Tyco Electronics: Interne audits: verbeterkansen bij uitstek

augustus 2010

Dany Wille, preventieadviseur bij Tyco Electronics Oostkamp, vindt dat interne audits een belangrijk middel vormen om managementsystemen te verbeteren. Om die audits op het vlak van veiligheid en milieu te optimaliseren, laat het bedrijf ze ondersteunen door Amelior.

Tyco Electronics Oostkamp levert toe aan de automobielsector. Die heeft de reputatie zeer hoge eisen te stellen aan de managementsystemen van de toeleveranciers. “Op het vlak van certificaten zelf valt dat feitelijk nog mee,” aldus preventieadviseur Dany Wille. “We hebben zowel een ISO/TS 16494 als een ISO 14001 en een OHSAS, maar alleen het kwaliteitscertificaat ISO/TS 16949 is een absolute must. De ISO 14001 voor milieu is niet echt verplicht, maar het wordt wel geapprecieerd dat je die kan voorleggen. Bovendien ontsnap je zo aan de ellenlange vragenlijsten rond milieu die de klanten je anders voorleggen. Voor het veiligheidscertificaat OHSAS 18001 komt voorlopig geen druk vanuit de klanten.”

Integratie veiligheid en milieu

De implementatie en certificatie van een veiligheidssysteem conform OHSAS is een lokaal initiatief. Dany Wille: “Voor de directie biedt het de zekerheid dat we op vlak van veiligheid goed bezig zijn. We voldoen aan de wettelijke verplichtingen en streven naar continue verbetering. Hetzelfde geldt voor een ISO 14001. Milieu en veiligheid zijn bij ons overigens geïntegreerd in één managementsysteem. Kwaliteit loopt apart, omdat er binnen de groep Tyco Electronics een Europees kwaliteitsbeleid is, maar veiligheid en milieu mogen grotendeels lokaal worden ingevuld. Logisch, want voor veiligheid en milieu zit je met lokale wettelijke eisen. Lokaal werken biedt ook het voordeel dat je snel en flexibel op nieuwe eisen of problemen kunt inspelen. En je dus geen tijd verliest met het overtuigen van andere Europese vestigingen van de noodzaak van een ingreep.”
Er zijn vrij weinig Tyco Electronics-plants die over OHSAS beschikken. Dany Wille: “Maar anderzijds bestaat er binnen de groep wel een self-assessment die op OHSAS is gebaseerd.”

Interne audits samen met externen

Interne audits vormen in elk managementsysteem een sleutelelement, omdat het gelegenheden zijn om verbeteropportuniteiten te ontdekken. Dat Tyco Electronics Oostkamp die geïntegreerde interne audits voor milieu en veiligheid laat ondersteunen en mede uitvoeren door externen – Amelior dus – is op het eerste gezicht contradictorisch. “Maar we hebben daar onze redenen voor,” stelt Dany Wille. “Zo is er het feit dat als we het zelf deden, we als milieu- en preventiedienst in feite ons eigen werk zouden moeten auditeren. We zouden dus rechter en partij zijn. Tijdens de interne audits willen we probleempunten opsporen. De visie van een externe persoon, met ervaring bij andere bedrijven, kan daarbij een meerwaarde bieden. We krijgen met name heel wat tips. Een derde voordeel is dat opmerkingen die door een extern persoon worden gemaakt gemakkelijker worden aanvaard. En het kan ook dat zaken waarvan ikzelf vermoed – wellicht door bedrijfsblindheid - dat ze niet goed lopen, na analyse met de externe persoon dan toch in orde blijken te zijn.”
Dany Wille stelt daarbij als voorwaarde wel dat bij het uitvoeren van interne audits samen met een externe consultant deze laatste toch vrij goed in het bedrijf moet ingeburgerd zijn.

Samen auditeren

De normen vragen wel om interne audits, maar leggen geen aantal op. Tyco Electronics Oostkamp voert jaarlijks vier à vijf interne veiligheid/milieu audits uit, waarmee dan alle aspecten van OHSAS en ISO 14001 gecoverd zijn. Daarbij gaat Thierry Uyttenhove van Amelior op stap met Dany Wille of met zijn collega-milieuverantwoordelijke, beiden opgeleid als interne auditor. Dany Wille: “Voor mij is het erg belangrijk dat we bij de interne audits starten vanuit de praktijk. Dat we de werkvloer op gaan. Want het gaat er mij om dat de man/vrouw op de vloer veilig en milieubewust werkt. Documenten moeten er natuurlijk ook zijn, maar ze komen bij mij op de tweede plaats. Door op de werkvloer vragen te stellen rond milieu en veiligheid geef je ook aan dat die zaken belangrijk zijn. Een voorbeeld: lang geleden hadden we een noodnummer ingevoerd en daarrond uitvoerig gecommuniceerd. Maar pas nadat we er tijdens interne audits naar begonnen te vragen raakte dat nummer echt bekend.”
Dany Wille geeft een voorbeeld van een voordeel van het samen uitvoeren van audits: “Als Thierry in een bepaalde afdeling bepaalde vragen stelt, rijst bij mij soms de vraag of de situatie in een andere afdeling op dat punt wel in orde zou zijn. En dan gaan wij daar samen op af.”
De medewerkers van Tyco Electronics ervaren de audits niet als bedreigend. Dat heeft veel te maken met de bedrijfscultuur: men heeft hier een lange traditie van certificatie- en interne audits, onder meer in het kader van ISO/TS 16949. Dany Wille: “We krijgen heel open en vlot antwoorden op onze vragen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je feedback geeft, dat je zegt wat je met hun antwoorden of opmerkingen zult doen. De mensen moeten voelen dat het niet de bedoeling is te berispen, maar dat alles gericht is op verbeteren. Externe auditoren valt het trouwens op dat niemand hier wegloopt als ze iets willen vragen. In sommige bedrijven durven de toiletten op die momenten wel eens overbevolkt zijn…”

TYCO ELECTRONICS

Bij Tyco Electroncis Oostkamp werken 750 mensen, waarvan een 550 arbeiders. De vestiging maakt connectoren en inductieve systemen (bijvoorbeeld spoelen voor ABS-systemen) voor de automotive. Voor die producten heeft het bedrijf een eigen R&D-afdeling.
Voor de eigenlijke productie wordt gewerkt met een vijfploegensysteem. Tyco Electronics heeft naast Oostkamp nog een tiental gelijkaardige vestigingen voor toelevering aan de automotive.
Tyco Electronics heeft ook nog een grote vestiging in Kessel-Lo. Dit bedrijf behoort tot de Service Providers Business Unit en produceert netwerkcomponenten voor telecommunicatienetwerken.
De groep Tyco Electronics is een gediversifieerde multinational, die wereldwijd in 60 landen vestigingen heeft en meer dan 78.000 werknemers telt. De automotive vertegenwoordigt ongeveer een derde van de activiteit.