Samen bouwen aan een veiliger werkvloer

juni 2006

Inspelend op de noden van het bedrijfsleven heeft Amelior zijn opleidingen inzake veiligheid nog verder geoptimaliseerd.

Maatschappelijke trends, veranderingen op profit en non-profit markten en wijzigingen in de veiligheidswetgeving stellen hoge eisen aan de preventieadviseur voor het voeren van zijn veiligheidsmanagement. Dit heeft de vraag naar en het aanbod van veiligheidsopleidingen sterk gestimuleerd. Toch bestaat vaak nog onduidelijkheid over de doelgroep, de doelstelling, het belang en de kwaliteit van dit type opleidingen. Op dat vlak wenst Amelior dan ook een trendsetter te zijn en een standaard te stellen.
De opleidingen zijn erop gericht het perspectief, de kennis en het inzicht van cursisten te verdiepen en te verbreden. Op het eerste gezicht lijkt dit het geval te zijn voor elke onderwijsactiviteit. Toch is er sprake van duidelijke accentverschillen. Onze cursussen zijn niet alleen gericht op het louter overbrengen van kennis of het aanleren van specifieke vaardigheden. Na de cursussen moet de cursist in staat zijn om op een originele en unieke wijze elementen tot een nieuw geheel te synthetiseren. Creatief denken, tot nieuwe combinaties komen vanuit de verscheidenheid van gegevens, is een van de vele basisdoelstellingen van onze veiligheidscursussen.

VCA en sectoraal

Binnen het kader van deze doelstellingen heeft Amelior vier opleidingen ontwikkeld waarvan er reeds twee geruime tijd bestonden maar toch optimaler konden worden gegeven.
Sinds kort verzorgt Amelior volgende opleidingen inzake basisveiligheid:

  • VCA. basisveiligheid voor operationele medewerkers;
  • VCA basisveiligheid voor leidinggevenden;
  • Sectorale basisveiligheid voor operationele medewerkers;
  • Sectorale basisveiligheid voor leidinggevenden.

De VCA-opleidingen liggen qua structuur vast. Door de VCA-BeSaCC v.z.w. zijn de eindtermen bepaald en tijdens de opleiding worden deze eindtermen ook gerespecteerd. De cursisten worden via tussentijdse oefeningen en een testexamen maximaal voorbereid op het VCA-examen. De VCA-opleiding richt zich hoofdzakelijk tot bedrijven die met dit veiligheidszorgsysteem geconfronteerd worden. De bouwsector en de chemie stonden als eerste in de rij.
Maar de laatste jaren is er ook in de andere sectoren (automotive, voeding, transport, onderwijs, handel, energie, electrotechniek,…) interesse ontstaan voor dergelijke opleidingen. Amelior wenst hier dan ook volledig de bedrijven ten dienste te staan. Daarom is het voor deze sectoren nu ook mogelijk om hun leidinggevenden en operationele medewerkers een dergelijke basisopleiding aan te bieden. De formules zijn tweeërlei. Ofwel komen de cursisten naar een door Amelior georganiseerde opleiding op een vaste locatie, ofwel verzorgt Amelior deze opleiding bedrijfsintern. Daarbij is de bedrijfsinterne formule de meest flexibele. Dergelijke opleidingsvorm biedt immers de mogelijkheid om alle informatie en gedoceerde kennis volledig af te stemmen op de noden van en de geldende veiligheidsregels binnen het bedrijf.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs