Studenten mogen meer met pallet-, platform- en platformheftrucks

maart 2007

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 23 oktober 2006 wijzigt op een aantal punten het KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. Zo zijn er een aantal uitzonderingen toegelaten op specifieke verbodsbepalingen voor jongeren op het werk en werden er afwijkingen toegestaan op reeds bestaande afwijkingen.

Over het algemeen is het verboden voor jongeren om gevaarlijke arbeid te verrichten op het werk. Dit verbod is van toepassing voor alle jonge werknemers van 15 jaar tot 18 jaar die deeltijds leerplichtig zijn, voor leerjongens, leerlingen en studenten, en bovendien voor alle studenten-werknemers, ongeacht hun leeftijd.
Voor werknemers in opleiding gelden afwijkingen onder bepaalde voorwaarden, zoals het voorzien van specifieke begeleiding en het geven van aangepaste instructies.
Studenten-werknemers mogen vanaf een leeftijd van 18 jaar evenwel onder bepaalde voorwaarden gevaarlijke werkzaamheden verrichten. Eén van deze voorwaarden is dat de gevaarlijke activiteit(en) moet(en) passen in hun gevolgde opleiding/studierichting.
Daartegenover staat dat meerderjarige studenten-werknemers geen gemotoriseerde transportwerktuigen mogen besturen. Onder gemotoriseerde transportwerktuigen verstaat men voertuigen op wielen - met uitzondering van voertuigen op rails -, die bestemd zijn voor het vervoeren, trekken, duwen, heffen, of stapelen en wegzetten in stellingen van lasten. De voertuigen worden bediend door een bestuurder.

Wat mag wel?

Op bovenstaand verbod bestaat dan weer een uitzondering. Het besturen van niet-stapelende gemotoriseerde transportwerktuigen met een geringe hefhoogte is dan weer wel toegelaten. Met de term 'met geringe hefhoogte' wordt bedoeld het heffen van de last op een hoogte die juist voldoende is om de last vrij te kunnen vervoeren.
Binnen deze definitie vallen volgende arbeidsmiddelen :

  • platformtrucks: een transportwerktuig waarbij de last op een vast platform of op een andere niet-hefbare inrichting wordt vervoerd;
  • pallettrucks: een niet-stapelende heftruck met een geringe hefhoogte en een gesteunde vork voor het vervoer van palletten;
  • platformheftrucks: een heftruck met een hefplatform met een geringe hefhoogte of een andere inrichting voor het vervoeren van lasten.

Als een student-werknemer van 18 jaar of ouder een dergelijk arbeidsmiddel bedient, moet de werkgever extra preventiemaatregelen nemen. Daarenboven moet het bedieningsorgaan van het arbeidsmiddel permanente actie van de bestuurder vereisen (geen cruise control -systemen). Zonder actie van de bestuurder moet het arbeidsmiddel automatisch naar de neutrale stand terugkeren en de rem in werking stellen.
Trucks met een meelopende bestuurder mogen bovendien niet sneller rijden dan 6 km/uur in onbelaste toestand, op een vlak terrein. Trucks met een meerijdende bestuurder mogen maximaal 16 km/uur halen.
Maar het nieuwe K.B. voorziet een bijkomende afwijking. Vanaf nu mogen de platformtrucks, pallettrucks en platformheftrucks met meelopende bestuurder, waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km/uur, ook bestuurd worden door student-werknemers van 16 en 17 jaar. Deze afwijking mag evenwel geen algemene regel worden. Het is de bedoeling dat deze uitzondering enkel toegelaten wordt indien de jongeren voldoende opleiding en aangepaste instructies ontvangen hebben en dat ze onder een degelijk toezicht staan. Mogelijks volgt er op dit K.B. nog een verklarende nota vanwege het ministerie.
Het nieuwe K.B. houdt overigens rekening met het advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk, gegeven op 4 november 2005 en het advies nr. 40.906/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs