in het bedrijf een echte veiligheidscultuur is ontstaan.

01/06/2005 - Edelynck Frank

Managementtrends in milieu en welzijn

Op IFEST 2004 organiseerde Amelior een studievoormiddag over nieuwe managementtrends in milieu en welzijn. Aan bod kwamen de nieuwe ISO 14001, de toepassing van de balanced scorecard, welke competenties nodig zijn voor een succesvol milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid, hoe men mensen kan sensibiliseren en attitudes op het vlak van milieu- en welzijnszorg kan verbeteren.

01/12/2004 - Van den Abeele Philippe

Na de VCA, nu de VCO

In tegenstelling tot de VCA voor de aannemers werd de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld om de veiligheid bij de opdrachtgevers te bevorderen. Certificatie is nog niet mogelijk.

01/02/2004 - Uyttenhove Thierry

Meer VCA dan ISO

Een echte certificatenjacht is in de bouwsector niet aan de gang. Maar de meer dan duizend VCA-certificaten bewijzen wel dat er de laatste jaren veel aandacht aan veiligheid is besteed. Ook het beantwoorden aan de steeds strengere normen op het vlak van milieu vormt nu een aandachtspunt, hoewel de belangstelling voor ISO 14001 uiterst miniem is.

01/04/2003 - Edelynck Frank

MES II : meer denkwerk voor de bedrijfsleiding

Door de toepassing van de Europese regelgeving zullen nu meer bedrijven door de Directie Chemische Risico's geaudit worden op basis van het MES II. Dat kan zowel een tool worden voor een beter veiligheidsbeheer als een bijkomende last.

01/02/2003 - Edelynck Frank

OHSAS 18001 en ISO 14001 als antwoord op wettelijke vereisten

Een vergelijking tussen het MES II en OHSAS 18001 en ISO 14001 leert dat het opzetten van een veiligheidssysteem volgens deze specificaties een goed antwoord biedt op de verwachtingen van de Seveso II -richtlijn. Heel wat bedrijven deden trouwens al beroep op Amelior voor begeleiding naar OHSAS 18001 en ISO 14001

01/02/2003 - Uyttenhove Thierry

DHL maakt van de nood een deugd

Sedert 1998 legt de Codex over het welzijn op het werk een op procedures gebaseerd Intern Noodplan op. En ISO 14001 legt een noodplan op voor milieu. Het antwoord van DHL is een geïntegreerd noodplan.

01/02/2002 - Edelynck Frank