BeSaCC-attest nu ook voor zelfstandigen

februari 2006

BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) is een veiligheidsattesteringssysteem ontwikkeld door het VBO en een aantal bedrijfssectoren, voor de attestering van ondernemingen die voldoen aan de criteria van veilige onderaanneming.

Bij BeSaCC gaat het om een attestering waarbij een groep van deskundigen (Cel van Deskundigen - CvD) aan de hand van een door de aanvrager opgesteld dossier nagaat of voldaan is aan de BeSaCC-criteria. Dit veiligheidszorgsysteem is minder stringent dan de VCA en is sinds kort ook toegankelijk voor zelfstandigen.

Elke onderneming waarvan de werknemers in een andere onderneming werken moeten uitvoeren, heeft baat bij het behalen van een attest of een certificaat. De keuze tussen een VCA-certificaat en een BeSaCC-attest hangt af van verschillende factoren zoals de eisen gesteld door de opdrachtgever, de aard van de risico's of de eigen mogelijkheden van het bedrijf.
BeSaCC is vooral bestemd voor werkzaamheden met minder belangrijke risico's. Het attest kan ook gezien worden als een eerste stap naar VCA-certificatie. Als een VCA evenwel niet haalbaar is voor een zelfstandige, moet deze wel opteren voor een BeSaCC-attest.

Om een attest te bekomen, moet men voldoen aan de BeSaCC-criteria van 2005/3.
De aanvrager moet het bewijs van conformiteit aan deze eisen leveren aan de hand van een dossier met de nodige bewijsstukken. Dit dossier wordt ingediend bij een van de regionale BeSaCC bureaus. Nadat het dossier volledig wordt bevonden door het bureau, volgt een grondige screening door de Cel van Deskundigen. Na een positieve evaluatie van die CvD wordt een BeSaCC-attest afgeleverd geldig voor een periode van drie jaar voor de activiteiten zoals ze omschreven werden in de aanvraag.

Voor meer info over en/of begeleiding naar BeSaCC kunt u contact opnemen met de cel Veiligheid van Amelior (056 20 36 23): Thierry Uyttenhove of Franky De Witte

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs